MARANATA !!!

MARANATA !!!

Monday, January 17, 2011

FERESTRE DESCHISE - DE T ..AUSTIN SPARKS MEDITATII TRADUSE

La ce pot nădăjdui cel mai mult este ca cele spuse aici, să se deschidă asemenea unor ferestre și uitându-vă prin ele să vedeți un singur lucru – cât de superior este Isus Cristos față de orice altceva!”

T. Austin-Sparks

Ferestre deschise

Extrase din scrierile lui T. Austin-Sparks
Subject: 15 ianuarie

"Eu sunt Alfa şi Omega", zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic. (Apocalipsa 1:8).

Unul din titlurile pe care Domnul și le ia după înviere este: ”Alfa și Omega”. Domnul Isus Se prezintă aici ca ”Cel viu”, Cel care a fost mort, dar care este viu din nou – viu în vecii vecilor (Apoc. 1:18). După cum știm, cele două litere, alfa și omega reprezintă prima și ultima literă din alfabetul grecesc. Prima este aceeași ca și în alfabetul nostru; cealaltă nu seamănă cu nici una din literele noastre. Alfa și omega – începutul și sfârșitul. În fiecare alfabet există litere care corespund lui ”A” și lui ”Z”, un alfa și un omega, un început și un sfârșit. Nu contează cât de complicat este alfabetul sau dacă conține doar douăzeci și șase de litere ca în limba engleză: totul este legat de literele ”A” și ”Z”, de alfa și de omega. Nu există nimic în afara acestor litere; toate sunt cuprinse între cele două. Alfa și omega alcătuiesc întreaga vorbire; nu există vorbire posibilă în nici o limbă în afară de ce este cuprins între cele două litere. Tot ce se poate spune este cuprins în acest compas, nimic nu mai poate fi spus în afara compasului celor două litere. Isus spune despre El: Eu sunt Alfa și Omega”. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Cristos este plinătatea lui Dumnezeu și că Dumnezeu va aduna toate lucrurile în El. Ba mai mult, ne arată că Dumnezeu nu va vorbi niciodată cuiva în afara Fiului Său, Isus Cristos. El a legat de Fiul Său tot ce are de spus omului; El L-a făcut pe Cristos compasul tuturor lucrurilor; El nu mai are nimic de spus și nu va mai spune nimic, în afara Fiului Său. ”Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” a spus Fiul (Ioan 14:6). ”Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu; şi nimeni nu cunoaşte deplin pe Fiul, afară de Tatăl; tot astfel nimeni nu cunoaşte deplin pe Tatăl, afară de Fiul, şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere” (Mat. 11:27). Apostolul care a scris Scrisoarea către Evrei a început spunând: ”După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin prooroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit în Fiul, pe care L-a pus Moştenitor al tuturor lucrurilor”. Tot ce va spune Dumnezeu și tot ce ne poate spune El, va fi în Isus Cristos.

Eu sunt Alfa”. Chiar prima silabă a cunoașterii lui Dumnezeu reprezintă cunoașterea lui Isus Cristos. Cunoașterea începe cu A, acesta este primul sunet al unui prunc. ”Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă: "Ava", adică: "Tată!" (Gal. 4:6). Prima silabă a vieții creștine începe cu ”A” - ”Tată”. Nu Îl putem cunoaște pe Tatăl până ce nu Îl cunoaștem pe Isus Cristos: El este Cel care L-a revelat pe Tatăl. Începutul cunoașterii lui Dumnezeu ca și Tată, ajunge la noi prin Isus Cristos. Ce a spus în rugăciunea Sa a fost adevărat: ”Am făcut cunoscut Numele Tău oamenilor” (Ioan 17:6) – și acel nume era ”Tatăl”. Vreți să-L cunoașteți pe Dumnezeu? Vreți să-L cunoașteți ca și Tată? Vreți să știți ce are să vă spună, să vă arate? Vreți să cunoașteți toată bogăția vastă sau parte din ea, pe care Dumnezeu vrea să v-o descopere? Puteți să o cunoașteți doar în Isus Cristos; puteți să o cunoașteți în Cel care este începutul și sfârșitul, Alfa și Omega. Nu există cunoaștere fără cuvinte alcătuită din litere (poate doar în cazul prietenilor noștri chinezi!), toate literele se găsesc între cele două. În afara lui Isus Cristos nu există cunoaștere care să fie cunoaștere adevărată, cunoaștere care să reprezinte viața veșnică. ”Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Cristos, pe care L-ai trimis Tu.” (Ioan 17:3). Nu există cunoaștere în afara lui Isus Cristos. Și nu există comunicare din partea lui Dumnezeu în afara lui Isus Cristos. Puneți-L de-o parte pe Isus Cristos și Dumnezeu este tăcut – nu are nimic să vă spună. Dacă nu Îi veți da Fiului Său locul care I Se cuvine, Dumnezeu va fi fără glas; El nu va spune nimic. Cu cât mai mult Îl cinstiți pe Fiul, cu atât mai mult Tatăl vi se va arăta și va comunica cu voi.

Din: Alfa și Omega

Ferestre deschise” este trimis zilnic, cuprinzând mesaje luate de pe site-ul Austin-Sparks.Net. Vă încurajăm să trimiteți mai departe acest email, să-l tipăriți și să-l împărtășiți cu alții. Respectând dorința lui T. Austin-Sparks ca ceea ce a fost primit gratuit să fie distribuit gratuit, mesajele lui nu dețin copyright. De aceea, dacă alegeți să le împărtășiți cu alții, vă rugăm să respectați dorința lui și să le oferiți – nemodificate, fără plată și fără copyright.


Pentru citirea tuturor mesajelor Ferestre deschise accesați: www.ferestredeschise.wordpress.com

Pentru mai multe scrieri în limba română accesați: http://www.austin-sparks.net/romana/index.html

No comments:

Post a Comment