MARANATA !!!

MARANATA !!!

Monday, January 17, 2011

FERESTRE DESCHISE - DE T ..AUSTIN SPARKS MEDITATII TRADUSE

From: Ferestre Deschise

Subject: 12 ianuarie

La ce pot nădăjdui cel mai mult este ca cele spuse aici, să se deschidă asemenea unor ferestre și uitându-vă prin ele să vedeți un singur lucru – cât de superior este Isus Cristos față de orice altceva!”

T. Austin-Sparks

Ferestre deschise

Extrase din scrierile lui T. Austin-Sparks

Eu singur am rămas din proorocii Domnului. (1 Împărați 18:22)

Am rămas numai eu singur ... Am rămas numai eu singur. (1 Împărați 19:10,14)

Totuși, trebuie să reținem că, deși aceste versete ne sunt date pentru mângâierea noastră, și pentru amplificarea harului lui Dumnezeu, ele nu ne sunt date pentru a atenua sau pentru a scuza neputințele noastre, ci de a ne face conștienți de felul cum poate obține Satan un avantaj, de a ne arăta punctele periculoase de pe calea rodniciei spirituale. În cazul care ne stă în față, cel al lui Ilie, există un singur lucru pe care dorim să-l observăm, iar observarea credem că va fi de ajutor pentru unii. Iată care este aceasta: în momentul slăbiciunii lui Ilie, Satan a semănat o minciună în mintea lui, iar el a acceptat-o. Domnul nostru a spus despre Satan că ”este un mincinos și tatăl minciunii” (Ioan 8:44). În acest caz, el a dat naștere minciunii că Ilie era singurul prooroc credincios al lui Dumnezeu care mai rămăsese în Israel. Existase teren acolo pentru această sămânță. Omul lupta o luptă singuratică; ara o brazdă singuratică; mergea pe o cale singuratică. Nu există îndoială în această privință.

Dacă urmărim să mergem mai departe cu Dumnezeu, dincolo de gradul care este acceptat de majoritatea, să tindem spre o viață creștină adevărată, dacă suntem chemați să deschidem calea pentru avansarea vieții spirituale sau slujirii divine, dacă am primit viziunea voii și planului lui Dumnezeu pe care mulțimea generală a copiilor lui Dumnezeu – și chiar mare parte a slujitorilor lui Dumnezeu – nu o vede, atunci calea noastră va fi una foarte singuratică. Există multe alte căi prin care simțim singurătatea. Poate din motive geografice sau datorită unei experiențe lăuntrice prin care trecem; o experiență sau o perioadă pe care nu o putem împărtăși cu alții, nici măcar cu cei mai apropiați. Toate acestea și alte motive, pot deveni pentru fiecare ”pustiul” nostru, unde pătrunde Satan și, odată ce există un prilej, treaba lui este să împingă lucrurile pe tărâmul neadevărului și să ne spună că de fapt, noi SUNTEM absolut singuri. Nu este un lucru rar pentru el să spună unui copil al lui Dumnezeu că Dumnezeu l-a părăsit sau că a părăsit-o. Ilie a crezut cu adevărat că el era singurul care mai rămăsese credincios lui Dumnezeu, iar el și-a repetat plângerea de câteva ori: ”am rămas singur”. El a pierdut din vedere posibilitatea ca proorocii despre care vorbise Obadia să fi fost ascunși, să fi rămas și ei în aceea credincioșie ascunsă sau cel puțin unii dintre ei. Dar Domnul știa mai bine și i-a spus despre cei șapte mii de sfinți care nu s-au predat, care nu au capitulat în fața lui Baal sau a Izabelei. Realitatea era că ceea ce credea Ilie era de-a dreptul fals. Dacă privim la lucruri din punct de vedere omenesc vom fi limitați, dar dacă le privim prin prisma cerului vom vedea mult mai mult.

Din: Singur? - Nu singur!

Subject:13 ianuarie

Atunci a numărat tot poporul... şi erau şapte mii. (1 Împărați 20:15)

Ei bine, care este răspunsul? Mai întâi, dragostea Domnului știa măsura DEPLINĂ a fragilității umane înainte de a ne chema la El; prin urmare, acea dragoste fiind atotcunoscătoare, ea nu renunță deoarece are de-a face cu ceva nevăzut, ceva încă neexplicat. În al doilea rând, Domnul nu cere nimic mai mult decât o inimă întreagă pentru El. Acesta este terenul pe care El va înainta. DOAR necredința și neascultarea persistentă, fățișă, absolută Îl va face pe Domnul să spună: ”Privește aici, copilul Meu, te iubesc și vreau să merg mai departe cu tine și VOI merge mai departe doar dacă vei avea încredere în Mine și-Mi vei răspunde. Dar nu putem merge mai departe până ce nu te adaptezi; nu facem decât să stăm pe loc și să așteptăm ca acest lucru să se întâmple.”

