MARANATA !!!

MARANATA !!!

Friday, January 6, 2012

CARTE-PUTEREA NUMELUI LUI ISUS- 3-TRADUSA DUPA CORRIE TEN BOOM

PUTEREA NUMELUI LUI ISUS 3

TRADUSA DUPA CORRIE TEN BOOM

LUPTA INPOTRIYA PUTERII ÎNTUNERICULUI

Isus a venit ca să distrugă lucrările diavolului. Biblia spune: "Ei l-au biruit prin Sîngele Mielului şi prin cuvîntul mărturisirii lor”, (Apoc.12:11) Victoria este de partea noastră prin Sîngele Mielului si prin mărturisirea lui Isus. "Mai mulţi da partea noastra dacît Împotriva noastră". Nu trebuie să raminem in întuneric. Isuş spune: "EU sînt lumina lumii, cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii." (loan 8 :12). Puterea nemărginită a numelui Său este a noastră.

Mă bucuram mult cînd reuşeam să duc vestea bună a victoriei lui Isus, celor ce locuiau în întuneric. Dar ori de cîte ori duceam aceasta veste celor împovoraţi şi legaţi de păcatul vrăjitoriei mă simţeam atît da obosită încît abia mă tîram pîna la pat. Inima îmi bătea cu neregularitate şi mă simţeam bolnavă.

Intr-o seară am avut o convorbire îndelungată cu Tatăl meu ceresc şi i-arn spus: Nu mai pot continua în condiţii atît de grele, Doamne. De ce să duc chiar eu această veste, de ce să lupt chiar eu împotriva acestui păcat ? Atîţia servi credincioși de-ai Tăi trec sub tăcere aceste realităţi. In asemenea condiţii într-o luna sau -două, inima nu-mi va mai rezista. Tatăl însă mi-a răspuns.prin acest verset: "Nu te teme, ci vorbeşte şi nu tăcea, căci Eu sînt cu tine si nimeni nu va pune mîna pe ţine ca să-ți facă rău, (Fapte. 18:9-10). Inima mi s-a umplut de bucurie din pricina răspunsului lui Dumnezeu şi m-am rugat astfel: "Doamne, vreau să te ascult. Nu vreau să mă tem şi să tac. Dar bazîndu-mă pe aceistă promisiune te rog să mă ocroteşti cu sîngele Tău, ca demonii să nu mă poată atinge," Chiar în clipa acaea am simţit că inima îmi bate normal. Ştiam că Dumnezeu m-a vindecat. De atunci, ori de cîte ori vorbeam despre aceste păcate demonice mă simţeam tot atît de bine ca înainte. Isus e învingătorul. Teama de demoni e inspirată chiar de ei, dar nu avem de ce să ne temem pentru că cei ce sînt alături de noi sînt mai mulţi şi mai puternici decît cei ce sînt împotriva noastră. Noi sîntem ascunşi împreună cu Chriatos în Dumnezeu: ce adăpost minunat! Marele Preot şi mulţimea îngerilor sînt da partea noastră.

IUPOTRIVITI-VA DIAVOLULUI SI EL VA FUGI DE LA VOI

Într-un orăşel din Germania, un grup de studenţi se întîlneau la sfîrsit de săptămînă. Fiecare din cei zece studenţi credincioşi a mai adus cîte un coleg necredincios. In perioada dintre întîlniri ne-am rugat mult, am discutat, împartăşindu-ne gîndurile, iar la sfîrşitul zilei de duminică opt studenţi L-au primit pa Isus Christos ca salvator personal.

Trudi - o studentă la medicină - s-a apropiat de mine într-o seară, pe cînd pornisem obosită dar mulţumită înspre camera mea. "Corrie, îti mulţumesc pentru tot ce-ai făcut pentru John. El mi-e logodnic şi astăzi a fost reînnoit. Pînă acum era atît de întunecat, dar acum e fericit cu adevărat."

-Da, ce bucurie e aceasta, Trudi. Să-i mulţumim lui Dumnezeu care a făcut acest lucru. Eu sînt doar mlădită pe viţă, o conductă a binecuvîntărllor Sale. Dar spune-mi ce-i cu tine?

- N-am venit să vorbim despre mine, ci despre John.

- Cum doreşti: să vorbim deci despre acea mare transformare experimentată de John atunci cînd Dumnezeu 1-a scos din întuneric şi 1-a aşezat într-o lumină minunată. Apoi uitîndu-mă dintr-o dată în ochii ei, am poruncit demonilor, în Numele lui Isus, s-o părăsească şi să se întoarcă în adîncuri, în locurile cărora le aparţin. Pe faţa ei s-a putut vedea o mare schimbare.

- Este oare speranţă şi pentru mine? S-a plecat pe genunchi şi a strigat: sînt liberă,

Îți mulţumesc Doamne, sînt liberă. L-a slăvit pe Dumnezeu cu o bucurie izvorîtă din adîncul inimii. Apoi mi-a mărturisit că a doua zi voia să se sinucidă. Privirea ochilor ei îmi spunea că nu e eliberată total dar a părăsit camera mea cu o mare mulţumire. Genunchii îmi tremurau. M-am cutremurat. N-am ştiut nimic concret despre fata aceasta şi totul s-a petrecut fără să fii ştiut ceva despre ea. Ce biruinţă. Deşi era tîrziu totuşi am coborît să caut pe cineva cu care să mă rog. In localul adunării i-am găsit pe studenţii credincioşi îngenuncheaţi.

- Am venit să vă spun că Trudi s-a eliberat.

- Ştim.

- Ştiţi? Cine v-a spus ?

- Am ştiut că se afla sub stăpînirea demonilor. Cînd am văzut-o pornind spre camera dumneavoastră, am îngenunchet şi.l-am rugat pe Domnul să vă folosească pentru scăparea ei. Apoi dintr-odată rugăciunile ni s-au transformat în laude şi am știut că au fost ascultate.

-Încă nu e total eliberată, mai rugati-vă pentru ea pînă biruinţa va fi deplină.

Peste trei zile am slujit la universitatea la care Trudi urma cursurile, dar ea s-a ascuns în spatele celorlalţi. Studenţii m-au rugat să-i vorbesc, dar Domnul nu mi-a dat această însărcinare.

Cu o săptămînă mai tîrzlu, ea m-a vizitat în oraşul în care lucram în acea perioadă şi atunci Dumnezeu m-a folosit ca să ducă la capăt acea lucrare pe care El a început-o în Trudi. Eu sînt conştientă de faptul că nu am un dar special de a scoate demoni, dar dacă e necesar, cînd Domnul ne-o cere, trebuie să apelăm la promisiunea Lui din Marcu 16:17, "Vor scote draci în Numele Meu".

PUTEREA NUMELUI LUI ISUS

No comments:

Post a Comment