MARANATA !!!

MARANATA !!!

Friday, January 6, 2012

CARTE-PUTEREA NUMELUI LUI ISUS-2-TRADUSA DUPA CORRIE TEN BOOM

PUTEREA NUMELUI LUI ISUS-2

TRADUSA DUPA CORRIE TEN BOOM

PĂCATUL PREVESTIRII (Deuteronom 18:10-13)

După război multe familii din Germania au fost chinuite de soarta celor dragi, dispăruţi. Erau oare în lagăre, ca prizonieri sau căzuseră în luptă? Această nesiguranţă a fost chinuitoare pentru ei.

Mulţi s-au dus la ghicitori ca să afle ceva în legătură cu cei dispăruţi Nu ştiu în ce măsuri au fost lămuriţi în astfel de locuri, dar sînt sigur de următorul fapt: mulţi au venit pe urmă la mine plîngîndu-se de o apăsare permanentă a lăuntrului si de obsesia sinuciderii. Acestea sînt simptome sigure ale influenţei demonice.

Copiii lui Dumnezeu nu trebuie să locuiască în întuneric. Isus spune: “Eu sînt lumina lumii, cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric ci va avea lumina vieţii.” (loan 8:12).

Întrucît în discuţiile particulare mi s-au spus deseori asemenea lucruri, m-am hotarît să iau în mod vădit, atitudine împotriva păcatului ocultismului. In ficare dintre ciclurile de predici am dezbătut și această problemă. De obicei citeam Deut.18:10-13, arătînd că în ochii lui Dumnezeu aceste păcate sînt urîciuni, fiindcă în loc să se încreadă în puterea Lui, cereau ajutor de la duşmanul lui Dumnezeu. Ce bine că Biblia ne dă răspuns şi la acaastă problemă majoră. Isus a venit să distrugă lucrarea diavolului. E1 a dezarmat stăpînirile şi puterile întunericului si le-a făcut de ocară biruindu-le pa cruce. (Col.2 115).

Si aşa cum Elisei 1-a trimis pe ucenicul care pierduse securea la locul unde aceasta căzuse în apă, condiţie preliminară a minunii prin care securea a fost scoasă din apă, tot aşa le-am spus şi eu oamenilor să se ducă înapoi pe firul vieţii lor pînă la punctul în care şi-au deschis inimile influenţelor demonice, printr-un păcat concret, iar eu îl rugam pe Domnul Isus, să închidă uşa pe care ei au deschis-o atunci.

Mai întîi oamenii trebuie să ajungă la concluzia ca au păcătuit, Deut. 18:10-13, arată clar aceut lucru. Abia dupa recunoaşterea păcatului, acesta trebuie adus la lumină pentru a putea face apel la promisiunile scumpe, referitoare la curăţire. (I loan 17:9). Am văzut mulţi oameni izbăviţi, de îndată ce s-au conformat acestei promisiuni.

În cartea “Multe Întrebari-Un răspuns” scrisesem despre o tînără englezoaica inteligentă-May – care mi-a mărturisit cit de însetată e inima ei după pace, Insă ori de cîte ori vrea să se hotărască să-L primească pe Isus, ceva lăuntric o împiedică. I-am spus: “Ascultă May, gîndeşte-te pe rînd la evenimentele vieţii tale şi spune-mi dacă ai fost vreodată la vreo ghicitoare. Dacă ai făcut aşa ceva, atunci te afli sub blestemul acesta – fapt care îţi închide drumul spre Dumnezeu, spre pocăinţă. Vrăjitoria poate să pună omul In lanţuri însemnînd mare pericol pentru suflet.” May a zîmbit neîncrezător ” într-adevăr, acum cîtiva ani m-am lăsat dusă la o ghicitoare – spunea – dar n-am crezut-o. Am făcut-o doar din glumă. Ne-am amuzat toţi după aceea. Am şi uitat demult acest fapt, dar acum pentru că mă întrebaţi îmi amintesc perfect. Poate să dăuneze o glumă, din moment ce nici nu am crezut cele apuse ?”

