MARANATA !!!

MARANATA !!!

Thursday, April 21, 2011

FERESTRE DESCHISE MEDITATII-T.AUSTIN SPARKS- 21 Aprilie

21 Aprilie
La ce pot nădăjdui cel mai mult este ca cele spuse aici, să se deschidă asemenea unor ferestre și uitându-vă prin ele să vedeți un singur lucru – cât de superior este Isus Cristos față de orice altceva!”

T. Austin-Sparks

Ferestre deschise

Extrase din scrierile lui T. Austin-Sparks

Lucraţi nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viaţa veşnică şi pe care v-o va da Fiul omului; căci Tatăl, adică însuşi Dumnezeu, pe El L-a însemnat cu pecetea Lui.(Ioan 6:27)

Am spus că slujirea Lui a fost strâns legată de Paște și de aceea, toți acești oameni care se suiseră la Ierusalim, de aproape și de departe, pentru a sărbători, înțelegeau prea bine ce spunea Ioan. Atmosfera aceea era plină de ideea mielului, a mielului pascal. Fiecare se gândea în termeni ai mielului pascal. Ei fuseseră și erau ocupați cu ritualul mielului; cu selectarea lui din mijlocul turmei, cu examinarea lui de către un expert, cu supravegherea lui timp de patru zile pe câmpiile din Betleem și apoi, ducerea lui la templu și înjunghierea lui, iar la urmă, luatul acasă și mâncatul lui. Iată care era atmosfera! Și chiar în mijlocul acestor lucruri pregătite de Dumnezeu chiar din veșnicie, când fiecare se gândea la un miel, se aude acest strigăt: ”Iată Mielul lui Dumnezeu!” Anotimpul ploios trecuse și își făcuse lucrarea. Torentele din țară distruseseră drumurile, luaseră pe sus podurile și astfel, călătoria ajunsese foarte dificilă. Aceasta fusese practica timp de mulți ani: înainte de Paște, cete de oameni erau trimise prin țară pentru a curăța străzile și pentru a repara podurile pentru oamenii care aveau să se suie la Ierusalim, de Paște. În legătură cu această practică, proorocul Isaia a rostit cuvântul profetic cu privire la Ioan Botezătorul: ”Iată glasul celui care strigă în pustie: pregătiţi în pustiu calea Domnului, neteziţi în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru!”; și din nou: ”Treceţi, treceţi pe porţi! Pregătiţi o cale poporului! Croiţi, croiţi drum, daţi pietrele la o parte!” Observați cum Ioan Botezătorul pregătește calea Domnului și apoi arată spre Miel, Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Acesta este Mielul lui Dumnezeu; nu mielul Israelului, ales de Israel, ci Mielul lui Dumnezeu; iar când priviți la legătura divină, cerească, veșnică, descoperiți că Dumnezeu a ales Mielul Lui înainte de întemeierea lumii: ”Mielul care a fost junghiat de la întemeierea lumii” (Apocalipsa 13:8). Dumnezeu a ales Mielul Lui înainte de facerea lumii. Dumnezeu anticipase totul prin selectarea Mielului Său.

Ioan ne spune în capitolul 6 al Evangheliei lui că Dumnezeu a pecetluit Mielul Său. ”Lucraţi nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viaţa veşnică şi pe care v-o va da Fiul omului; căci Tatăl, adică însuşi Dumnezeu, pe El L-a însemnat cu pecetea Lui.” Când evreii își selectau mieii din turmă, evreul de rând care nu era expert în bolile obișnuite ale mieilor, apela la oameni calificați, stabiliți de autorități, care cunoșteau toate bolile la care erau predispuse oile și mieii și pe care îi examinau. Cred că rabinii spuseseră că nu erau mai puțin de șaptezeci de cusururi posibile. Astfel, după ce capul gospodăriei evreiești selectase un miel din turmă, el îl ducea la unul din experți și îi plătea o taxă mică pentru a-l examina, ca să fie sigur că era sănătos, fără cusur. În ochii expertului, mielul trecea prin această examinare și dacă era găsit fără pată, fără întinăciune, fără cusur și fără boală, expertul punea pecetea lui pe miel; era pecetluit. Apoi timp de patru zile era luat și dus pe câmp împreună cu ceilalți miei pecetluiți, în așteptarea Paștelui. La aceasta face referire Domnul Isus: ”adică însuşi Dumnezeu, pe El L-a însemnat cu pecetea Lui.” (Vreau să rețineți aceste lucruri, deoarece ele se aplică într-un mod foarte interesant.) Dumnezeu a ales Mielul Lui și după ce ochiul Lui de expert L-a examinat, Dumnezeu L-a pecetluit. Nu a existat niciodată vreun expert evreu al cărui ochi să fie la fel de clar, pătrunzător și expert ca ochiul lui Dumnezeu. Nimic nu poate fi ascuns de El, toate lucrurile sunt descoperite și goale înaintea ochilor Lui. Astfel, Dumnezeu a privit la Mielul Lui și L-a pecetluit, dând calificativul: desăvârșit, fără cusur. Ioan spune: Iată Mielul lui Dumnezeu, cel pe care Tatăl L-a pecetluit! Observați esența? Dacă Acesta este Mielul lui Dumnezeu, atunci Acesta este complet fără păcat, fără vină sau pată. El este pecetluit de Dumnezeu. Apoi, chiar după ce S-a găsit desăvârșit, El a fost pus sub observație. El a fost supravegheat timp de 4 zile. Patru este numărul creației și iată aici testarea Lui ca și reprezentantul adevărat al noii creații; testat până la Paște și fără niciun cusur. Desigur, nu vreau să zăbovesc prea mult asupra acestor detalii, nu este nevoie. Acele oi despre care cântăm, și acei păstori, cine sunt ei? Se prea poate ca acei păstori din câmpiile Betleemului să fie cei care vegheau mieii pascali. Apoi, mielul era adus la templu și înjunghiat; și adevărul cel mai profund, așa cum știm, este că niciun om nu L-a înjunghiat pe Domnul Isus. Dumnezeu L-a înjunghiat. Dumnezeu și-a înjunghiat propriul Miel. ”Tu vei face din sufletul Lui o jertfă pentru păcat”. El a fost Mielul lui Dumnezeu: ales, pecetluit, atestat, dovedit, jertfit!

Din: Mielul Pascal al lui Dumnezeu

Ferestre deschise” este trimis zilnic, cuprinzând mesaje luate de pe site-ul Austin-Sparks.Net. Vă încurajăm să trimiteți mai departe acest email, să-l tipăriți și să-l împărtășiți cu alții. Respectând dorința lui T. Austin-Sparks ca ceea ce a fost primit gratuit să fie distribuit gratuit, mesajele lui nu dețin copyright. De aceea, dacă alegeți să le împărtășiți cu alții, vă rugăm să respectați dorința lui și să le oferiți – nemodificate, fără plată și fără copyright.

Pentru citirea tuturor mesajelor Ferestre deschise accesați: www.ferestredeschise.wordpress.com

Pentru mai multe scrieri în limba română accesați: http://www.austin-sparks.net/romana/index.html

No comments:

Post a Comment