MARANATA !!!

MARANATA !!!

Monday, August 23, 2010

TU TREBUIE SA TE NASTI DIN NOU

Tu trebuie să te nasti

din nou!

Powered by Translate

Ce înseamnă să fii născut din nou?

Acest prim termen apare în Biblie: Ioan în capitolul trei ...

"Nu era un om dintre farisei, numele Nicodim, un conducător al evreilor: Acelaşi lucru a venit la Isus noaptea, şi a zis:,, Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător, venit de la Dumnezeu: pentru nici un om nu poate face aceste minunile pe care le faci Tu, nu este Dumnezeu cu el. Isus a răspuns şi ia zis: Adevărat, adevărat, îţi spun, un om nu se naşte din nou, el nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu zice. lui Nicodim el, Cum poate un Omul se naşte atunci când este vechi,? Poate el să intre a doua ora mamei sale în pântecele şi să se nască? Isus a răspuns: Adevărat, adevărat, îţi spun, un om nu se naşte din apă şi din Duh, nu poate intra în împărăţia lui Dumnezeu. Ceea ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh, este duh nu Marvel. că am zis: "Voi trebuie să fie născuţi din nou" (Ioan 3:1-7).

Pentru a înţelege acest termen biblic, este necesar să se înţeleagă că există două naşteri.. "Prima" de naştere este fizic NAŞTEREA- atunci când te-ai născut în această lume dvs. de la mama şi tatăl Atunci când Biblia vorbeşte despre a fi "nascut din apa, "Este vorba de naşterea fizică (Botezul nu)." A doua "naştere este de nasterea spirituala, ceea ce înseamnă a fi născut din" Duh "(lui Dumnezeu, Duhul Sfânt). De ce o persoană trebuie să fie născut spiritual? Ce este o nastere spirituala?

Biblia ne învaţă că omul este creat după chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu Însuşi manifestat în persoane lui Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul si Dumnezeu Duhul Sfânt. De asemenea, omul este compus dintr-un trup, suflet si spirit. Corpul nostru este de cort "ai putea spune despre sufletul şi spiritul (corpul este o locuinta temporara) nostru.Sufletul este compus din inima (să se simtă, mintea (de a gândi), şi vointa (de a decide ).

Spiritul nostru este mort in pacat de atunci când ne-am nascut, ca nu suntem născuţi din Dumnezeu.. Nici o persoană nu este născută vreodată din Dumnezeu Singura excepţie este Domnul Isus Hristos care a venit ca Dumnezeu în trup 1 Timotei 3:16 ). Si, fara indoiala, mare este taina evlaviei… "Cel ce a fost aratat in trup a fost dovedit neprihanit in Duhul, a fost vazut de ingeri, a fost propovaduit printre Neamuri, a fost crezut in lume, a fost inaltat in slava.".

Spiritul nostru este mort în greşeli şi păcatul Biblia spune ...

(Efeseni 2:1,2).. Voi erati morti in greselile si in pacatele voastre

2. in care traiati odinioara, dupa mersul lumii acesteia, dupa domnul puterii vazduhului, a duhului care lucreaza acum in fiii neascultarii."

Persoana nesalvate nu pot intelege pe Dumnezeu, nici Cuvântul Său ...

"Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu: pentru că ei sunt o nebunie zis el: nici nu le poate cunoaşte, deoarece acestea sunt judecate duhovniceşte" (1 Corinteni 2:14).

Motivul pentru care aveţi nevoie pentru a fi "spiritual" nascut se datorează faptului că nu aţi fost născut spiritual, pentru a începe cu. Deci, atunci când Biblia vorbeşte despre a fi "nascut din nou", aceasta înseamnă de fapt "născut pentru a doua oară." Ai fost născut fizic în această lume, dar te-ai născut fără Duhul lui Dumnezeu in sufletul tau (mort spiritual). Da, Dumnezeu te a creat pe tine, dar a dat un liber-arbitru pentru a decide pentru tine, unde veţi petrece eternitatea.

Dumnezeu nu forţeaza pe nimeni să accepte pe Isus ca Mântuitor al lor. El oferă pur şi simplu o invitaţie călduroasă pentru oricine care vrea să aibă iertate păcatele lor şi sa mearga în Rai. Mântuirea este un cadou gratuit (Romani 5:15), plătit de către sângele lui Isus Hristos (1 Petru 1:18,19) . Noi trebuie să acceptăm darul lui Dumnezeu al vieţii veşnice sau vom fipierduti pentru totdeauna atunci când am părăsi această lume !

