MARANATA !!!

MARANATA !!!

Monday, January 17, 2011

FERESTRE DESCHISE - DE T ..AUSTIN SPARKS MEDITATII TRADUSE

La ce pot nădăjdui cel mai mult este ca cele spuse aici, să se deschidă asemenea unor ferestre și uitându-vă prin ele să vedeți un singur lucru – cât de superior este Isus Cristos față de orice altceva!”

T. Austin-Sparks

Ferestre deschise

Extrase din scrierile lui T. Austin-Sparks
Subject:
16 ianuarie

Apoi mi-a zis: Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul. (Apocalipsa 21:6).


În al doilea rând, alfa și omega nu cuprind doar darul vorbirii – ele cuprind și orice nevoie. Nu aveți nevoie de nimic altceva în afara lui ”A” și ”Z”; nu trebuie să mai alcătuiți litere noi; totul este cuprins acolo. Nu contează cât de mari sunt cuvintele pe care le folosiți, nici cât de lungi sunt propozițiile, nici cât de mărețe sunt afirmațiile pe care le faceți: între Alfa și Omega există loc pentru cel mai mare cuvânt, pentru cea mai lungă propoziție și pentru cea mai bogată afirmație. Pentru toate aceste cuvinte mari și noi, nu trebuie să creați litere noi: de tot ce aveți voi nevoie se găsește între cele două litere. Apostolul Pavel ne spune că ”în El” - adică în Cristos - ”locuiește toată plinătatea dumnezeirii” (Col. 2:9); ”toate bogățiile înțelepciunii și cunoașterii” (2:3). ”Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El” (1:19). Nouă ne place foarte mult cuvântul rostit de Pavel Filipenilor: ”Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogățiile Lui în slavă în Cristos Isus” (Fil. 4:19).Fiecare nevoie este luată în considerare pe scara bogățiilor Lui în slavă. Putem noi pătrunde, putem noi cuprinde acest lucru? Orice nevoie este luată tratată potrivit cu ceea ce există în Cristos Isus. În El găsim tot ce avem nevoie; El este Alfa și Omega. Când Isus spune: ”Eu sunt Alfa și Omega”, El de fapt ne spune: ”Eu sunt tot ce aveți voi nevoie. Nu puteți avea niciodată o nevoie, nu puteți niciodată să inventați sau să vă imaginați ceva pentru care Eu să nu fiu suficient. Nu poate exista nici o situație care să Mă epuizeze: în Mine locuiește toată plinătatea. Eu sunt Alfa și Omega.”

Cristos este primul și ultimul în creație, așa ne spune Cuvântul. În scrisoarea către Coloseni, la care tocmai ne-am referit, Apostolul ne spune în mod clar și precis că ”în El au fost create toate lucrurile” și că, ”El este înainte de toate lucrurile” (1:16,19). Apostolul Ioan, la începutul Evangheliei lui, ne spune același lucru: ”toate lucrurile au fost făcute prin El” (1:3). El este începutul creației. În scrisoarea către Evrei, ni se spune că veacurile au fost făcute prin El, ele au luat naștere prin El (1:2). În cartea Apocalipsei, citim: ”Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu...” (3:14). El este Alfa și Omega creației: El este Alfa, adică chiar Reprezentantul și Instrumentul creației. El era modelul creației, căci toate lucrurile au fost făcute pentru a fi o expresie temporară și materială a realităților spirituale și morale ale Fiului lui Dumnezeu. Dacă am avea ochi și înțelegere să vedem tainele mai adânci ale unei creații necăzute, universul imens din mâna lui Dumnezeu, am vedea, în orice lucru, ceva ce vorbește de Fiul lui Dumnezeu – de caracterul Său moral, spiritual și de locul Său suprem în sistemul lui Dumnezeu. El este modelul creației: ”din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile” (Rom. 11:36); iar El este desăvârșirea, sfârșitul creației lui Dumnezeu. El este Alfa și Omega.

Din: Alfa și Omega

Subject: 17 ianuarie

Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Începutul şi Sfârşitul. (Apocalipsa 22:13).

