MARANATA !!!

MARANATA !!!

Sunday, October 1, 2017

2017 OCTOMBRIE-4 FELURI DE MEDITATII-CUVINTE DE MANGAIERE,ZIDIRE,IMBARBATARE SI TREZIRE

Christianity can be condensed into four words: Admit, Submit, Commit and Transmit. -Samuel Wilberforce

DOMNUL ESTE APROAPE

DUMINICà1 OCTOMBRIE

Nicidecum nu te voi lãsa și cu nici un chip nu  te voi pãrãsi.   Evrei 13.5

Cu siguranțã cã aceste cuvinte i‑au mișcat pe destinatarii Epistolei cãtre Evrei. Ei erau familiarizați cu ele din Scripturile Vechiului Testament (Deuteronom 31.6,8; Iosua 1.5; 1 Cronici 28.20). Aceastã promisiune a fost doveditã a fi adevãratã de nenumãrate ori. Sã luãm cazul lui Iosif, de exemplu. El „a fost despãrțit de frații sãi“ în Egipt (Deuteronom 33.16), însã Dumnezeu a fost cu el acolo (Geneza 39.2,3,21,23). Ce mângâiere și ce resursã a fost aceasta pentru Iosif, în acei ani atât de dificili, departe de familia sa! Cuvintele sale cãtre paharnicul lui faraon aratã ceva din adâncimea simțãmintelor sale: „Adu‑ți aminte de mine când îți va fi bine“ (Geneza 40.14).Din nefericire, paharnicul a uitat de el.

Iosif nu fãcuse nimic pentru care sã fie aruncat în închisoare. În aceasta, el este o micã imagine a Domnului Isus, care „n‑a fãcut nimic rãu“ (Luca 23.41) și care „a fost luat prin asuprire de la judecatã“ (Isaia 53.8). Ce durere a fost pentru El sã sufere toate acestea din partea poporului Sãu pãmântesc! Apoi toți ucenicii Sãi „L‑au pãrãsit și au fugit“ (Matei 26.56). Cu puțin timp înainte le spusese: „Sã nu vi se tulbure inima“ (Ioan 14.1); acum cãuta mângâietori și nu gãsea niciunul (Psalmul 69.20). El a fost pãrãsit de oameni, însã urma ceva infinit mai dureros: sã poarte pãcatele noastre în trupul Sãu, pe lemn, sã fie fãcut pãcat pentru noi și sã strige: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M‑ai pãrãsit?“ (Matei 27.46).Domnul Isus a fost complet singur pe cruce, în timpul celor trei ore de întuneric, însã acum El fãgãduiește tuturor celor care cred în El: „Nicidecum nu te voi lãsa și cu niciun chip nu te voi pãrãsi“. Avem toate motivele sã fim plini de curaj, știind cã beneficiem de un astfel de ajutor, și trebuie sã ne amintim de El, potrivit cu cererea Lui plinã de dragoste: „Sã faceți lucrul acesta în amintirea Mea“ (1 Corinteni 11.23‑26).  DOMNUL ESTE APROAPE-GBV- OCTOMBRIE 2017

S.Atwood     

                                                     SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV-Jean Koechlin

1 OCTOMBRIE

Fapte 20.1-16

         Manifestarea ostilă de la Efes îl conduce pe Pavel la a părăsi această cetate (comp. cu Matei 10.23)După ce s-a dus în Grecia, trecând prin Macedonia, se întoarce pe ace­laşi drum şi ajunge la Troa. Istorisirea care urmează (v. 7-12) confirmă că cina se celebra, ca şi astăzi, în ziua întâi a săptă­mânii. Suntem şocaţi de somnul lui Eutih din timpul predicării apostolului. Dar oare nu ne vorbeşte Pavel şi nouă atunci când citim epistolele lui? Câtă atenţie acordăm noi acestora? Accidentul grav care se produce ne arată, din punct de vedere moral, unde poate conduce indiferenţa faţă de Cuvânt: la că­dere şi la o stare de moarte. Harul lui Dumnezeu însă face aici o minune care oferă mângâiere.

         Privind această scenă, ne putem gândi prin analogie la istoria Bisericii responsabile. Somnul ei, căderea ei şi moar­tea ei aparentă sunt rezultatul neglijării învăţăturii apostoli­lor. Totuşi, Domnul a îngăduit o trezire, urmată de hrănire şi de mângâierea alor Săi, în aşteptarea zorilor marii plecări (v. 11).Pavel părăseşte Troa, mergând „pe jos”. Se alătură priete­nilor săi la Asos, de unde reia calea mării spre Ierusalim.SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI-OCTOMBRIE

  CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

PENTRU ASTĂZI –

coordonatori Bob & Debby Gass

1 OCTOMBRIE 

NU UITA SĂ-I MULȚUMEȘTI LUI DUMNEZEU 

„Când vei mânca și te vei sătura, să binecuvântezi pe Domnul” (Deuteronom 8:10).