Dumnezeu i-a poruncit lui Adam şi Eva să nu mănânce din fructul interzis în Grădina Edenului.Geneza 2:17, "Dar din pomul cunoştinţei şi a răului, nu mânca din el, căci în ziua în care vei mânca vei muri negreşit." Dumnezeu a spus că va muri ", ziua în care vei mânca interesant cu privire la aceasta.", Adam şi Eva NU a murit fizic în ziua în care au mancat fructe şi nu au ascultat de porunca lui Dumnezeu.

Dar ei au murit spiritual. Păcatul a intrat în rasa umană. Biblia ne învaţă că de la Adam până la momentul prezent, omenirea a fost născut mort spiritual, în scădere de la moştenit de pacatul lui Adam. Acesta este motivul pentru umanitate- TREBUIE să fie născuţi din nou. Acest lucru este posibil numai prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care ne face viu din nou (dă viaţăs pune Biblia), prin credinţa în Iisus Hristos ca Mântuitor al nostru.

Pentru a fi "spiritual" înseamnă născut din nou .Dumnezeu

Sfânt "aprinde" (sau face viu) mort duhul nostru. Când un păcătos crede în Domnul Isus ca Hristos poate să ierte toate păcatele-apoi Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Fiul vină în inima una în formă de Dumnezeu Duhul Sfânt (Ioan 14:23). "Duhul Sfânt" este "Dumnezeu în noi."

Am Dumnezeu trăieste în corpul meu, în formă de Duhul Sfânt. Romani 8:9 ne spuneDuhul lui Hristos locuieşte în fiecare credincios. Eu nu sunt Dumnezeu, dar am Duhul lui Dumnezeu cel viu în corpul meu. Dumnezeirea locuieşte în fiecare credincios.. Duhul lui Dumnezeu ma ghideaza pe mine, ,ma mangaie ,mainvata ,ma mustra ,ma condamna,maincurajeaza ma imputerniceste,ma iubeste si ma intareste şi mult mai mult Duhul Sfânt foloseşte Cuvântul lui Dumnezeu de a face aceste lucruri. Acesta este motivul pentru care este extrem de important pentru fiecare credincios să trăiască citind din în Biblie (şi asiguraţi-vă că aveţi o traducere buna a Bibliei

O persoană nu poate înţelege Biblia, fără prezenţa autorului, iar Dumnezeu este autorul. Când ai devenit născut din nou (sau născut pentru a doua oară), de Duhul lui Dumnezeu Duhul vine în corpul dumneavoastră (1Corinteni 3:16), nu va părăseste (Evrei 13:5), şi veţi înţelege multe lucruri noi pentru prima dată în viaţa ta ...

"Prin urmare, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă: lucrurile vechi au trecut, iată, toate lucrurile au făcut noi."2 Corinteni 05:17

Preţioasul Cuvânt al lui Dumnezeu spune că oricine poate fi născut din nou. Desigur, nimeni nu poate fi născut în această lume din nou din punct de vedere fizic ... nu există nici o cotitură înapoi in timp ci numai spiritual, în familia lui Dumnezeu, prin Duhul lui Hristos ..Romani 8: 9. Voi insa nu mai sunteti pamantesti, ci duhovnicesti, daca Duhul lui Dumnezeu locuieste in adevar in voi. Daca n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.

. Felul în care am devenit "nascut din nou" este găsit în Cuvântul lui Dumnezeu ...

1 Peter 1:23. fiindca ati fost nascuti din nou nu dintr-o samanta care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvantul lui Dumnezeu, care este viu si care ramane in veac.

Noi suntem născuţi din nou prin Cuvântul lui Dumnezeu. Isus este Cuvântul lui Dumnezeu (Ioan 1:1,14: Apocalipsa 19:13). Următoarea declaraţie se rezumă destul de bine ...

Dacă sunteţi născut o dată, apoi vei muri de două ori; Dacă sunteţi născut de două ori, apoi atunci vei muri o singură dată.

Dacă nu primesc pe Isus Hristos şi să devină un creştin născut din nou, atunci va arde cu durere in focul vesnic pentru vesnicie (Ioan 3:18, 36; Apocalipsa 20:15, 21:8). Poate spui, "Asa niste chestii nu fac nicun sens pentru mine." Ei bine, majoritatea oamenilor nu pot explica cum o vacă neagra poate mânca iarba verde, da lapte alb, şi apoi este transformat în unt galben, !

Ca pastorul meu obişnuia să spună, "Fiind născut din nou înseamnă a avea pe El Cine este începutul (Iisus Hristos), născut în tine". Apocalipsa 1:8, "Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi încheierea, zice Domnul, care este, şi care a fost, şi care este de a veni, Cel Atotputernic ". Asta e un mod frumos să-l explic. Atunci când o persoană se naşte din nou, Duhul lui Hristos vine să locuiască în persoana lui "Acum, dacă cineva nu au Duhul lui Hristos, nu este al Lui" (Romani 8:9 b). Această naştere vine numai prin prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu.

