MARANATA !!!

MARANATA !!!

Friday, June 13, 2014

CINCIZECIME,ZI A CERCETARII-POEZIE DE LUCICA BOLTASU

Christianity can be condensed into four words: Admit, Submit, Commit and Transmit. -Samuel Wilberforce

totul-pentru-gloria-lui

Cincizecime, zi a cercetării

Incontestabilă dovadă, primit-am noi la Cincizecime,
La dreapta Tatălui, în slavă, cu Dumnezeu, stă azi Isus,
Din Loc Preasfânt, ca Mare Preot, revarsă har peste mulţime,
Şi râuri ce binecuvântă pe cel ce-n slujba Lui s-a pus.
Atotprezent, Atotputernic, un Dumnezeu în Trinitate,
Atoateştiutor El este şi mângâie prin Duhul Sfânt,
Din trupuri amorţite astăzi, El inimi împietrite scoate,
Şi pune-n loc inimi de carne şi-n cugete, nou legământ.
Pe toţi acei ce-au gustat harul, El i-a făcut poporul Său,
Născuţi din apă şi din Duh, o seminţie preoţească,
În clipa cercetării sfinte, să se-ancoreze-n Dumnezeu,
Poruncile ca să urmeze şi legile să împlinească.
Când Evanghelia mântuirii am auzit şi am crezut,
Am fost pecetluiţi cu Duhul, ce-a fost cândva făgăduit,
Răscumpăraţi suntem de-apururi şi transformaţi… Din nevăzut,
Ne-arăţi încă o dată Doamne, că din iubire Te-ai jertfit.
Incontestabilă dovadă primit-am noi la Cincizecime, 
În limbi de foc coboară Duhul şi se petrec de-atunci minuni,
E ziua cercetării-n care, Te-ai aplecat Isus spre mine,
Şi în iubirea-Ţi fără margini, m-ai ridicat peste genuni.
14/06/11, Barcelona, LUCICA BOLTASU1601088_10200615025017916_564006494_n

 10406518_474635952682553_2690198186719503512_n


No comments:

Post a Comment