MARANATA !!!

MARANATA !!!

Friday, January 28, 2011

FERESTRE DESCHISE MEDITATII DE T.AUSTIN.SPARKS

FROM:FERESTRE DESCHISE
Subject: 28 ianuarie
La ce pot nădăjdui cel mai mult este ca cele spuse aici, să se deschidă asemenea unor ferestre și uitându-vă prin ele să vedeți un singur lucru – cât de superior este Isus Cristos față de orice altceva!”

T. Austin-Sparks

Ferestre deschise

Extrase din scrierile lui T. Austin-Sparks

Şi mortul a ieşit cu mâinile şi picioarele legate cu fâşii de pânză, şi cu faţa înfăşurată cu un ştergar. Isus le-a zis: "Dezlegaţi-l, şi lăsaţi-l să meargă". (Ioan 11:44)

Priviți la scrisoarea către Efeseni și după ce ați trecut de mâinile dezlegate din Corint, de picioarele dezlegate din Galatia care umblă acum în Duhul și care sunt deplin descătușate, mergeți la cap. În Efeseni, Pavel îndepărtează ștergarul și o face în mod desăvârșit. Efesenii aveau capul înfășurat cu ștergarul. Ce vreau să spun? Ei bine, abia dacă începe scrisoarea și Pavel spune: ”Ca să puteți cunoaște... ca ochii inimii voastre să fie luminați” - înlăturarea ștergarului! Această scrisoare către Efeseni este o revelație minunată a deschiderii ochilor inimii, a măreției, chemării și menirii noastre, a unirii noastre imense cu Fiul Său. Ce vastitate! Dragi prieteni, aceasta depășește orice imaginație a noastră! Credeți-mă, nu este nicio exagerare, iar Pavel spune: ”Ca să puteți cunoaște. În traducerea noastră există un prefix care lipsește, dar care este cheia tuturor lucrurilor. Apostolul spune: ”Ca să puteți cunoaște... ca să puteți cunoaște”, iar în Noul Testament acel cuvânt îl găsim atât parțial, cât și în întregime. Nu se poate traduce în versiunea noastră, dar iată cum se explică: cunoașterea în sine are de-a face cu cunoașterea Domnului pe care am avut-o la început. Pentru a-l cita pe Ioan: ”Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Cristos, pe care L-ai trimis Tu.” (Ioan 17:3).

Așa intrăm în viață, așa primim viața divină; dar când Pavel vorbește aici despre ”cunoaștere”, el folosește un cuvânt din greacă pe care noi nu îl avem în traducerea noastră. Acesta este ”epignosis” cunoașterea deplină. ”Știți și voi” le spune el Efesenilor, ”că timp de doi ani nu am încetat să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu”. Ei știau, și pe baza acelei cunoștințe inițiale ei veniseră la Domnul, dar acum, la sfârșitul vieții lui în închisoare, el se roagă pentru ei: ”ca să puteți ajunge la deplina cunoaștere.” Aceasta este mai mult decât viața; este viață din belșug. Înseamnă mai mult decât a vedea; înseamnă a înțelege scopul divin și semnificația chemării noastre în această viață. Și vreți să-mi spuneți că toti creștinii sunt așa? Sunt mulți în jur cu capul înfășurat cu un ștergar, cu o viziune spirituală limitată, cu o vedere spirituală îngustată așa că nu mai pot înțelege scopul măreț al chemării lor! Adevărata revelație, dragi prieteni, nu este doar informație. Este eliberare! A fi eliberat înseamnă a vedea din ce în ce mai mult. Adesea am spus despre acest om Pavel, că nimic de pe acest pământ sau din iad sau din combinația amândorura, nu l-ar fi schimbat pe acest fariseu fanatic, înverșunat, în cel mai mare prieten pe care l-a avut vreodată Isus Cristos, decât lumina venită din cer. Nimic nu ar fi produs schimbarea, doar lumina din cer a făcut-o. Ștergarul a fost luat de pe capul lui, omul a fost eliberat și a mers pretutindeni în măreția lui Isus Cristos. Cred că putem înțelege că acest verset din Evanghelia lui Ioan cuprinde întreaga Biblie. Nu-i așa că gândul lui Dumnezeu pentru om, pentru copiii Săi este: ”Dezlegați-l. El are viața, dar dezlegați-l ca să poată merge singur”? ”Eu am venit ca ei să aibă viața și s-o aibă din belșug.”

