MARANATA !!!

MARANATA !!!

Wednesday, May 18, 2011

GANDURI DIN SCRIPTURA

Trinitatea prezentă pe pământ
Luca 3:22
… Duhul Sfânt S-a coborât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Şi din cer s-a auzit un glas care zicea: „Tu eşti Fiul Meu preaiubit: în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea!”

Rolul Evangheliei
Romani 1:17
… în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă.”
Rom 3.21; Hab 2.4; Ioan 3.36; Gal 3.11; Filip 3.9; Evr 10.38

Lucrarea Harului
Ioan 1:12
Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; Isa 56.5; Rom 8.15; Gal 3.26; 2Pet 1.4; 1Ioan 3.1

Răsplată pentru credință
Ioan 6:47
Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine are viaţa veşnică.
Ioan 3.1

No comments:

Post a Comment