MARANATA !!!

MARANATA !!!

Friday, January 6, 2012

CARTE-PUTEREA NUMELUI LUI ISUS- 5-TRADUSA DUPA CORRIE TEN BOOM

CARTE-PUTEREA NUMELUI LUI ISUS- 5-

TRADUSA DUPA CORRIE TEN BOOM

SABIA DUHULUI – CUYINTUL LUI DUMNEZEU

După cum ara mai amintit, în Germania se săvîrșesc multe păcate demonice. Astfel unul pe care 1-am întîlnit a fost “scrisoarea cerească”. Această scrisoare conţine cuvinte şi propoziţii ce se cîntă, avînd o introducere ce spune că scrisoarea provine direct de la Isus. Totodată conţine promisiunea că aduce noroc şi scapă din pericol.

In Berlin, între ascultători, am observat un om batrîn care mă asculta cu sete. La terminare am dat mîna cu el şi l-am întrebat “L-aţi primit deja pe Isus ca salvator?

Răspunsul fu “Nu”.

“Dar eu sînt sigură că doriţi să-L primiţi” – am reluat eu – “Citesc în ochii dumneavoastră dorinţa după pace. Isus poate să v-o dea. Cereţi şi chemaţi-L, El va veni, mai mult chiar, El a şi bătut la uşă. I-aţi auzit Cuvlntul, şi va intra în inima dumneavoastră dacă o deschideţi. In Ap.3:20 El spune: “Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi îmi deschide, voi intra la el,”

“Eu nu am nevoie de ceea ce îmi spuneţi dumneavoastră, pentrucă am “scrisoarea cerească” – mi-a răspuns omul şi mi-a arătat o foaie de hirtie învechită. Era o scrisoare ce începea astfel: “Eu Isus scriu această scrisoare. Ea te scapă de orice pericol”. Apoi urmau o mulţime de cuvinte fără înţeles.

“-In timpul unul bombardament berlinez am legat această hlrtie de gîtul unul cline şi l-am alungat In stradă -îmi explica bătrlnul -De jur împrejurul lui au căzut bombe fără să-1 atingă In schimb pe el.”

“-Trebuie să alegeţi intre scrisoarea aceasta şi Isus pentru că scrisoarea aceasta nu poate proveni de la Isus ci de la diavolul.”

Am privit în jur şi am solicitat o fată care purta pe haină semnul “Ajutor” I-am spus despre ce era vorba şi am rugat-o sa rămînă lîngă mine. Una trebuia să se roage în timp ce cealaltă vorbea cu acel batrîn. Tînăra fată s-a dus imediat la el şi i-a spus pe de rost Deut. I8:l0-13.10. Sa nu fie la tine nimeni care sa-si treaca pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care sa aiba mestesugul de ghicitor, de cititor in stele, de vestitor al viitorului, de vrajitor,

11. de descantator, nimeni care sa intrebe pe cei ce cheama duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care sa intrebe pe morti.

12. Caci oricine face aceste lucruri este o uraciune inaintea Domnului; si din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tau pe aceste neamuri dinaintea ta.

13. Tu sa te tii in totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tau.

Era una dintre tinerii care stiau să mînuiască sabia Duhului din memorie. Cît de folositor e să ştim versete biblice pe de rost si sîntem înarmaţi împotriva diavolului în acest fel.

Eu trebuia să plec la o altă adunare, de aceea am relatat situaţia pastorului şi l-am sfătuit să – ncerce să-l convingă pe bătrln să-i dea scrisoarea pe o săptămană, iar în acest timp el să fie condus la Dumnezeu. După ce a dat scrisoarea din convingere, i-au vorbit despre mesajul lui Isus. Farmecul scrisorii a încetat şi Domnul Isus şi-a terminat lucrarea în acest om – s-a pocăit – 1-a primit pe Isus şi a găsit pace, iar scrisoarea a fost nimicită.

