MARANATA !!!

MARANATA !!!

Tuesday, January 25, 2011

FERESTRE DESCHISE -MEDITATII DE T.AUSTIN.SPARKS

FROM FERESTRE DESCHISE
Subject: 24 ianuarie

La ce pot nădăjdui cel mai mult este ca cele spuse aici, să se deschidă asemenea unor ferestre și uitându-vă prin ele să vedeți un singur lucru – cât de superior este Isus Cristos față de orice altceva!”

T. Austin-Sparks

Ferestre deschise

Extrase din scrierile lui T. Austin-Sparks

\

Şi mortul a ieşit cu mâinile şi picioarele legate cu fâşii de pânză, şi cu faţa înfăşurată cu un ştergar. Isus le-a zis: "Dezlegaţi-l, şi lăsaţi-l să meargă.(Ioan 11:44)

Trebuie să recunoaștem aspectele acestei Evanghelii. Mai întâi, ea are un aspect ce privește spre trecut. Ioan a scris această Evanghelie cu mulți ani după ce lucrurile scrise în ea fuseseră deja încheiate. Totul se terminase în privința actualității conținutului acestei însemnări, iar Domnul Isus părăsise pământul. Când Ioan scrie, totul era de domeniul trecutului. Era o perioadă încheiată a istoriei. Ioan o scrie ținând cont de aspectul trecutului. Dar veți observa că Evanghelia este scrisă având și un aspect legat de viitor. Adică, ea a fost scrisă în întregime sub lumina zilei care avea să vină. Iată-L pe Isus spunând în repetate rânduri: ”În acea zi... în acea zi... când... când...”, referindu-Se la ziua venirii Duhului Sfânt. ”Când El va veni... în acea zi.” Această Evanghelie a fost scrisă pentru o zi care avea să vină, iar noi trăim în acea zi, adică, în dispensațiunea Duhului Sfânt. Isus a arătat foarte clar că ce spunea și făcea El în trup, avea legătură cu ziua care avea să vină, ziua când Duhul Sfânt a inaugurat dispensațiunea prezentă. De aceea, această Evanghelie este scrisă pentru noi deoarece noi trăim în ”ziua aceea”. Poate întrebați: ”De ce ne spune el toate aceste lucruri? Sunt lucruri simple și evidente. Le știm prea bine”. Ei bine, chiar le știm? Am spus toate acestea pentru a putea recunoaște că versetul 44 ne aparține. El a fost scris pentru noi. În ziua în care trăim, chiar în această dispensațiune, acest verset ne aparține.

Aspectul Evangheliei ce ține de trecut (ea fiind scrisă după ce a fost încheiată din punctul de vedere al istoriei) a fost latura obiectivă, adică totul se putea vedea, totul era vizibil. Tot ce a făcut Isus a fost vizibil. Planurile Lui au fost expuse prin lucruri, modalități și căi vizibile. Ziua pentru care toate acele lucruri obiective au fost spuse și făcute, a fost ziua lucrurilor subiective, adică, ziua când lucrurile nu mai erau vizibile, nu se mai vedeau cu ochiul, nu mai erau lucruri din afara noastră, ci erau plantate în interiorul nostru. Acesta este înțelesul adevărat al venirii Duhului Sfânt: de a lua tot ce spune Scriptura, de a lua ce este obiectiv și a-l planta chiar în centrul vieții credinciosului, așa încât lucrul respectiv să facă parte din viața lăuntrică a credinciosului. Dacă nu recunoaștem aceste lucruri, ne vom rătăci atunci când vom citi istorisirile, gândindu-ne la ele ca la niște întâmplări minunate pe care le-a făcut Isus, în special aceasta, când El l-a înviat pe Lazăr din morți. Această întâmplare a avut loc și a fost consemnată pentru ca ea să ajungă să fie și experiența noastră, să facă parte din ființa noastră. Aceasta este temelia pe care zidim ce avem de spus cu privire la întreaga Evanghelie.

Din: ”Dezlegați-l și lăsați-l să meargă!”