Vestea Bună (Evanghelia) este faptul că este foarte uşor să ai o a doua naştere, adică, o nastere spirituala. Dumnezeu a coborât pe acest pământ acum 2000 de ani şi a luat asupra Sa sub forma unui om. Că omul a fost Domnul Isus Hristos (Ioan 1:1,14; 1Timotei 3:16). Literalmente, Dumnezeirea Sa întrupat (Coloseni 2:9 -)

Isus a fost născut de o fecioară( Isaia 7:14). Isus niciodată (păcătuit nici măcar o dată (2 Corinteni 5:21; Evrei 4:15). Isus a murit, a fost îngropat şi a înviat după trei zile( 1 Corinteni 15:1-4 ). Isus a vărsat sângele Său preţios să plătească pentru toate păcatele noastre (Coloseni 1:14; prima Petru 1:18,19), şi merge la Scaunul de Indurare în ceruri (Evrei 9:12, 24-26).

Isus este Salvatorul (adică, Hristos) care a plătit pentru păcatele noastre. Dacă îţi dai seama că eşti un păcătos vinovat (şi, prin urmare nevoie de un Mântuitor), atunci ai nevoie să crezi pur şi simplu ca pacatele au fost aruncate asupra lui Isus ,pentru a avea păcatele tale iertate. Dumnezeu Tatăl cere ca sa ajungem pentru mântuire prin Fiul Său, Isus.

Faptele Apostolilor 20:21 afirmă: "mărturie atât la evrei, şi, de asemenea, la greci, Pocainta fata de Dumnezeu, si credinta fata de Domnul nostru Isus Hristos."Pocainta si credinta sunt inseparabile. Pocainta este pur şi simplu o schimbare de mentalitate care presupune transformarea lui Isus Hristos pentru a fi iertaţi de păcatele lui. Cuvintele "a crede" şi "crede" apar 85 de ori în Evanghelia lui Ioan, dar cuvântul "pocăit" nu este menţionat chiar o singură dată. Evident, persoana care crede sa pocăit.

Mântuirea se întâmplă atunci când o persoană recunoaşte vinovăţia lor de păcat, şi se apropie de Dumnezeu, pe baza de a fi un iad-merita păcătos care merita iadul; sicrede pe Isus, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru iertare. Faptele Apostolilor 10:43 afirmă: "Toti prooroci marturisesc că, prin numele Lui oricine crede în El va primi iertarea păcatelor. "

Isus a venit să mântuiască pe cei păcătoşi!

Aţi putea ruga dacă doriţi, dar nu trebuie sa. Mântuirea este a inimii (Romani 10:10). Dacă doriţi să te rogi, pur şi simplu cere lui Isus de a ierta pacatele tale si spune-i că ai re încredere în El ca Mântuitor personal. Contează nu exact ceea ce te rogi, doar atata timp cat iti dai seama ca aceste doua adevaruri principale:

  1. Sunteţi un păcătos vinovat sub condamnarea Legea lui Dumnezeu!
  2. Isus este Mântuitorul care a vărsat sângele Său să ia păcatele tale!

S-ar putea ceva de genul asta se roage ...

Dragă Iisus, eu ştiu că sunt un păcătos care merita pe Satana Cred că tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul, care a vărsat sângele Său să plătească pentru păcatele mele Acum ma incred in Tine ca Salvatorul meu personal, şi vă întreb să vă rog să mă iertaţi de toate păcatele mele.. Vă rugăm să ma salvaţipe mine şi să mă iei în Rai după ce voi muri Amin.

Doar Dumnezeu la Heste cuvântul şi susţin Heste mântuirea prin credinţă. Crede şi vei fi mântuit.Nici o biserică, sau faptele tale bune nu te poate salva. Amintiţi-vă, Dumnezeu nu de economisire. Toate de ea!

Simplu Planul lui lui Dumnezeu simplu de mântuire este: Sunteti un păcătos. Prin urmare, dacă nu crezi în Isus care , a murit în locul tău, vei petrece vesnicia in Iad. Dacă credeţi in El Mântuitorul, crucificat, îngropat si înviat veţi primi iertarea pentru toate pacatele tale si darul Sau de mantuire vesnica prin credinta.

Tu spui, "Desigur, nu poate fi aşa de simplu!" Da, aşa de simplu. Este Scriptural, este planul lui Dumnezeu. Prietenul meu, crede în Isus şi primeste-l ca Mântuitor astăzi.