Se ştie în general că vrăjitori există numai în ţările păgîne. Nu de mult însă am aflat că o tînăra din Germania care era mereu bolnavă s-a însănătoşit de îndată ce a primit o amuletă pe care trebuia a-o poarte la git. În schimb, inima ei a fost copleşită de un întuneric apăsător. Zîmbea rar şi după un timp a încercat să se sinucidă. Părinţii ei au cerut ajutorul unui evanghelist. Acesta printre altele a întrebat daca nu cumva copila purta vreo amuletă la glt. Foarte cu greu evanghelistul a convins copila să renunţe la amuletă. Ea a adăugat “nu cumva să-l deschideţi. Cel care mi l-a dat mi-a spus că e deosebit de periculos”.

In ciuda avertizării, evanghelistul a deschis amuleta. In ea se afla o hirtiuţă cu aceste cuvinte: “îţi poruncesc Satan să ţii acest corp în sănătate pînă cînd vei reuşi să-i duci sufletul în iad”. Amuleta a fost nimicită şi fetita s-a îmbolnăvit, dar după aceea s-a vindecat cu adevărat, în numele Domnului Isus, prin punerea miinilor.

NEŞTIINŢA E PERICULOASA

Un evanghelist german., prea bine cunoscut, a avut o tristă experienţa. A fost vizitat de o femeie care se afla într-o stare spirituală jalnică. Avea o privire care te îngrozea. Evanghelistul şi-a dat seama că femeia e stăpînită de duhuri necurate. El a vrut s-o ajute si şi-a pus mîinile peste ea pentru a o scăpa de sub robia nemiloasă a demonilor. Dar îndată ce a atins-o, el însuşi a căzut la pămînt, pierzîndu-şi conştiinţa pe timp de o oră. Cînd şi-a revenit a aflat că între timp femeia se aruncase într-un rîu.

L-am întrebat dacă n-a ştiut că nu e permis să atingi prin punerea mîinilor un om stăpînit de demoni. Evanghelistul a recunoscut cu tristeţe că n-a ştiut de acest pericol.

Deşi era un om binecuvîntat cu pregătire teologică şi cu dragoste, totuşi a avut o nereuşită din cauza neştiinţei sale.

Isus a spus clar: “In numele Meu vor scoate draci…. îşi vor pune mîinile peste bolnavi şi bolnavii se vor însănătoşi” (Marcu 161 17-18). Isus nu aminteşte de punerea mîinilor peste cei stăplniţi de duhuri necurate.

PUTEREA SINGELUl LUI ISUS

Niciodată nu avem voie să ne ocupăm cu oameni influenţaţi de demoni, fără să facem apel la apărarea şi adăpostul sîngelui lui Isus. Noi biruim prin sîngele Mielului şi prin cuvîntul mărturisirii noastre şi nu ne iubim viaţa chiar pîna la moarte (Apoc. 12:11). Nu înţelegem, dar putem experimenta faptul ca Dumnezeu îşi ţine în mod necesar promisiunile dacă Îi ascultăm Cuvîntul, actionînd conform acestuia. “Nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decît înţelepciunea înţelepţilor” (I Cor.l si 2). Numai “raţiunea credinţei” poate să priceapă aceste lucruri.

Să ne gîndim şi la faptul că starea normală, a unui creştin este de a fi răstignit împreună cu Christos (Rom. 6:3,6). Dacă copiii lui Dumnezeu cer adăpostul sîngelui lui Isus fără ca firea lor să fie răstignită, trupul lor rămîne influenţabil de duhurile necurate. D-na Lewis scrie în acest sens următoarele! “Dacă vorbim de puterea de apărare şi curăţire a sîngelui lui Isus fără să ştim că “răstignirea împreună cu Christos” este intrinsecă acesteia, atunci nu am priceput şi nu ne-am însuşit încă puterea totală a operei de salvare a Golgotei.”

CONTINUATI SA CITITI CARTEA AICI

PUTEREA NUMELUI LUI ISUS

No comments:

Post a Comment