Noi am hotărât să retipărim această povestire, întrucât mesajul ei este veșnic. Doi copii în haine zdrențuite și prea mari pentru ei au apărut la ușă. „Aveți ziare vechi, doamnă?” Eu eram ocupată. Voiam să spun nu, când le-am văzut picioarele. Încălțați cu sandale mici îmbibate de lapoviță. „Intrați să vă fac o ciocolată caldă.” Conversația a lipsit. Sandalele lor ude au lăsat urme pe gresie. Le-am oferit cacao cu pâine prăjită și gem pentru a-i întrema înainte de a-i trimite în frigul de afară. Apoi m-am dus la bucătărie pentru a lucra la bugetul pentru cheltuielile casnice. Tăcerea din încăperea din față a ajuns până la mine. M-am uitat înăuntru. Fetița își ținea ceașca goală în mâini si se uita la ea. Băiatul a întrebat: „Doamnă, sunteți bogată?” M-am uitat la papucii mei jerpeliți. „Bogată? Nici gând!” Fetița a așezat ceașca înapoi pe farfurie cu mare grijă. „Ceștile dumneavoastră se potrivesc cu farfuriile.” Vocea ei părea a unui om bătrân. Apoi au plecat, ținând legătura de ziare în bătaia vântului. Nu au spus mulțumesc. Nici nu era nevoie, au făcut mai mult de atât. Mult mai mult. Cești și farfurii de ceramică albastră, dar care se potriveau. O ciorbă de cartofi; un acoperiș deasupra capului; soțul meu cu un loc de muncă sigur, și lucrurile astea se potriveau. Am mutat scaunele de lângă foc și am făcut curat în sufragerie. Urmele de noroi lăsate de acele sandale mici erau încă ude pe gresia mea. Le-am lăsat așa. Vreau să rămână acolo în caz că uit cât sunt de bogată!” Cuvântul pentru tine astăzi este acesta: Nu uita să-I mulțumești Lui Dumnezeu!CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI-OCTOMBRIE 2017

 SĂMÂNŢA BUNĂ

http://www.gbv.ro/calendar/samanta-buna/titluri/lumina-lumii

Duminică, 1 Octombrie 2017

Nimeni n-aprinde o lumină, ca s-o pună într-un loc ascuns sau sub baniță; ci o pune într-un sfeșnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina.Luca 11.33

Lumina lumii

Domnul Isus Hristos venit în această lume era Lumina. El era „Lumina lumii“ (Ioan 8.12). Dumnezeu Îl trimisese în această lume, astfel încât toți puteau să-L vadă strălucind. Prorocii Îl vestiseră; tot ce spuseseră ei despre Domnul se împlinise. Ioan Botezătorul venise înaintea Lui, după Scripturi, pentru a pregăti inimile, ca toți să-L primească. Toate gândurile Domnului Isus Hristos, lucrările și cuvintele Sale dădeau mărturie despre ceea ce era El.

Dumnezeu nu neglijase nimic, pentru ca Fiul să fie cunoscut. Lumina strălucea în toată splendoarea ei. Dar un lucru era necesar, pentru ca ea să producă efectele sale în aceia care o vedeau: credința, care privește la Mântuitorul în toată simplitatea, îndepărtând orice altă considerație, orice alt raționament. Necredința vine întotdeauna cu tot felul de întrebări. Credința însă Îl vede pe Isus Hristos ca Lumină a vieții sale.

Să privim la Lumina lumii și să lăsăm să ne lumineze viața! Astfel, mulți vor vedea în gândirea, vorbirea și faptele noastre că Isus Hristos este Lumina pe cărarea vieții noastre!SĂMÂNŢA BUNĂ-OCTOMBRIE

CARE SANT NOI IN FIECARE AN

 CELELALTE 10– CLASICE- SE GASESC  POSTATE  IN TOATE LUNILE ANULUI TRECUT 2016 LA ADRESELE URMATOARE :

POT FI DESCARCATE  DEPOZITATE SI RETRIMISE DE ORICINE . NIMIC NU E COPYRIGHT, DACA LE PASTRATI ASA CUM LE LUATI  NEMODIFICATE SI CU  ADRESELE PROVINIENTEI LOR ORIGINALE,ACOLO  UNDE SANT MENTIONATE


20645380_1117886711644665_2839836321596947870_o

The Feast of Yom Kippur - Atonement for Israel in the Endtimes by Mark Biltz

Christianity can be condensed into four words: Admit, Submit, Commit and Transmit. -Samuel Wilberforce
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3676&v=b_K8weG0ayM

Friday, September 29, 2017

May you be sealed in the Book of Life!!! G’mar chatima tova.!!!