În al treilea rând, dacă este adevărat că Domnul nu lasă și nu părăsește pe ai Săi, la fel de adevărat este că ei nu sunt singurii copii ai Domnului. Este o REALITATE, cu totul aparte de învățătură, că trupul este una și el are multe mădulare (1 Cor. 12:12). Acea REALITATE nu depinde de doctrină, este pur și simplu o realitate. Mai mult, Duhul Sfânt îl alcătuiește. El este Duhul unității; există ”părtășia Duhului Sfânt”; părtășia credincioșilor în și prin Duhul Sfânt. Există întotdeauna credincioși care se roagă pentru ”toți sfinții”, majoritatea fiind complet necunoscuți lor în această lume. Dacă ne-am bizui pe realitatea lui Dumnezeu în această privință, și, prin credință, am vedea valoarea ”rugăciunii pentru toți sfinții”, am găsi o eliberare minunată și un ajutor pentru singurătatea noastră. Dar să înfruntăm realitatea: o anumită măsură și un anumit fel de singurătate se VOR lega de valoarea aceea deosebită pe care o păstrează Domnul și pe caută să o aibă, în noi; iar noi trebuie să acceptăm acest lucru cu curaj, amintindu-ne că altfel, acea valoare nu ar fi posibilă. Isus era în stare să facă față multor situații dificile deoarece El învățase secretul singurătății.

Din: Singur? - Nu singur!

Subject: 14 ianuarie

Domnul a zis lui Moise: "Suie-te la Mine pe munte” (Exod 24:12)

Cred că Domnul spune multor copii ai Săi... și dorește să le spună: ”Suie-te la Mine pe munte”. Și când ajungeți să priviți îndeaproape, este foarte clar că gândul Domnului cel mai înalt și cel mai bogat pentru copiii Săi este ca ei să ocupe locurile înalte... ca ei să poată fi, în sensul corect, un popor înălțat. Toate acțiunile lui Dumnezeu pentru copiii Săi sunt în această direcție. Domnul dorește ca copiii Săi să fie în părtășie cu El în locurile cerești – într-un loc înalt, la o adevărată înălțime spirituală. Dacă finalul cursei Bisericii va fi marcat de înălțarea ei, atunci, putem concluziona în mod corect, că spre sfârșitul zilelor din urmă, Domnul va pune un mare accent pe ascensiunea spirituală și morală a copiii Săi – El îi cheamă pe un teren mai înalt. Cronologia lucrurilor este legată de spiritualitatea lucrurilor. Datele lui Dumnezeu se sincronizează cu starea copiiilor Săi. Nu va exista înălțare la ceruri a Bisericii decât pe terenul pregătirii ei pentru înălțare. Vremea când ea va fi ridicată este stabilită de Dumnezeu, ea va corespunde unei stări în care a ajuns Biserica. Nu va exista o înălțare la ceruri a Bisericii în mod mecanic și automat; totul va depinde de starea ei. De aceea, trebuie să existe o latură spirituală și de asemenea, ceea ce numim noi, o latură cronologică, iar ridicarea ei la cer trebuie să fie legată de înălțarea noastră din punct de vedere spiritual și moral.

Domnul caută, sunt sigur, să-Și ducă copiii pe un teren mai înalt – terenul cel mai înalt al credinței, terenul cel mai înalt al dragostei, terenul cel mai înalt al părtășiei, terenul cel mai înalt al viziunii și revelației spirituale, terenul cel mai înalt al puterii și autorității spirituale, terenul cel mai înalt al ascensiunii morale. Va trebui să reacționăm la tot ce este josnic... mic... fără valoare. Va trebui să vedem că trebuie să ajungem pe un teren mai înalt în privința legăturilor noastre. Nivelul prezent este mult prea coborât – nu este suficient de înalt – nu se potrivește gândului Domnului. În privința dragostei unii față de alții, trebuie să izvorască în noi simțământul că modul în care ne privim unii pe alții este mult prea redus. Trebuie să luăm atitudine față de acest nivel scăzut; trebuie să ne ridicăm din acest loc. Și astfel, în toate privințele vieții noastre raportate la Domnul, trebuie să existe înălțare; iar noi trebuie să vedem că înălțarea noastră are de-a face cu scopul final al lui Dumnezeu. Aceasta nu este doar o predică morală pentru viața de zi cu zi – că trebuie să încercăm să fim mai iubitori, să arătăm o apreciere mai mare... și așa mai departe. Înălțarea noastră este legată de sfârșitul măreț pe care Dumnezeu îl are în vedere.

Din: Terenul mai înalt

Ferestre deschise” este trimis zilnic, cuprinzând mesaje luate de pe site-ul Austin-Sparks.Net. Vă încurajăm să trimiteți mai departe acest email, să-l tipăriți și să-l împărtășiți cu alții. Respectând dorința lui T. Austin-Sparks ca ceea ce a fost primit gratuit să fie distribuit gratuit, mesajele lui nu dețin copyright. De aceea, dacă alegeți să le împărtășiți cu alții, vă rugăm să respectați dorința lui și să le oferiți – nemodificate, fără plată și fără copyright.

Pentru citirea tuturor mesajelor Ferestre deschise accesați: www.ferestredeschise.wordpress.com

Pentru mai multe scrieri în limba română accesați: http://www.austin-sparks.net/romana/index.html

No comments:

Post a Comment