“May – i-am răspuns – închipuieti că e război, şi tu ca soldat, în cursul unei cercetări te-ai rătăci pe terenul duşman şi ai cădea în mîna lor. Crezi că ti-ar ajuta dacă ai spune: îmi pare rău, n-am avut intenţia să vin aici, am nimerit din întîmplare”. Pe teritoriul duşman eşti în mîna duşmanului, chiar dacă ai făcut-o, din neştiinţă. Un demon ţi-a atins inima şi acum viața ta e sub puterea lui. Ori de cîte ori ai vrea să te pocăieşti el intervine. In Ef.6:l2. apostolul Pavel spune: “Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sîngelui, ci împotriva căpeteniilor şi domniilor, împotriva stăpînirilor întunericului acestui veac, Împotriva duhurilor răutății, care sînt în locurile cereşti.”

Veselia a dispărut de pe faţa lui May, dînd loc fricii.

“N-am spus aceste lucruri ca să te înfricoşezi May, dacă n-aş fi putut să-ţi arăt şi o cale de ieşire, altfel ar fi fost mai bine să tac. Primul pas însă spre victorie constă în cunoașterea poziției inamicului. Numai astfel va putea învingă Isus în noi. El este mai puternic decît toate puterile iadului. Si acum trebuie să închizi uşa acolo unde ai deschis-o. Gîndeste-te la cîteva versete biblice care vorbesc despre iertare.”

May s-a gîndit puţin, apoi a spus; “In Fiul dragostei Lui avem răscumpărarea, prin sîngele Lui iertarea păcatelor.” (Col.1:14.) Acum roagă-L pe Isus să se întoarcă alături de tine pînă la acea clipă în care ai săvîrşit acest păcat. Mărturiseşte-i-L; cere-I iertare şi mulțumeşte-I, pentru că versetul pe care l-ai citat este adevărat. Astfel se închide uşa, iar tu vei fi eliberată. Nu vei mai fi sub puterea demonului. Odată, Domnul mi-a dat ocazia să arăt calea mîntuirii şi unei ghicitoare. După ce toată ziua “închisese usi” a venit la mine spunînd: “Acum mă simt mai fericită, dar simt că mai am încă păcate pe “care le-am uitat. Nu m-am eliberat înca total. Atunci – i-am răspuns – spune acest lucru Domnului Isus aşa cum mi l-ai spus mie acum şi multumeste-I că te-a iertat. “După două zile m-a vizitat din nou.” Azi dimineaţă m-am trezit cîntînd. Sînt liberă pe deplin.” -”Vrei să faci şi tu acest lucru, May? Stiu că vei învinge.” Am lăsat-o singură şi m-am dus înapoi la localul adunării. Marea era furtunoasă. Valurile se sfărîmau lovindu-se de stînci. Aproape de coastă, o stîncă înaltă se ridica din apă. Părea că două puteri se luptă una împotriva celeilalte, dar stînca stătea nemişcată în mijlocul valurilor. In ultima seară, organizatorul ciclului de conferinţe a întrebat dacă ar putea apune cineva ce a învăţat şi ce experienţe deosebite a avut în aceste zile. May s-a ridicat şi a spus că în viata ei a experimentat faptul că Isus e învingătorul.

Am vizitat o femeie ce stătea într-o bucătărie mică, dezordonată şi murdară, astfel încit abia am avut loc să șed. Aş fi dorit să vorbesc în tihnă cu ea pentru că fusese deja de două ori la o ghicitoare care a determinat-o să creadă că ar poseda o putere de vindecare. Am încercat să explic femeii ce mare păcat e acesta în ochii lui Dumnezeu – înseamnă că fugim de Dumnezeu şi cerem ajutor diavolului. Aşa se explică faptul că orice fel de vrăjitorie este o urîciune înaintea lui Dumnezeu. M-a cuprins mila de biata femeie şi i-am vorbit deapre îndurarea lui Dumnezeu. “El ne iubeşte atît de mult încît ne oferă în Isus Christos întregul ocean al iubirii Sale.” E un lucru dureros faptul că neglijăm această iubire şi îndurare, cerînd ajutor de la duşmanul Său.

Cînd am mustrat-o cu asprime se apăra, acum cînd îi vorbeam eu despre marea iubire a lui Dumnezeu, mă asculta cu multă atenţie. I-am citit Mat. 1l:28. “Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovoraţi şi Eu vă voi da odihnă.” Înainte de a pleca, ea a cerut iertare lui Dumnezeu în rugăciune pentru faptul că fusese la ghicitoare, ca apoi să experimenteze şi ea marea bogăţie primită de la Dumnezeu prin Isus Christos.

CITITI TOATA CARTEA AICI: PUTEREA NUMELUI LUI ISUS

No comments:

Post a Comment