MARANATA !!!

MARANATA !!!

Saturday, July 3, 2010

TREZIREA SPIRITUALA:Dumnezeu îngăduie sau hotărăște răul?

Dumnezeu îngăduie sau hotărăște răul?

Găsesc înfricoșătoare anumite versete pe care le găsesc în Biblie și nu pot să ciopârțesc anumite texte doar pentru a se potrivi cu imaginea lui Dumnezeu pe care unii teologi ne-o pictează.

Spre exemplu, găsesc înspăimântător faptul că Dumnezeu îi împietrește inima lui Faraon. Unii spun că Dumnezeu i-a împietrit-o pentru că Faraon și-a împietrit-o mai întâi. Consider această afirmație o joacă stupidă.

Dacă ar fi un singur text care să arate tipul acesta de acțiune negativă(îi spun așa pentru că are o parte negativă) înfăptuită de Dumnezeu, poate că am scoate-o cumva la capăt, dar sunt prea MULTE.

Textele de mai jos arată că Dumnezeu i-a împietrit inima lui Faraon mai înainte să și-o împietrească el iar Romani 9:17, Exod 7:1 și 14:17 arată motivul pentru care Dumnezeu a făcut asta.

Domnul a zis lui Moise: Plecând ca să te întorci în Egipt, vezi, toate minunile pe care ți le pun în mână să le faci înaintea lui Faraon, Eu îi voi împietri inima, și nu va lăsa pe popor să plece [Exod 4:21] Eu voi împietri inima lui Faraon și îmi voi înmulți semnele și minunile în țara Egiptului [Exod 7:1] Acestora le-a schimbat inima, până acolo încât au urât pe poporul Lui, și s-au purtat mișelește cu robii Săi [Psalmul 105:25]

Dar și altele:

Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeuînaintea voastră [Geneza 45:5] Le-a trimis înainte pe un om; Iosif a fost vândut ca rob [Psalmul 105:16]

Cine va lovi pe altul cu o lovitură de moarte, să fie pedepsit cu moartea. Dacă nu i-a întins lanțuri, și dacă Dumnezeu l-a făcut să-i cadă în mână … [Exod 21:13]

Dar Sihon, împăratul Hesbonului, n-a vrut să ne lase să trecem pe la el; căci Domnul Dumnezeu tău, i-a făcut duhul neînduplecat, și i-a împietrit inima, ca să-l dea în mâinile tale, cum vezi azi [Deuteronom 2:30]

Căci Domnul a îngăduit ca [ebr. a fi/a deveni/a se face]popoarele acelea să-și împietrească inima și să lupte împotriva lui Israel, pentru ca Israel să le nimicească cu desăvârșire, fără să aibă milă de ele, și să le nimicească după cum poruncise Domnul [Iosua 11:20]

Atunci Dumnezeu a trimis un duh rău între Abimelec și locuitorii Sihemului, și locuitoruii Sihemului au fost necredincioși lui Abimelec [Judecători 9:23]

Totuși ei n-au ascultat de glasul tatălui lor, căci Domnul vroia să-I omoare [1 Samuel 2:25]

Duhul Domnului S-a depărtat de la Saul; și a fost muncit deun duh rău care venea de la Domnul [2 Samuel 16:14] sau era trimis de Domnul [1 Samuel 16:23; 18:10; 19:9]

Voi lua, sub ochii tăi, pe nevestele tale și le voi da altuia care se va culca cu ele în fața soarelui acestuia [...] Eu însă voi face lucrul acesta în fața întregului Israel și în fața soarelui [2 Samuel 12:11-12]

Lăsați-l să blesteme căci Domnul i-a zis [2 Samuel 16:5-8]

Domnul S-a aprins de mânie din nou împotriva lui Israel; și a stârnit pe David împotriva lor, zicând: Du-te și fă numărătoarea lui Israel și a lui Iuda [2 Samuel 24:1]

Astfel împăratul n-a ascultat pe popor; căci lucrul acesta a fost cârmuit de Domnul, în vederea împlinirii cuvântului, pe care-l spusese Domnul prin Ahia din Silo lui Ieroboam, fiul lui Nebat [1 Regi 12:15; 2 Cronici 10:15]

Și acum iată că Domnul a pus un duh de minciună în gura tuturor proorocilor tăi care sunt de față [1 Împărați 22:23]

Pe când vorbea el încă, solul se și pogorâse la el, și împăratul a zis: Iată, răul acesta vine de la Domnul; ce mai am de nădăjduit de la Domnul? [2 Regi 6:33]

Prin voia lui Dumnezeu și spre pierzarea lui a venit Ahazia la Ioram [2 Cronici 22:7]

Dar Amația nu l-a ascultat fiindcă Dumnezeu hotărâse să-I dea în mâinile vrăjmașului, căci căutaseră pe dumnezeii Edomului [2 Cronici 25:20]

El stăpânește pe celce se rătăcește sau rătăcește pe alții [Iov 12:16]

Domnul a făcut toate pentru o țintă, chiar și pe cel rău pentru ziua nenorocirii [Proverbe 16:4]

Voi înarma pe Egipteni unii împotriva altora, și se vor bate frate cu frate, prieten cu prieten, cetate cu cetate, împărăție cu împărăție [Isaia 19:2]

Pentru ce, Doamne, ne lași să rătăcim de la căile Tale, și ne împietrești inima ca să nu ne temem de Tine? [Isaia 63:17]

Întoarce-ne la Tine, Doamne, şi ne vom întoarce! Dă-ne iarăşi zile ca cele de odinioară! [Plângeri 5:21; Psalmul 85:4]

Dacă proorocul se va lăsa amgit să rosteacă un cuvânt, Eu, Domnul, am amăgit pe proorocul acela [Ezechiel 14:9]

Sau se întâmplă o nenorocire într-o cetate, fără s-o fi făcut Domnul? [Amos 3:6]

Nu iese din gura Celui Prea Înalt răul și binele? [Plângeri 3:38]

Împotriva Robului Tău [...] s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat [...] ca să facă tot ce hotărâseră mai dinainte mâna Ta și sfatul Tău [Fapte 4:27-28]

Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună: pentur ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți [2 Tesaloniceni 2:11-12]

și mai sunt și mai am

http://trezirespirituala.wordpress.com/2010/07/03/dumnezeu-ingaduie-sau-hotaraște-raul/#more-8512

No comments:

Post a Comment