MARANATA !!!

MARANATA !!!

Sunday, April 3, 2011

FERESTRE DESCHISE -MEDITATII-T.AUSTIN SPARKS -3 Aprilie


3 Aprilie

La ce pot nădăjdui cel mai mult este ca cele spuse aici, să se deschidă asemenea unor ferestre și uitându-vă prin ele să vedeți un singur lucru – cât de superior este Isus Cristos față de orice altceva!”

T. Austin-Sparks

Ferestre deschise

Extrase din scrierile lui T. Austin-Sparks

Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, (unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim), şi de trei ori pe zi îngenunchea, se ruga şi lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea şi mai înainte. (Daniel 6:10).

Cheia acestui verset și a întegului capitol este acea paranteză: ”ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim”. Capitolele cărții Daniel nu sunt scrise în ordine cronologică. Capitolele 7 și 8 sunt scrise înaintea capitolului 5, iar după capitolul 5 urmează capitolul 9 care se petrece în primul an de domnie al lui Darius. Capitolul 6, deși nu se spune, s-a petrecut după primul an de domnie al lui Darius: exista o rânduială a lucrurilor prezentă deja pe acel tărâm, exista o legătură între Darius și Daniel, existau vrăjmășii care aveau nevoie de timp pentru a se maturiza: deci, acel capitol 6 urmează capitolului 9, iar capitolul 9 explică ferestrele deschise.

Daniel a avut o descoperire de la Dumnezeu. Capitolul 9 ne spune cum Daniel s-a smerit înaintea lui Dumnezeu cu privire la starea copiilor Domnului, cu privire la cetatea lui Dumnezeu, cum a primit din cer iluminarea, cum a văzut planul divin și efectul său imediat prin ochii duhului (căci Ierusalimul avea să fie rezidit); iar rezultatul deplin, absolut și final avea să fie în ziua când copiii lui Dumnezeu și cetatea Lui vor fi cu adevărat o laudă pentru El, când nelegiuirea va fi îndepărtată de la ei pentru totdeauna, când dreptatea veșnică va fi lucrată în ei, când profețiile vor fi împlinite și Dumnezeu va locui împreună cu oamenii. Daniel a văzut acest lucru; el a fost în stare să înțeleagă planul lui Dumnezeu cu privire la copiii Lui și, fie că ferestrele lui fuseseră deschise sau nu înainte, din acea zi înainte ele au rămas deschise: ferestrele priveau înspre Ierusalim. Daniel a făcut din acesta un exercițiu al inimii stăruitor, continuu, hotărâtor: de a îngenunchea înaintea ferestrelor deschise și de a se ruga pentru planurile lui Dumnezeu. Deschiderea ferestrelor era un act simbolic. Ele arătau că Daniel se predase Domnului și oricărui lucru de care era legat Dumnezeu; el era de partea lui Dumnezeu și de partea a tot ce avea de gând Dumnezeu să facă; iar ferestrele deschise, omenește vorbind, erau scăparea lui. Alți oameni l-au văzut în fața ferestrelor deschise și și-au dat seama că ele puteau fi o cursă, o cale prin care îl puteau prinde în capcană. Și după cum înțeleg eu, acesta este contextul capitolului 6: nu un tânăr, ci bătrânul slujitor al Domnului se confruntă cu două alternative: fie să închidă ferestrele și să renunțe la atitudinea categorică de colaborare cu Dumnezeu, fie să meargă în groapa cu lei.

Din: ”Ferestrele deschise înspre Ierusalim”

Ferestre deschise” este trimis zilnic, cuprinzând mesaje luate de pe site-ul Austin-Sparks.Net. Vă încurajăm să trimiteți mai departe acest email, să-l tipăriți și să-l împărtășiți cu alții. Respectând dorința lui T. Austin-Sparks ca ceea ce a fost primit gratuit să fie distribuit gratuit, mesajele lui nu dețin copyright. De aceea, dacă alegeți să le împărtășiți cu alții, vă rugăm să respectați dorința lui și să le oferiți – nemodificate, fără plată și fără copyright.

Pentru citirea tuturor mesajelor Ferestre deschise accesați: www.ferestredeschise.wordpress.com

Pentru mai multe scrieri în limba română accesați: http://www.austin-sparks.net/romana/index.html

No comments:

Post a Comment