Subject: 25 ianuarie

Şi mortul a ieşit cu mâinile şi picioarele legate cu fâşii de pânză, şi cu faţa înfăşurată cu un ştergar. (Ioan 11:44)

Mai întâi, este posibil ca noi să avem viața prin Cuvântul lui Isus Cristos, viața de înviere, viața divină, ceea ce numim viață veșnică; este posibil ca noi să avem acea viață prin care am fost aduși din moarte, din starea noastră naturală, la prospețimea vieții, prin porunca Fiului lui Dumnezeu și totuși, având această viață, să fim limitați în orice privință. Limitați în slujire: mâinile lui erau legate; limitați în avansare: picioarele lui erau legate; limitați în înțelegere: capul și ochii îi erau înfășurate cu un ștergar. Aceste trei lucruri sunt trei lucruri majore în învățătura apostolilor. Dați-mi voie să repet, căci este atât de adevărat și este adevărat și în privința mulțimilor de creștini de astăzi. Una din problemele creștinismului este că, deși printr-un răspuns simplu la Cuvântul Domnului Isus, mulți au fost născuți din nou și sunt copiii Săi, sunt copii de Dumnezeu și au viață divină, este posibil – și de fapt este posibil în foarte multe cazuri – ca ei să fie limitați în ce privește revărsarea vieții, acea viață este atât de limitată în ei. Iată aici simbolurile: mâini legate, picioare legate, capul acoperit. Mâinile sunt simbolul slujirii sau rodnicia vieții, și oare nu sunt mulți creștini care cred în Domnul Isus, care au acea credință salvatoare în El, dar cu toate astea slujirea și rodnicia vieții lor este atât de limitată, atât de legată, atât de îngustă? O, cât de mulți creștini stagnează în adevărata rodnicie, în adevărata slujire – iar când folosesc cuvântul slujire, nu mă refer la platformă sau la predicarea Scripturii, ci la slujirea Domnului Isus. În capitolul următor, citim că Isus s-a întors în Betania și au pregătit o masă pentru El. Marta slujea, iar Lazăr era unul din cei ce stătea la masă. Ar fi fost o imagine jalnică, ca într-o astfel de situație, Lazăr să fie înfășurat în hainele mortuare! Dar, nu, el este în stare să împărtășească cu ceilalți această experiență; iar dacă credeți că vreau să scot ceva din nimic, priviți din nou, deoarece chiar în acel moment conducătorii evrei s-au sfătuit să-l omoare și pe Lazăr, deoarece mulți credeau în cuvântul lui. Iată ce am vrut să spun prin mâini, slujire, rodnicie dezlegate: ”Din cauza cuvintelor lui, mulți iudei plecau crezând în Isus.” Nu este adevărat că mulțimi de creștini nu cunosc eliberarea vieții, când alții ar fi trebuit să creadă datorită cuvintelor lor? Ei rămân izolați, legați, strâmtorați. Ei sunt creștini, dar mâinile lor, rodnicia lor, slujirea lui Cristos în viața lor, mărturia lui Isus în viața lor, toate sunt înfășurate încă în hainele mortuare. De aceea a spus Isus: ”De aceea am venit ca ei să aibă viață”, dar chiar mai mult decât atât: ”s-o aibă din belșug”. Iar Lazăr a avut viață, dar nu a avut-o din belșug până nu a fost dezlegat.

Luați acest pasaj și în lumina lui, citiți Epistolele; veți vedea cât de mult se vorbește acolo despre viața credinciosului ca fiind o viață eficientă, o viață roditoare, o viață responsabilă, o viață care produce cu adevărat ceva. Într-adevăr am putea spune că unul din scopurile esențiale ale tuturor scrisorilor pe care le-a scris apostolul, a fost ca acești creștini, (și mai trebuie să vă reamintesc că 90% din Noul Testament a fost scris pentru creștini? Este impresionant și provocator!) care aveau viața, s-o aibă din belșug, adică să cunoască libertatea în ce privește prospețimea vieții lor.

Din: ”Dezlegați-l și lăsați-l să meargă!”

Ferestre deschise” este trimis zilnic, cuprinzând mesaje luate de pe site-ul Austin-Sparks.Net. Vă încurajăm să trimiteți mai departe acest email, să-l tipăriți și să-l împărtășiți cu alții. Respectând dorința lui T. Austin-Sparks ca ceea ce a fost primit gratuit să fie distribuit gratuit, mesajele lui nu dețin copyright. De aceea, dacă alegeți să le împărtășiți cu alții, vă rugăm să respectați dorința lui și să le oferiți – nemodificate, fără plată și fără copyright.

Pentru citirea tuturor mesajelor Ferestre deschise accesați: www.ferestredeschise.wordpress.com

Pentru mai multe scrieri în limba română accesați: http://www.austin-sparks.net/romana/index.html

No comments:

Post a Comment