MARANATA !!!

MARANATA !!!

Friday, May 25, 2012

ŞI-AM MAI VĂZUT-poezie de Daniel Chiu

ŞI-AM MAI VĂZUT

Am văzut robi călări,

şi voievozi mergând pe jos ca nişte robi Eclesiastul 10:7

 Am văzut

o grămadă de lucruri în a aleşilor adunare

lucruri absurde şi tragice şi revoltătoare

Am văzut

Scara Cerului aproape goală      

puţinii credincioşi ce o urcau

erau huliţi

sau ironizaţi

că urcă pe o scară învechită

şi lipsită de fală

 Şi am mai văzut                           

artistice scări frumoase  

atrăgătoare dar    

nespus de înşelătoare                

deoarece nu duceau nicăieri  

şi oameni puhoi          

înghesuindu-se pe ele

crezând că sunt în ascensiune

inconştienţi că se îndreptau spre genune

 

Şi-am mai văzut             

predicatori –

oratori de caracter goi

ce urau

numai bine celor ce se încolonau

oferindu-le circuri şi pâine

refuzând să le vorbească

de dezastrul zilei de mâine

 

Şi-am mai văzut

tineri – o gloată mare

mulţi încât înnegreau dunga zării

trăind de luni până vineri

în cloaca oraşului sortit pierzării

dar duminica fiind prezenţi la-nchinare

Şi-am mai văzut

fete lipsite de hainele albe

şi de cununa de lauri

dar împodobite cu ale păcatelor salbe

dansând

cântând şi

purtând la urechi      

viţelul de aur

femei- nu una sau două         

ci câte vrei                                              

ca nişte paiaţe pudrate

fie dezvelite

fie umbrite

de mândru şi bombastic colop

stând la taclale

crezând că se-nchină

şi bărbaţi cu basmale

lipsiţi de bărbăţie

de scop

şi de prestanţă masculină

 

Şi-am mai văzut

cântecele duhului ameţitor

lovind în reverenţă fără sfiiciune

şi antrenând frenetic un negândit popor…

Şi-am mai văzut

feţe pale mirate de obrăznicia veacului

intrat în sanctuare

şi ochi plânşi şi mâhniţi

de goliciunea ce se expune

pe la tribune

şi la altare

 

Şi-am mai văzut

pe Domnul – Martorul credincios şi adevărat

stând afară la uşă

de tot întristat

respins la fel ca un inamic

pe când în lăuntrul golit de substanţă

se lăfăia licheaua trepăduşă

convinsă că nu duce lipsă de nimic

insensibilă la vocea

ce solemn avertiza

„Am să te vărs curând din gura Mea!”

 

Deerfield, 2005

Din Invatatorul Iubirii de Daniel Chiu

No comments:

Post a Comment