Christianity can be condensed into four words: Admit, Submit, Commit and Transmit. -Samuel Wilberforce

Image may contain: one or more people and text

   Yom Kippur (Day of Atonement) begins tonight at sundown. To all of my friends who are observing: May you be sealed in the Book of Life. G’mar chatima tova.Jackie Goodall

 

PRAYER FOR DIVINE FORGIVENESS AT WESTERN WALL-WATCH:Pre-Yom KippurPrayers

Christianity can be condensed into four words: Admit, Submit, Commit and Transmit. -Samuel Wilberforce

Tens of thousands of people attend communal prayers nightly at the Western Wall during the High Holiday season, asking for Divine forgiveness.

The Kotel in the Old City of Jerusalem is especially busy in the days leading up to Rosh Hashana through Yom Kippur, when Jews pray for forgiveness for any sins committed during the past year.

Jewish prayer services are generally held during the day and early evening, but the selichot prayers, asking forgiveness during the High Holiday season, are different. They take place past midnight and in the wee hours of the morning.

Both Ashkenazim (Jews of German and eastern European background) and Sephardim (Jews of Spanish, Portuguese, North African and Middle Eastern descent) recite selichot, although there are differences in tradition. This particular video, made by photographer Eli Abdu ahead of Yom Kippur, depicts a sephardic service, which is evident in the word pronunciation and tune.


https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=EzUOwM-G1A8

MORE ARTICLES ABOUT YOM KIPPUR :

https://unitedwithisrael.org/category/yom-kippur/

JERUSALEMONLINE.COM-Op-Ed:The damaging effect of the Replacement Theology -A time for Christian soul searching-Jackie Goodall

Christianity can be condensed into four words: Admit, Submit, Commit and Transmit. -Samuel Wilberforce

