MARANATA !!!

MARANATA !!!

Monday, May 2, 2011

FERESTRE DESCHISE -MEDITATII T.AUSTIN SPARKS -1 Mai

1 Mai
La ce pot nădăjdui cel mai mult este ca cele spuse aici, să se deschidă asemenea unor ferestre și uitându-vă prin ele să vedeți un singur lucru – cât de superior este Isus Cristos față de orice altceva!”

T. Austin-Sparks

Ferestre deschise

Extrase din scrierile lui T. Austin-Sparks

Şi cei chemaţi, aleşi şi credincioşi, care sunt cu El, de asemenea îi vor birui. Apocalipsa 17:14

Chemarea” a sunat. Criza a fost precipitată. Acum, problema se pune între viața care a avut limitările ei cunoscute sau nerecunoscute și ceea ce are Dumnezeu de oferit. Dar, cum este cazul de obicei, acest adevăr va necesita o ”ieșire afară”. Ieșirea, poate însemna lipsa popularității, a indolenței. S-ar putea să existe riscul pierderii reputației, prestigiului, simpatiei din partea oamenilor, etichetarea cu: ”bizar”, ”ciudat”, ”extrem”, ”periculos.” Poate însemna impactul cu prejudecăți, tradiții și dizgrație în ochii lumii religioase. Poate însemna excludere, ostracizare și neîncredere. Acestea sunt accesoriile tuturor chemărilor lui Dumnezeu de a înainta cu El trecând de standardele acceptate. Acesta este prețul găsirii sufletelor. Acesta este prețul care trebuie plătit pentru slujirea mai înaltă a lui Dumnezeu și a oamenilor. Cel care a plătit acest preț - și puțini îl vor plăti - și cel căruia i s-a încredințat revelația supremă și slujirea universală și veșnică a spus la sfârșitul vieții lui: ”Nu am pe nimeni care să-mi înțeleagă simțirile”. ”Nimeni n-a fost cu mine”. Însemna că el greșise? Cine ar îndrăzni să spună: da? Mai mult, observați că orice pas făcut înainte cu Dumnezeu îl conduce pe cel ”chemat” într-un conflict și mai direct și mai apropiat de forțele vrăjașului, vrăjmașul având atenția îndreptată mult mai mult asupra celor ”chemați”. Singura cale de a ”domni în viață” este de a cunoaște literalmente nevoia de a domni.

Întrebarea este: mergem noi mai departe cu Dumnezeu cu orice preț? Îl vom refuza pe Cel care ne vorbește? Vom răspunde fiecărei chemări de a înainta, orice ar însemna aceasta? Vom rămâne pe câmpul de luptă chiar și atunci când prețul pare mult prea mare? Vom rămâne ”tari” prin încercarea de foc la care am fost chemați și prin harul lui Dumnezeu, fiind astfel probați vom fi aleși pentru o lucrare care este încredințată doar celor încercați? Sau vom rămâne pe calea comodă și vom lua o atitudine de mai puțină împotrivire, ne vom păstra comorile, ne vom teme să nu le pierdem, vom ține la locul nostru în mijlocul plăcerilor și al siguranței superficiale și nu ”ne vom depărta spre adânc”. Răspunsul: ”Bine, rob bun și credincios!va fi rezervat acelora care au riscat ceva spre paguba lor, care au trecut dincolo de obligația datoriei și au început să meargă și a doua milă la ”chemarea” revelației din ce în ce mai mare. O, preiubiți ai lui Dumnezeu, să mergem până la capăt și orice ar implica aceasta – voi nu veți depăși niciodată suferința apostolilor – aspirați să fiți ”chemați, aleși și credincioși.”

Din: ”Chemați. Aleși. Credincioși.”

Ferestre deschise” este trimis zilnic, cuprinzând mesaje luate de pe site-ul Austin-Sparks.Net. Vă încurajăm să trimiteți mai departe acest email, să-l tipăriți și să-l împărtășiți cu alții. Respectând dorința lui T. Austin-Sparks ca ceea ce a fost primit gratuit să fie distribuit gratuit, mesajele lui nu dețin copyright. De aceea, dacă alegeți să le împărtășiți cu alții, vă rugăm să respectați dorința lui și să le oferiți – nemodificate, fără plată și fără copyright.

Pentru citirea tuturor mesajelor Ferestre deschise accesați: www.ferestredeschise.wordpress.com

Pentru mai multe scrieri în limba română accesați: http://www.austin-sparks.net/romana/index.html


No comments:

Post a Comment