MARANATA !!!

MARANATA !!!

Friday, January 6, 2012

CARTE-PUTEREA NUMELUI LUI ISUS -6-TRADUSA DUPA CORRIE TEN BOOM

CARTE-PUTEREA NUMELUI LUI ISUS- 6

TRADUSA DUPA CORRIE TEN BOOM

PREZICEREA CU AJUTORUL MIJLOACELOR VRĂJITOREŞTI

Uneori Diavolul vindecă bine trupul. El a gata să vindece, dacă prin vindecarea trupului poate să piardă sufletul. Ce mare nevoie avem de puterea Duhului Sflnt pentru a nu fi induşi în eroare de astfel de duhuri. Referitor la ultimele vremuri citim în Matei 24:24 "Căci se vor scula Christoşi mincinoşi şi vor face semne mari şi minuni, pîna acolo încît să-i înşele dacă va fi cu putinţă chiar şi pe cei aleşi."

Duşmanul e mai periculos atunci cînd apare sub chipul unui înger de lumină decît atunci cînd umblă ca un leu urlînd.

Soţia unul pastor mi-a mărturisit că simte o apăsare în viata ei. Ea fusese un copil iubit al Domnului şi ştia prea bine că păcatele vrăjitoriei sînt o urîciune înaintea Domnului. Intr-o zi fiind bolnavă a cerut sfatul medicului pentru a găsi tratamentul corespunzător. Medicul,în lipsa femeii, a aplicat radiothozia diferitelor medicamente. A fixat un inel pe un fir de păr şi l-a lăsat să atîrne deasupra medicamentului. Dacă inelul se balansa atunci medicamentul era bun, dacă descria un cerc, atunci medicamentul nu era corespunzător. Nu îmi amintesc dacă nu a fost chiar invers, dar acest lucru nu contează e important numai faptul că soţia predicatorului a folosit medicamentul astfel găsit şi de atunci un întuneric apăsător îi cuprinsese inima. Aşadar e păcat să recurgi chiar şi la o folosire indirectă a vrăjitoriei.

Isus a biruit şi în viaţa acestei femei. El a eliberat-o de sub apăsarea întunericului lăuntric. Preţiosul Său singe şi puterea numelui Său au fost mai puternice decît tăria întunericului.

Duhul se luptă pe terenul credinţei. Să nu uităm faptul că Diavolul are o experienţă de cca. 6000 de ani pentru a induce în eroare pe sfinţi.

Isus a folosit Scriptura cînd a fost ispitit - metodă de loc complicată. Folosind sabia Duhului, Diavolul L-a părăsit pentru o vreme (Mat.4): mai tîrziu însă Diavolul L-a părăsit definitiv (cînd în ultima mare luptă de pe Golgota Isus a învins toate puterile iadului). (Vezi Col.2:15).15. A dezbracat domniile si stapanirile si le-a facut de ocara inaintea lumii, dupa ce a iesit biruitor asupra lor prin cruce.

PUTEREA NUMELUI LUI ISUS

Odată fusesem tradusă de un translator foarte bun: simţeam că-şi pusese în slujbă atît trupul cit şi sufletul. Ştiam că-L iubeşte pe Domnul Isus din toată inima. Am colaborat cu el minunat cu totul altfel decît cu translatorii indiferenţi. Seara urma să propovăduim din nou Cuvîntul, iar în răstimpul dintre două adunări am fost musafirii pastorului. Aici am avut ocazia să ne apropiem unul de altul. L-am întrebat:

- De ce e atît de mult întuneric în tine ?

- Adică cum ?

- In ochii tăi pot citi că nu ai bucuria Domnului Isus, El a promis "mlădiţelor" bucuria

Sa deplină. Unde este dar această bucurie?

- Nu știu.

- Eu cred că ştiu. Pot să-ţi spun ?

- Da, vă rog.

- Cînd ai venit la Domnul Isus părăsind schintoismul, ți-ai întors spatele demonilor, ei însă n-au făcut acelaşi lucru.

- Da, aşa e - îmi răspunse surprins - dar vă rog să nu spuneţi misionarilor acest lucru, altfel ei ar crede ca m-am întors la schintoism.

- Demonilor nu le pasă de "ismi”. Ei sînt o realitate ca îngerii sau ca tine şi mine. Fapt e că nu cunoşti acea bogăţie de care dispui în Isus Christos. Nici o clipă nu mai trebuie să fii rob al întunericului: în numele lui Isus Christos şi prin sîngele Lui poţi fi biruitor asupra acestui întuneric. In numele Lui vei putea scoate demonii şi te vei putea împotrivi Diavolului.

Am citit împreună promisiunule minunate din Marcu 16: 15-18

15. Apoi le-a zis: "Duceti-va in toata lumea si propovaduiti Evanghelia la orice faptura.

16. Cine va crede si se va boteza va fi mantuit; dar cine nu va crede va fi osandit.

17. Iata semnele care vor insoti pe cei ce vor crede: in Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi in limbi noi;

18. vor lua in mana serpi; daca vor bea ceva de moarte, nu-i va vatama; isi vor pune mainile peste bolnavi, si bolnavii se vor insanatosi."

şi ne-am rugat. Dumnezeu şi-a eliberat pe deplin copilul.

Cîteva aăptămînl mai tîrziu l-am întîlnit din nou. Plin de bucurie mi-a mărturisit că Dumnezeu prin puterea mare a numelui lui Isus i-a eliberat şi soţia şi copiii de sub apăsarea întunericului.

Acest nume are toată putere în cer şi pe pamînt. Numele Lui este deasupra tuturor numelor. Dar de ce eliberează oare Dumnezeu în numele lui Isus? Fiindcă El ne-a izbăvit din păcat (Mat.1:21).21. Ea va naste un Fiu, si-I vei pune numele Isus, pentru ca El va mantui pe poporul Lui de pacatele sale." "Isus” în limba ebraică Inseamnă: "Domnul este Salvatorul nostru."

In acest nume se include deplinătatea salvării pe care Domnul ne-a dat-o prin moartea şi învierea lui Isus. Numele de Isus este expresia victoriei Celui înviat şi expresia puterii depline a Christosului biruitor. Fără îndoială că iadul se cutremură în faţa numelui lui Isus.

In decursul veacurilor Diavolul a încercat să estompeze acest nume. Intr-un fel sau altul pentru ca slava strălucitoare şi puterea eliberatoare şi deplin victorioasă a acestui nume să nu fie văzute şi deci nici trăite. Numele lui Isus nu trebuie să fie neglijat şi ocolit Aici nu e vorba de vreo problemă formală de limbă, ci de o realitate, un fapt de bază esenţial şi hotărîtor.

Sînt mulți misionari care au sacrificat totul: bani, familie, cămin, dar nu şi-au însuşit acea bogăţie pe care le-o oferă Cuvîntul lui Dumnezeu. Pregătirea lor teologică e temeinică, dar ar fi fost mult mai bine să fi învăţat şi cum se scot demonii şi cum se pot vindeca bolnavii în numele lui Isus. Cîte puteri sumbre există în lume! Noi însă nu trebuie să ne temem de ele. Frica de demoni e inspirată tot de ei: dar noi biruim prin sîngele Mielului şi acest sînge ne apără. Ce mare bucurie e faptul că dispunem de puterea deplină a numelui lui Isus. Sînt mai mulţi alături de noi decît împotriva noastră. Alături de noi stă Marele nostru Preot cu nenumăratele Sale legiuni de îngeri.

CITESTE IN CONTINUARE AICI

PUTEREA NUMELUI LUI ISUS

No comments:

Post a Comment