Op-Ed: A time for Christian soul searching

Jackie Goodall explains the damaging effect of the Replacement Theology. She highlights that its teachings are often used in anti-Semitism campaigns and for rallying support for anti-Israel organizations.
As the Jewish nation enters Yom Kippur, a day of repentance and affliction of the soul, many in the Christian church might also do well to search their souls and seek their own atonement with God for the dreadful way the church has treated the Jews and the State of Israel throughout the centuries and over the past 70 years respectively.
Some, but by no means all of the mainline churches have strayed far from their Biblical roots and from their original support for the nascent State of Israel. When John Winthrop landed in Massachusetts Bay in 1630, he used Biblical imagery of a promised land when he spoke of “We shall be as a City upon a Hill, the eyes of all people are upon us…” – a speech often considered to have seeded the Christian Zionist movement.
Winthrop and his Congregationalist followers would surely be turning in their graves at the anti-Israel antics of their successor United Church of Christ (one of the largest Protestant denominations in the United States) in the 21st century, whose stated aim is to “contribute to ending the Israeli military occupation of the Occupied Palestinian Territories: the West Bank, East Jerusalem and Gaza.”
The UCC’s biased and deceptive stance results in active engagement with the BDS movement and the labeling of Israel’s actions towards Palestinians as “apartheid.” Similar divisive stances have been taken by the United Methodist, Presbyterian, Lutheran and Episcopal churches.
Although Pope Francis reversed a longstanding opposition to Jewish statehood in an October 2015 address when he declared not only that the “State of Israel has every right to exist in safety and prosperity” but that anti-Zionism is a form of anti-Semitism, the recent furore concerning security measures at the Temple Mount might lead one to question just how strong that support is.
The Catholic Church appeared to place the blame for the violence squarely on Israel’s shoulders while referring to the site exclusively by its Muslim name just as the Latin Patriarchate of Jerusalem expressed its concern about “any change to historical (Status Quo) situation in al-Aqsa Mosque (Haram ash-Sharif),” disregarding any Jewish or Christian connection.
Bishop Munib Younan, head of the Evangelical Lutheran Church of Jordan and the Holy Land, commented on Vatican radio that the metal detectors are a form of “collective punishment” that should not be permitted “because of an attack by two persons.” The Geneva-based World Council of Churches (WCC) then joined the bandwagon of condemnation, firmly putting its support behind the Palestinian “Day of Rage” and the subsequent riots and violence.
Much of the blame for this type of thinking within the church can be laid at the door of the theological error known as Replacement Theology – the belief that the church has replaced Israel. Highly damaging, it negates the legitimacy of the State of Israel and the Jews’ right of return. It also allegorizes the many Biblical prophecies concerning the physical restoration of Israel and the ingathering of the Jews into promises of blessing for the church instead.
The over-spiritualization of the Scriptures has not only led some Christians to reject the Genesis account of creation, but also the covenant promises God made with Israel. Many are also of the opinion that the Hebrew Scriptures, known to Christians as the Old Testament, were “nailed to the cross” and are therefore irrelevant to Christianity.
This theology would not be so damaging if it were kept within the confines of church buildings, but the result of its teachings often spills over into blatant anti-Semitism and support for NGOs that are highly damaging to the State of Israel.
That said, since the reunification of Jerusalem 50 years ago, growing numbers of Evangelical Christians are drawing closer to their Jewish roots by standing with and praying for Israel, as well as celebrating the Biblical feasts and holidays. As a result, many Christians and Jews are forming close friendships and ties, with Christians enjoying a new spiritual awakening as they discover aspects of the Scriptures they’d never previously considered.
Many are also questioning the validity of the traditional Christian festivals of Christmas and Easter, with some going so far as to observe their Sabbath from Friday sundown to Saturday sundown instead of the traditional Sunday. These Christians don’t wish to convert to Judaism however; they simply yearn to rediscover the foundations of their 2,000-year-old faith and seek to live a more authentic Christian life.
On Monday, October 10, during the Jewish festival of Sukkot, thousands of Christians from more than 80 countries will throng the streets of Jerusalem for the annual Jerusalem March. Organized by the International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ), these modern-day Christian Zionists will once again declare their love and support for the State of Israel by marching through the streets of Jerusalem waving their national flags. Expectations are that it will be a historic convocation with great prophetic significance, given that this Jubilee Year marks 50 years since Jerusalem’s reunification.
Evangelical Christians are well known for their unequivocal support for the State of Israel. It’s a stance that is not only growing but will always remain solid because it is founded not on whim or circumstance, rather on a committed belief in standing with Israel and blessing the Jewish people; a Biblical mandate found in Genesis where God tells Abraham “I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you; and in you all the families of the earth shall be blessed.Sep 29, 2017, 9:00AMJackie Goodal
Jackie Goodall explains the damaging effect of the Replacement Theology. She highlights that its teachings are often used in anti-Semitism campaigns and for rallying support for anti-Israel organizations.
JERUSALEMONLINE.COM
 

WHEN IS THE NEXT BIBLICAL JUBILEE?WILL BE YOM KIPPUR 2017. IT WILL BEGIN IN THE EVENING OF FRIDAY, 29 SEPTEMBER 2017.

Christianity can be condensed into four words: Admit, Submit, Commit and Transmit. -Samuel Wilberforce

• WHEN IS THE NEXT BIBLICAL JUBILEE?
IF SO, THE NEXT JUBILEE IN ISRAEL WILL BE YOM KIPPUR 2017. IT WILL BEGIN IN THE EVENING OF FRIDAY, 29 SEPTEMBER 2017.

When Is The Next Biblical Jubilee?

It is here!  . IT WILL BEGIN IN THE EVENING OF FRIDAY, 29 SEPTEMBER 2017 and end the very next day evening. The same day as the Yom Kippur 2017
Leviticus 25:9 Then you shall cause the trumpet of the Jubilee to sound on the tenth day of the seventh month; on the Day of Atonement YOU SHALL MAKE THE TRUMPET TO SOUND THROUGHOUT ALL YOUR LAND.

Tuesday, September 26, 2017

Keep Going!

Christianity can be condensed into four words: Admit, Submit, Commit and Transmit. -Samuel Wilberforce

21766736_2032624810302866_7122053441592480783_n
Keep Going!

Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith (Hebrews 12:1-2).
In the Christian life, endurance is essential for moving forward into the promises of God. Yet have you noticed how various obstacles can try to hinder your movement forward?
Shame, the past, current struggles, all of these things can be hurdles on the path before us. But no matter what you may face in the future, or are up against today, I want to encourage you to fix your eyes on Jesus. He has overcome the world, and in Him, so can you!
Jesus has gone before you and made a way for you to persevere to the end, to finish the race well. So don’t give up! Fix your eyes on Jesus and keep going!Christine Caine – First Things First