MARANATA !!!

MARANATA !!!

Friday, January 21, 2011

FERESTRE DESCHISE MEDITATII DE T.AUSTIN SPARKS

Subject: 21 ianuarie
La ce pot nădăjdui cel mai mult este ca cele spuse aici, să se deschidă asemenea unor ferestre și uitându-vă prin ele să vedeți un singur lucru – cât de superior este Isus Cristos față de orice altceva!”

T. Austin-Sparks

Ferestre deschise

Extrase din scrierile lui T. Austin-Sparks

Şi eu am văzut ... cetatea sfântă, noul Ierusalim. (Apocalipsa 21:2)

Biserica este Ierusalimul ceresc, al cărui Ziditor și Arhitect este Dumnezeu. Dumnezeu Își zidește acum Ierusalimul ceresc, îl zidește cu material ceresc, adică constituirea și construcția Bisericii trebuie să fie în întregime cerească, și tot ce se folosește la zidire (adică, sfinții) trebuie să aibă o natură cerească pentru a deveni Cetatea cerească. De aceea, marele Arhitect și Ziditor se ocupă de sfinți pentru a-i face în întregime cerești în constituția lor. Istoria Bisericii este o istorie tristă a căderilor repetate de lângă Dumnezeu și alipirea de resursele omenești, de căile firești, de metodele pământești; rezultatele au fost mereu aceleași: compromisul, încurcătura, rușinea. Biserica reprezintă concentrația trăsăturilor lui Cristos. Cristos este Țara Promisiunii noastre. Biserica este expresia concentrată a lui Cristos; sau se vrea a fi! Și nu este greu să vedem că această trăsătură a lui Cristos – caracterul ceresc – este foarte evidentă. O întâlniți pretutindeni unde Îl întâlniți pe Domnul Isus. Cât de des El vorbește despre Sine ca venind din cer, aparținând cerului și totul în viața Lui fiind ceresc. Trăsătura măreață a lui Cristos care guvernează este caracterul Său ceresc.

Caracterul ceresc este un factor extraordinar în viața copiilor Domnului. Caracterul ceresc care înseamnă spiritualitate, ascensiune sau înălțare și credință este un factor extraordinar. Înseamnă a fi pe un alt teren decât pe terenul lumii acesteia, terenul omului. O, de și-ar menține Biserica poziția până la capăt! Ce tragedii îngrozitoare au rezultat în urma coborârii ei pe un teren mai jos! Cel care caută cu adevărat să umble cu Domnul – să trăiască în Duhul – înțelege prea bine, pe lângă cuvintele tehnice folosite, ce înseamnă înălțarea sau ascensiunea spirituală. Dați-mi voie să vă spun în felul următor: știți voi ce înseamnă să duceți o luptă în mod constant pentru a vă menține poziția din punct de vedere spiritual? Știți voi ce înseamnă ca totul să vă apese și să încerce să vă înece? Totul încearcă să vă înece duhul! Odată ce duhul vostru este înecat, iar voi ați ajuns robi ai împrejurărilor, ai sentimentelor, ai aparențelor, ai simțămintelor sau ai oricărui alt lucru, sunteți învinși, sunteți zdrobiți, sunteți nefolositori – mărturia voastră s-a dus.

Din: Biserica – cetatea cerească

Ferestre deschise” este trimis zilnic, cuprinzând mesaje luate de pe site-ul Austin-Sparks.Net. Vă încurajăm să trimiteți mai departe acest email, să-l tipăriți și să-l împărtășiți cu alții. Respectând dorința lui T. Austin-Sparks ca ceea ce a fost primit gratuit să fie distribuit gratuit, mesajele lui nu dețin copyright. De aceea, dacă alegeți să le împărtășiți cu alții, vă rugăm să respectați dorința lui și să le oferiți – nemodificate, fără plată și fără copyright.

Pentru citirea tuturor mesajelor Ferestre deschise accesați: www.ferestredeschise.wordpress.com

Pentru mai multe scrieri în limba română accesați: http://www.austin-sparks.net/romana/index.html

No comments:

Post a Comment