MARANATA !!!

MARANATA !!!

Tuesday, January 18, 2011

FERESTRE DESCHISE MEDITATII DE T.AUSTIN SPARKSSubject: 18 ianuarie
La ce pot nădăjdui cel mai mult este ca cele spuse aici, să se deschidă asemenea unor ferestre și uitându-vă prin ele să vedeți un singur lucru – cât de superior este Isus Cristos față de orice altceva!”

T. Austin-Sparks

Ferestre deschise

Extrase din scrierile lui T. Austin-Sparks

Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul. (Apocalipsa 21:6)

Cristos nu este doar Începutul, El este și Începătorul. Se spune aici: ”autorul” - ”privind la Isus, autorul și desăvârșitorul...” (Ev. 12:2). El este Începătorul – Cel care ia în mâna Sa această problemă a începutului, a lucrurilor cu totul de la capăt și ne duce într-o lume pe care nu am cunoscut-o niciodată înainte. El este inițiatorul, totul este în mâna Sa, El Se ocupă de tot. El a luat inițiativa răscumpărării noastre, iată esența. Mă bucur atât de mult de aceasta – atât de mult mă bucur! Oricât ar căuta omul pe Dumnezeu, oricât ar întreba omul de El, nimic nu se compară cu căutarea omului de către Dumnezeu. Ceea ce Isus a venit să reveleze și a revelat este că Dumnezeu este Căutătorul. Acele pilde minunate și familiare despre oaia pierdută, despre argintul pierdut și despre fiul pierdut (Luca 15) și despre alți oameni pierduți, toate ne arată că Dumnezeu este Căutătorul, că inițiativa este a lui Dumnezeu. ”Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut” (Luca 19:10). Da, El a început acest lucru: voi și eu nu ne-am bucura niciodată în mântuirea noastră dacă nu ar fi început El totul. El a spus: Nu voi M-ați ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi” (Ioan 15:16) și de aceea noi suntem numărați acum printre mântuiții Lui. Iar dacă facem parte acum dintre cei ai Domnului, pur și simplu aceasta se datorează faptului că El ne-a căutat. Fie că noi L-am căutat sau nu, El a fost Cel care ne-a căutat; El a fost Începătorul; El a început totul. Nimeni altcineva nu putea începe să ne răscumpere; nimeni nu ne putea mântui. ”În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi." (Fapte 4:12); doar Numele Său. Nu poate exista început al răscumpărării noastre fără El.

Iar Cristos este și Ultimul, Omega, sfârșitul – în sensul că atunci când El începe un lucru, El îl termină. Cuvântul spune: ”Domnul va sfârşi ce a început pentru mine” (Ps. 138:8). ”Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Cristos.” (Fil. 1:6). El termină ceea ce începe. Iar El nu este doar Începătorul, ci și Desăvârșitorul, nu este doar Începutul, ci și Sfârșitul – Încheierea lucrurilor. Dumnezeu duce toate lucrurile până la sfârșit pentru ca noi să putem fi asemenea chipului Fiului Său” (Rom. 8:29). Ca să spun așa, Cristos se află chiar la sfârșit; iar Dumnezeu acționează și lucrează în noi, copiii Săi, potrivit Celui care Se află la sfârșit, pentru a ne face asemenea chipului Său. Slujitorul Domnului strigă: ”Voi fi mulțumit când mă voi trezi și voi fi asemenea Ție” (Ps.17:15). Acea asemănare reprezintă sfârșitul: Isus Însuși este Sfârșitul. Toate lucrurile de sub domnia Cerului lucrează spre asemănarea cu Fiul lui Dumnezeu.

Din: Alfa și Omega

Ferestre deschise” este trimis zilnic, cuprinzând mesaje luate de pe site-ul Austin-Sparks.Net. Vă încurajăm să trimiteți mai departe acest email, să-l tipăriți și să-l împărtășiți cu alții. Respectând dorința lui T. Austin-Sparks ca ceea ce a fost primit gratuit să fie distribuit gratuit, mesajele lui nu dețin copyright. De aceea, dacă alegeți să le împărtășiți cu alții, vă rugăm să respectați dorința lui și să le oferiți – nemodificate, fără plată și fără copyright.

Pentru citirea tuturor mesajelor Ferestre deschise accesați: www.ferestredeschise.wordpress.com

Pentru mai multe scrieri în limba română accesați: http://www.austin-sparks.net/romana/index.html

No comments:

Post a Comment