Și totul este pe cale de a-I da Domnului Isus locul care I Se cuvine în universul lui Dumnezeu. Poate pe noi nu ne ajută prea mult acest lucru. Ce ajunge mai aproape de noi este că El este Alfa și Omega răscumpărării. El este Primul și Ultimul în răscumpărare. În scrisoarea către Evrei găsim un cuvânt familiar: ”Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre” (12:2). Așadar, El este începutul și sfârșitul, Alfa și Omega răscumpărării. Desigur, Cristos este începutul răscumpărării și nu există răscumpărare până nu venim la El. Întocmai cum nu există vorbire, comunicare, cunoștință până nu învățăm alfabetul, întocmai nu există răscumpărare până nu venim la Domnul Isus. Nu există nimic înainte de ”A”; nu există nimic înaintea lui Alfa: acolo începe totul. Și ce este adevărat în cazul limbajului este adevărat și în cazul răscumpărării: nu există răscumpărare, nu există mântuire până nu venim la Domnul Isus. Dar când venim la El, există un nou început. Acesta este începutul oricărui lucru – un cuprins nou și atâtea posibilități: ale comnunicării, ale cunoașterii și ale înțelegerii, ale înțelepciunii sau ale plăcerii.

Ce bogăție există în Cristos! Ce bogăție există în El ca și Răscumpărător! Când Îl luați ca și început, Alfa mântuirii, ce lume minunată se deschide înaintea noastră! Când luați un dicționar și începeți să-i răsfoiți foile, ce lume se deschide! Mergând mai departe prin miile de cuvinte, cu toate formele și aspectele lor, ce lume există acolo! Nu pot înțelege pe cei care nu se pot delecta cu un dicționar! Dar înțelegeți la ce vreau să ajung! Când veniți la Isus ca Alfa, o lume minunată, imensă și nouă începe să se deschidă, o lume care nu știați că există, ea vă deschide atâtea perspective noi. Este la fel și cu Domnul Isus: când El devine Începutul vostru, o lume inepuizabilă se deschide. Bogăția, plinătatea, bogățiile cunoașterii – există posibilități nelimitate când începeți cu ”A”. Și nu există final! Așa după cum în fiecare an se adaugă cuvinte noi în dicționar, așa este și în viața creștină. Nu exagerez. Experiența mea de-a lungul anilor și poate în anii mai recenți este că Cristos este inepuizabil. Primim mereu din ce în ce mai mult și tot mai mult din El, lucruri pe care nu le cunoșteam înainte. Dar totul a început când am venit la El și de atunci am primit și mai mult și vom primi mereu până în veșnicie; căci Cuvântul spune: ”El va face ca domnia Lui să crească... Împărăția Lui nu va avea sfârșit” (Isa. 9:7). Fără sfârșit! Ce împărăție a plinătății este El! Dar noi trebuie să începem cu El, trebuie să facem din El începutul nostru înainte de a gusta ceva din El. El trbuie să fie ”Alfa” nostru. Dar o dată ce El este astfel, repet, o lume nouă se deschide înaintea noastră; o plinătate nouă – și ce plinătate! - începe să ni se dezvăluie. Totul se află în El, Răscumpărătorul nostru. Iată ce găsim în primul capitol din Apocalipsa: titluri ale Domnului legate de înviere. Apoi găsim versete cu privire la ce a El făcut prin răscumpărare. ”Ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău...” (Apoc. 5:9); ”care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său; şi a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său” (1: 5,6). Aceasta este lucrarea răscumpărării care a deschis totul într-un mod nou – plinătate minunată! El este Alfa Răscumpărării!

Din: Alfa și Omega

Ferestre deschise” este trimis zilnic, cuprinzând mesaje luate de pe site-ul Austin-Sparks.Net. Vă încurajăm să trimiteți mai departe acest email, să-l tipăriți și să-l împărtășiți cu alții. Respectând dorința lui T. Austin-Sparks ca ceea ce a fost primit gratuit să fie distribuit gratuit, mesajele lui nu dețin copyright. De aceea, dacă alegeți să le împărtășiți cu alții, vă rugăm să respectați dorința lui și să le oferiți – nemodificate, fără plată și fără copyright.

Pentru citirea tuturor mesajelor Ferestre deschise accesați:www.ferestredeschise.wordpress.com

Pentru mai multe scrieri în limba română accesați: http://www.austin-sparks.net/romana/index.html

No comments:

Post a Comment