Din: "Dezlegaţi-l, şi lăsaţi-l să meargă"

Subject: 27 ianuarie

Dezlegaţi-l, şi lăsaţi-l să meargă! (Ioan 11:44)

Observați că atunci când Duhul a venit, așa cum ni se arată în cartea Faptelor, singurul lucru pe care acești ucenici evrei l-au experimentat a fost o eliberare extraordinară din robia iudaismului; și felul în care Duhul Sfânt lucra mereu împotriva oricăror bariere fixe! Petru va argumenta că el este evreu, de neam ales, că nimic necurat nu i-a intrat în gură, așa cum scrie în Levitic, capitolul 11. În regulă Petru. Tu ai felul tău de a interpreta Scripturile și pui limite la ce a făcut Cristos prin Crucea Lui; așa că i se spune: ”Ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat” (Fapte 10:15). Duhul Sfânt a reacționat la tradiționalismul lui Petru, la legalismul lui, la limitarea și robia în care se afla și l-a făcut să meargă și să facă lucruri pe care altfel nu le-ar fi făcut niciodată. Mereu și mereu, până la moartea lui, cuvintele Domnului Isus adresate lui în ultimul capitol al acestei Evanghelii au fost împlinite: ”Adevărat, adevărat, îţi spun că, atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai şi te duceai unde voiai; dar când vei îmbătrâni, îţi vei întinde mâinile, şi altul te va încinge, şi te va duce unde nu vei voi” (Ioan 21:18). Acel principiu a fost aplicat și în cazul lui Corneliu, a casei lui, în Cezareea și în cazul neamurilor. El a mers acolo unde nu a vrut să meargă. El a spus: ”Nu, Doamne”, iar Domnul a spus: ”Da, Petru”. ”Unde nu vei voi” este reacția cerului la această limitare legalistă, la aceste haine mortuare cu care era îmbrăcat apostolul. Și aceasta nu era singura luptă pe care a avut-o Petru, dar acum ne vom opri aici.

Apoi Ioan spune că atunci când Domnul Isus i-a adresat lui Petru acele cuvinte, El avea să arate cu ce fel de moarte Îl va slăvi el pe Dumnezeu”. Ani mai târziu, Petru scria: ”căci ştiu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Isus Cristos.” (2 Petru 1:14). Nu știm ce fel de moarte a avut Petru, dar tradiția spune despre el că a fost răstignit. Numai evreii puteau fi răstigniți de neamuri, căci neamurile nu îndrăzneau să răstignească pe unul de-al lor. Așa a sfârșit Petru, dar deoarece Pavel avea cetățenie romană, pe el nu l-au putut răstigni, așa că l-au decapitat. Petru a fost ales să aibă același fel de moarte cu a Domnului său, iar el știa acest lucru căci a spus: ”Așa cum Domnul nostru Isus Cristos mi-a arătat.” El a fost încins de altul și a mers acolo unde nu a vrut să meargă, dar calea Duhului este calea care merge împotriva limitărilor noastre, a hainelor noastre mortuare și ne duce pe căi la care nu ne-am fi gândit niciodată. Într-adevăr, teologia noastră nu ar accepta acea cale, doctrina pe care o avem s-ar împotrivi, tradiția noastră ar interzice-o, dar Duhul Sfânt spune: ”Aceasta este calea. Dezlegați-l și lăsați-l să meargă.” Despre aceasta vorbește Galateni, nu-i așa? Am spus că avem nevoie de Epistole pentru a ne explica Evangheliile și doar un verset din Evanghelia după Ioan conține atâta plinătate!

Din: "Dezlegaţi-l, şi lăsaţi-l să meargă"

Ferestre deschise” este trimis zilnic, cuprinzând mesaje luate de pe site-ul Austin-Sparks.Net. Vă încurajăm să trimiteți mai departe acest email, să-l tipăriți și să-l împărtășiți cu alții. Respectând dorința lui T. Austin-Sparks ca ceea ce a fost primit gratuit să fie distribuit gratuit, mesajele lui nu dețin copyright. De aceea, dacă alegeți să le împărtășiți cu alții, vă rugăm să respectați dorința lui și să le oferiți – nemodificate, fără plată și fără copyright.


Pentru citirea tuturor mesajelor Ferestre deschise accesați:www.ferestredeschise.wordpress.com

Pentru mai multe scrieri în limba română accesați: http://www.austin-sparks.net/romana/index.html

No comments:

Post a Comment