Mântuirea NU este o rugăciune, deşi este posibil să rugăciunea păcătosului-o rugăciune a inimii pentru a exprima credinţa în Isus. Suntem mântuiţi prin neprihănirea lui, şi anume, neprihănirea lui Isus Hristos, care se plăteşte în contul nostru de la momentul mântuirii. Aceasta esteneprihanirea imputate lui Isus Hristos... "Dar să-l că nu lucrează, ci crede în el că justifieth nelegiuit, credinţa lui este luată în calcul pentru dreptate." Suntem mântuiţi prin harul lui Dumnezeu prin credinţa în Hristos Isus, din cauza sângele pe care El a sacrificat pentru păcatele noastre. Rolul nostru este doar de a crede.

Mântuirea nu este o problemă de rugăciune câteva cuvinte speciale. Vameş doar a strigat: "Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul."hotul pe cruce, Iisus a cerut pur şi simplu pentru a"aminti"el, şi Isus a făcut mai mult ca sigur. Ea a fost credinţa lor în Hristos nu şi cuvintele lor, care a adus mântuirea . Atât bărbaţii, cât recunoscut vinovăţia lor de păcat şi a apelat la Isus Cristos, pentru iertarea. Nu este nimic "magic" despre cuvintele te rogi, aceasta este credinţa ta (încredere) la Iisus Hristos, care aduce mântuirea. Este credinţa ta că te face să recurgă la Isus de a ierta păcatele tale şi te ia în Rai. Dumnezeu vrea să te salveze mai mult decât aţi putea dori vreodată să fie mântuiţi (2 Petru 3:9).

Mântuirea este foarte simplu-suntem pacatosi si ca Isus este Mântuitorul. Oricine crede în numele lui Isus, pentru mântuirea devine o parte a familiei lui Dumnezeu (Romani 10:13, Galateni 3:26).Viaţa veşnică este un drum liber cadou-liber, dat în mod liber şi primit Mântuirea este primitor; nu dau. Rolul nostru este de a confirma vina noastră de păcat şi crede în Domnul Isus Hristos să fie iertat.

Iti vezi prietenul, nu există nici o religie implicat aici, numai pe Isus. Problema mare este că toţi suntem păcătoşi, şi că păcatul TREBUIE să fie tratat. Cuvântul lui Dumnezeu ne acuză pe noi toţi ca păcătoşi vinovat. Isus vrea să fie avocat si ne elibereze. Trebuie să acceptaţi lui Dumnezeu motiv-un acord în Hristos Isus, sau sa stea la proces Marelui Tron Alb de Judecata de Apoi(Apocalipsa 20:11-15). Vă rugăm să citiţi Divin Justiţie. Din fericire, Dumnezeu ne oferă o iertare deplină, prin jertfa de sânge a lui Iisus Hristos. Amin!

Taci din gura si urcate in BARCA !


"Evanghelia nu este o chemare la pocăinţă, sau la modificarea felului nostru, pentru a face restituirea pentru păcatele din trecut, sau la promisiunea de a face mai bine în viitor. Aceste lucruri sunt corespunzătoare în locul lor, dar ele nu constituie Evanghelia, pentru că Evanghelia nu este un sfat bun pentru a fi ascultat, este o veste bună pentru a fi crezut. Nu face greseala de a gândi că, atunci Evanghelia este o chemare la taxă sau un apel la reformarea, un apel la mai bine starea dumneavoastră, să te comporta într-un mod perfect mai mult decât au făcut în trecut ...

Nici nu este Evanghelia o cerere pe care le renunţe la lume, pentru ca tu să renunţe la păcatele tale, pe care le rupe obiceiurile rele, şi să încercaţi să cultive cele bune. Puteţi face toate aceste lucruri, şi totuşi nu cred că Evanghelia şi, în consecinţă nu fi salvat de la toate. "

SURSA: Pastorul Harry A. Ironside, de la predica: Ce este Evanghelia?


Mântuirea NU este găsit într-o religie, ci o persoană-Domnul Isus Hristos.

Cum il cunoaştem pe Cristos " (poveste)

PS -am scris un capitol de carte 39 privind Salvării dacă doriţi să aflaţi mai multe. Se acoperă totul, de la informaţii despre iad să literală sacrificiul sângele scump al lui Hristos.

De asemenea, simplitatea Salvării | Aveţi nevoie de HIS Neprihănirea Tehnologia | Salvării Crystal Clear

Dr. John R. Rice vorbeşte despre creştinii lumeşti - Mai pot fi salvati ?

Dr. Curtis Hutson vorbeşte despre pocăinţă biblica - Trebuie să o persoană sa nu mai păcătuiasca pentru a fi salvat?

No comments:

Post a Comment