MARANATA !!!

MARANATA !!!

Friday, April 22, 2011

FERESTRE DESCHISE MEDITATII-T.AUSTIN SPARKS -22 Aprilie

22 Aprilie
La ce pot nădăjdui cel mai mult este ca cele spuse aici, să se deschidă asemenea unor ferestre și uitându-vă prin ele să vedeți un singur lucru – cât de superior este Isus Cristos față de orice altceva!”

T. Austin-Sparks

Ferestre deschise

Extrase din scrierile lui T. Austin-Sparks

Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. (Ioan 5:22)Viața reprezintă totul! De aceea, să ne întoarcem la primul paște despre care citim în Exod 12. Acolo, descoperim întreaga lume reprezentată de Egipt, zăcând sub judecată; iar noi trebuie să avem discernământul adecvat pentru înțelegerea situației. De ce venirea judecății? De ce umplerea paharului de nelegiuire? De ce ajungerea la punctul unde judecata se revarsă? De ce? Ei bine, răspunsul se găsește în provocarea repetată: ”Lăsați pe fiul Meu să plece, pe întâiul Meu născut; Lăsați pe fiul Meu să plece.” Provocarea lui Dumnezeu, prin slujitorii Săi Moise și Aron, a rămas aceeași provocare. Așadar, judecata este leagată de refuzul lumii de a accepta planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu este ca să aibă oameni în legătură cu El, în termeni ai înfierii - liberi, având prosperitate spirituală, ascensiune spirituală, biruință, plinătate, viață - un popor pentru Sine, constituit după gândul Său. Acesta este planul lui Dumnezeu! Refuzul acceptării planului Său reprezintă terenul de judecată. Întotdeauna amintiți-vă acest lucru. Astfel, chiar din acest motiv, descoperim că lumea zace sub judecată și toată această judecată este strânsă în întâiul născut; căci în cele din urmă, totul este focalizat asupra întâiului născut. Întâiul născut reprezintă două lucruri: în primul rând, întâiul născut este întotdeauna desfătarea tatălui. Toată plăcerea tatălui este concentrată asupra întâiului născut. Tatăl își leagă viața de întâiul născut. Iată ce găsim în Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, desigur, întâiul născut este reprezentantul familiei, și astfel, problema judecății, a eliberării, a morții și a vieții se concentrează asupra întâiului născut: întâiul născut al Egiptului și întâiul născut al Israelului.

Problema judecății constă în eliberarea de la moarte. Eliberarea de la moarte este factorul suprem în toată această chestiune; și aici intervine Mielul. Mielul va hotărî cine va muri și cine va trăi, cine va cădea sub judecată și cine va birui judecata, cine va fi o victimă a puterii morții și cine va birui moartea. Mielul va hotărî cine va merge la pierzare și cine va domni. Mielul hotărăște aceste lucruri. Întreaga situație, cu toate aspectele ei, este legată de miel, iar mielul înjunghiat vorbește despre judecată, despre judecata lui Dumnezeu care este pentru toți, iar cei care vor scăpa de judecată sunt cei care prin credință, cred în miel, ca singura scăpare a lor. Așa cum știm, aceasta este Evanghelia simplă care este esențială pentru orice altceva.

Din: Mielul Pascal al lui Dumnezeu

Ferestre deschise” este trimis zilnic, cuprinzând mesaje luate de pe site-ul Austin-Sparks.Net. Vă încurajăm să trimiteți mai departe acest email, să-l tipăriți și să-l împărtășiți cu alții. Respectând dorința lui T. Austin-Sparks ca ceea ce a fost primit gratuit să fie distribuit gratuit, mesajele lui nu dețin copyright. De aceea, dacă alegeți să le împărtășiți cu alții, vă rugăm să respectați dorința lui și să le oferiți – nemodificate, fără plată și fără copyright.

Pentru citirea tuturor mesajelor Ferestre deschise accesați: www.ferestredeschise.wordpress.com

Pentru mai multe scrieri în limba română accesați: http://www.austin-sparks.net/romana/index.html

No comments:

Post a Comment