MARANATA !!!

MARANATA !!!

Thursday, April 14, 2011

FERESTRE DESCHISE -MEDITATII T.AUSTIN SPARKS 15 Aprilie

15 Aprilie
La ce pot nădăjdui cel mai mult este ca cele spuse aici, să se deschidă asemenea unor ferestre și uitându-vă prin ele să vedeți un singur lucru – cât de superior este Isus Cristos față de orice altceva!”

T. Austin-Sparks

Ferestre deschise

Extrase din scrierile lui T. Austin-Sparks

El face pe cei blânzi să umble în tot ce este drept. El învaţă pe cei blânzi calea Sa. (Psalm 25:9)

După ce poporul a săvârșit cel mai mare păcat și după ce Dumnezeu i-a acordat iertarea plină de milă, poporul primește o nouă promisiune: Voi merge Eu Însumi cu tine şi îţi voi da odihnă.” (Ex. 33:14).Odihna” despre care se vorbește aici înseamnă mai mult decât comfortul sau ajutorul primit: ea implică atingerea scopului călătoriei lor și ajungerea lor în țara promisiunii - aceasta era ”odihna” lui Dumnezeu. Moise își pierduse încrederea în sine. El știa că eșuase în ochii lui Dumnezeu. Acum, într-un mod foarte izbitor, el avea motive să-și piardă încrederea în tot poporul care păcătuise. Mai avea o singură nădejde și aceasta era nădejdea inspirată de noua promisiune a lui Dumnezeu. Exista nădejde în mila lui Dumnezeu.

Știm că poporul a ajuns, în cele din urmă, în țara promisă. Deși lui Moise nu i s-a permis să-i conducă în țară, Iosua, slujitorul și succesorul lui, i-a condus în moștenirea lor. Din punct de vedere divin, acest succes se datora în întregime milei mărețe a lui Dumnezeu; din punct de vedere omenesc, succesul se datora slujirii lui Moise ca păstor. Care era secretul? Ni se spune: el era cel mai blând om de pe fața pământului. Astfel, suntem și noi lăsați în fața acestei semnificații foarte clare: în orice popor care se află în pericolul colapsului și al eșecului, singura contribuție care are valoarea cea mai mare în mijlocul lor este blândețea. Dacă există un singur bărbat sau o singură femeie cu adevărat blânzi, există încă nădejde pentru situația în care se găsesc. ”El face pe cei blânzi să umble în tot ce este drept. El învaţă pe cei blânzi calea Sa.” (Psa. 25:9) Există diverse calificări pentru omul care-I slujește Domnului, dar aceasta este probabil cea mai importantă. Cel care excelează în blândețe va fi cel care Îl cunoaște pe Dumnezeu față-n față, el dovedește puterea mâinii lui Dumnezeu chiar dacă toți ceilalți s-au lepădat de El. Fie ca și noi, de asemenea, să învățăm ceva din blândețea omului lui Dumnezeu.

Din: Blândețea omului lui Dumnezeu

Ferestre deschise” este trimis zilnic, cuprinzând mesaje luate de pe site-ul Austin-Sparks.Net. Vă încurajăm să trimiteți mai departe acest email, să-l tipăriți și să-l împărtășiți cu alții. Respectând dorința lui T. Austin-Sparks ca ceea ce a fost primit gratuit să fie distribuit gratuit, mesajele lui nu dețin copyright. De aceea, dacă alegeți să le împărtășiți cu alții, vă rugăm să respectați dorința lui și să le oferiți – nemodificate, fără plată și fără copyright.

Pentru citirea tuturor mesajelor Ferestre deschise accesați: www.ferestredeschise.wordpress.com

Pentru mai multe scrieri în limba română accesați: http://www.austin-sparks.net/romana/index.html

No comments:

Post a Comment