MARANATA !!!

MARANATA !!!

Tuesday, April 12, 2011

FERESTRE DESCHISE -MEDITATII-T.AUSTIN.SPARKS 12 Aprilie

Ferestre Deschise
12 Aprilie

La ce pot nădăjdui cel mai mult este ca cele spuse aici, să se deschidă asemenea unor ferestre și uitându-vă prin ele să vedeți un singur lucru – cât de superior este Isus Cristos față de orice altceva!”

T. Austin-Sparks

Ferestre deschise

Extrase din scrierile lui T. Austin-Sparks

Eu voi fi negreşit cu tine. (Exod 3:12)

A venit vremea când Domnul l-a întâlnit la rugul în flăcări, l-a întâlnit cu o împuternicire și cu o promisiune. ”Acum, vino, Eu te voi trimite”, i-a spus El (Ex.3:10); și mai târziu: ”Eu voi fi negreşit cu tine” (v.12). Va fi imposibil să ne imaginăm starea copleșitoare a milei lui Dumnezeu care a umplut inima lui Moise când a auzit acele cuvinte. Câtă istorie s-a scurs între prima chemare a lui Moise, ca Eliberator și această însărcinare prezentă! El a început acolo unde cu toții trebuie să începem: printr-o mare renunțare. La vârsta de patruzeci de ani el a renunțase la bunuri, la perspective, la tot ce era egoist și pământesc, pentru a fi slujitorul Domnului. Acest lucru nu era greșit; era corect, căci nimeni nu poate sluji Domnului fără o renunțare completă. El a renunțat la tot, sau cel puțin asta a vrut. Totuși, acest lucru nu l-a făcut blând. Mulți dintre noi au trecut printr-o experiență asemănătoare și au fost foarte sinceri în consacrarea lor, dar aceasta nu ne-a făcut blânzi. Poate că ne-a făcut chiar invers, ne-a dat o idee falsă a superiorității noastre față de alți creștini. Pentru Moise a urmat un eșec total. El a încercat să slujească Domnului prin puterea lui, în felul lui și când a vrut el. Oamenii blânzi nu fac un asemenea lucru. Rezultatul a fost un eșec absolut și abisal. A plecat în țara Madian și timp de patruzeci de ani a trebuit să trăiască cu simțământul propriu al eșecului total. Poate în sufletul lui s-a născut gândul că lucrarea lui Dumnezeu nu putea fi făcută de un om ca el, chiar când acel om făcuse sacrificii uriașe. Exista în el un simțământ al falimentului față de capacitățile pe care și le închipuia că le are, un simțământ de adâncă dezamăgire, convingerea că pierduse fiecare șansă pe care o primise, că nu mai era calificat pentru a fi slujitorul lui Dumnezeu.

Noi de asemenea, mergem pe această cale, deși din fericire nu avem nevoie de patruzeci de ani ca și el. Există un înțeles simbolic în acel număr: el vrea să arate desăvârșirea procesului de zdrobire. El își învățase lecția. La patruzeci de ani el credea că învățase zdrobirea, dar de fapt, era prima jumătate. El se resemnase cu eșecul lui, dar acum, Domnul i se arăta chemându-l atât de surprinzător, cerându-i să se întoarcă din nou la lucrarea pe care o ruinase cu încercarea de a o face prin puterea lui. El s-a întors nedoritor, șovăitor, plin de temeri în privința abilității sau vredniciei personale, dar el a mers cu o siguranță nouă și stăruitoare: ”Eu voi fi negreşit cu tine”. Cât de uimitor îi părea harul lui Dumnezeu, salvându-l de la eșecul și disperarea lui, har oferit lui, care în trecut năruise o asemenea slujire înaltă și privilegiată. Desigur, noi știm că, chiar acea deznădejde a făcut posibil o asemenea putere cum nu mai cunoscuse înainte. Era dovada că cei patruzeci de ani, departe de a fi irosiți, își făcuseră lucrarea necesară de zdrobire. Pentru a primi înapoi însărcinarea originală printr-un asemenea miracol al milei, Moise a trebuit să se simtă adânc umilit. Există un sens în care slujitorul adevărat al lui Dumnezeu este întotdeauna un om înfrânt. Cel care continuă să fie preocupat de importanța proprie, care nu apreciază inutilitatea celor mai bune eforturi ale lui, care caută întotdeauna să se îndreptățească, acela nu este un om blând și astfel, va pierde puterea esențială prin care se face lucrarea lui Dumnezeu. Zdrobirea noastră nu trebuie simulată; nu trebuie să ne mulțumim cu un limbaj și cu o mască a umilinței. Noi de asemenea trebuie să fim conștienți că mila divină ne-a răscumpărat pentru a-I sluiji lui Dumnezeu, la fel cum mila Lui de la început ne-a scos din apele morții.

Din: Blândețea omului lui Dumnezeu

Ferestre deschise” este trimis zilnic, cuprinzând mesaje luate de pe site-ul Austin-Sparks.Net. Vă încurajăm să trimiteți mai departe acest email, să-l tipăriți și să-l împărtășiți cu alții. Respectând dorința lui T. Austin-Sparks ca ceea ce a fost primit gratuit să fie distribuit gratuit, mesajele lui nu dețin copyright. De aceea, dacă alegeți să le împărtășiți cu alții, vă rugăm să respectați dorința lui și să le oferiți – nemodificate, fără plată și fără copyright.

Pentru citirea tuturor mesajelor Ferestre deschise accesați: www.ferestredeschise.wordpress.com

Pentru mai multe scrieri în limba română accesați: http://www.austin-sparks.net/romana/index.html

No comments:

Post a Comment