MARANATA !!!

MARANATA !!!

Wednesday, August 4, 2010

FI UN TANAR CURAT INTR-O LUME MURDARA

Fii un tânăr curat într-o lume murdară - Flory Pătru

1 Timotei 4:12 “Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie”.

Un tânăr curat, într-o lume murdară…Oare chiar atât de imposibil poate fi? Din păcate în zilele noastre nu mai putem găsi exemple nici măcar în biserici şi atunci... totuşi cum putem fi tineri curaţi în lumea aceasta care se duce cu viteză spre flăcările iadului? Cum să fim lumini, când în jurul nostru este atâta beznă? Cum să fim exemple bune, când în biserici găsim atâtea exemple negative?

În primul rând, pentru a putea fi exemple curate, în lumea aceasta murdară, trebuie să cunoaştem foarte bine Cuvântul Domnului care ne este călăuză şi ne spune exact ce şi cum trebuie să facem.

Fii un tânăr care cunoşte legea Domnului şi o împlineşte !

Iosua 1:8 ne spune: “Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale, şi atunci vei lucra cu înţelepciune”.

Zi şi noapte, în orice vreme trebuie să cugetăm la Cuvântul Domnului. De ce? Pentru că este un Cuvânt viu şi lucrător, pentru că în el găsim înţelepciunea lui Dumnezeu şi pentru că îndreptându-ne după Cuvântul Lui nu vom fi daţi niciodată de ruşine în faţa lumii.

Psalmul 1:1-3 „Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi, şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui! El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui, şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot ce începe, duce la bun sfârşit”.

Un tânăr care practică cu adevărat Cuvântul Domnului în viaţa lui, niciodată nu va intra în anturaje nepotrivite, niciodată nu va asculta sfatul celor răi, şi niciodată nu va merge pe aceeaşi cale cu cei care hulesc Numele Dumnezeului nostru. Un astfel de tânăr îşi găseşte mereu plăcerea în Legea Domnului, şi în viaţa lui se va vedea roadele împlinirii Cuvântului. Tânărul care Îl cunoaşte în mod personal pe Dumnezeu, va avea zilnic părtăşie cu El, şi când începe o viaţă nouă cu Isus o va trăi până la sfârşitul zilelor. Doamne, ajută-ne să fim astfel de tineri, cu inima predată total Ţie şi Chipul Tău să se oglindească în viaţa noastră prin trăirea de zi cu zi!

Cum pot să fiu un tânăr curat? Răspunsul ni-L dă chiar Biblia în Psalmul 119:9 „Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după Cuvântul Tău.” Atâta vreme cât ne îndreptăm doar după Cuvântul Său, vom putea fi cu adevărat tineri curaţi într-o lume murdară. Doamne ajută-ne la aceasta.

Fii un tânăr chibzuit !

Chibzuit (conf. DEX) = care judecă o situaţie, socotit, cumpănit, înţelept, etc.

Cum pot fi un tânăr chibzuit? Proverbe 14:15 „Omul lesne crezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge”. Ca şi tânăr creştin chibzuit, trebuie să iei bine seama la tot ce este în jurul tău, orice vorbă să o cântăreşti bine, să iei seama la umblarea ta în orice clipă a vieţii.

Eclesiastul 11:9-10 „Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi; dar să ştii că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Goneşte orice necaz din inima ta, şi depărtează răul din trupul tău; căci tinereţea şi zorile vieţii sunt trecătoare”. Pentru tot ce vom face, pentru tot ce vom zice, într-o zi vom da socoteală în faţa Domnului. Domnul lasă la libera noastră alegere pe ce căi mergem în tinereţea noastră dar cunoscând Cuvântul Lui, şi cunoscându-L pe El în mod personal, vom da socoteală de tot ce facem. Dacă am hotărât să pornim cu Domnul pe calea îngustă, trebuie să fim cu luare aminte la calea aceasta, pentru că pe ea nu vom găsi niciodată plăceri şi deşertăciuni, este o cale plină de spini, de obstacole, este o cale grea şi puţin sunt cei ce merg pe ea, dar odată porniţi pe această cale nu este drum de întoarcere. Aceasta este calea care duce în sus, şi atunci când suferinţa şi dezamăgirea ne copleşesc inima, să ne gândim la un singur lucru: la sfârşitul alergării noastre Dumnezeu ne aşteaptă cu braţele deschise, El va şterge lacrima din ochi şi ne va da Cununa Veşniciei care niciodată nu se va veşteji.

Întrebarea mea este: merită să mergem pe căile alese de inima noastră? Merită să ne pierdem timpul pe distracţii? Merită să ne veselim inima cu toate murdăriile lumii? Care va fi răsplata noastră dacă mergem pe căile lumii? Va fi doar o bucurie de moment, un entuziasm şi nimeni niciodată nu ne va putea da în schimb viaţă veşnică, decât Acel care este Calea, Adevărul şi Viaţa.

Eclesiastul 12:1 „Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţii tale, până nu vin zilele cele rele şi până nu se apropie anii, când vei zice: „Nu găsesc nici o plăcere în ei”. De ce să umblăm în anii tinereţii cu Dumnezeu? Poate mulţi zic: „Suntem prea ocupaţi, avem şcoală de făcut, trebuie să mă căsătoresc, avem afaceri, nu avem noi timp de Domnul, nu azi... lasă că citim noi Biblia la pensie...” Mă doare când aud aceste vorbe inconştiente. De unde vom şti că ziua de mâine este a noastră? De unde ştim că mâine dimineaţă ne vom mai ridica din pat? De ce suntem atât de ocupaţi când este vorba de Făcătorul nostru? Câtă vreme se zice: „astăzi” să nu ne împietrim inimile, ci să ne aducem aminte de Dumnezeul nostru, să ne facem timp de El. Astăzi cât suntem tineri să luăm seama la căile noastre, astăzi să lucrăm pentru Domnul, astăzi să ne punem la dispoziţia Lui şi să-L lăsăm pe El să ne modeleze şi să lucreze la caracterul nostru.

2 Corinteni 7:1 „Deci, fiindcă avem astfel de făgăduinţe, prea iubiţilor, să ne curăţim de orice întinare a cărnii şi a duhului, şi să ne ducem sfinţirea până la capăt, în frică de Dumnezeu”.

Fii un tânăr care fuge de poftele şi ispitele tinereţii !

2 Timotei 2:22 „Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată”. „Fugi” zice Biblia, nu sta pe loc să te năpădească ispitele şi poftele. Atunci când ne aflăm în primejdie care e primul lucru ce îl facem? Fuga!! Dacă un câine vrea să ne muşte, ce vom face? Stăm pe loc? Nu cred... Primul lucru va fi să o luăm la fugă cât ne ţin picioarele. Dacă vom sta pe loc, sau o luăm la pas, cu siguranţă vom fi muşcaţi. Tot aşa este şi cu ispita... Noi nu putem opri ispita să vină la noi, însă putem opri păcatul să nu-şi facă cuib în vieţile noastre. Dacă fugim de păcat, şansele ca el să ne încolţească scad. Dar atunci când ne complăcem în păcat şi în poftele tinereţii riscăm să ne depărtăm pentru totdeauna de Domnul. Dar căutând pe Domnul dintr-o inimă curată, în viaţa noastră se va vedea curăţie, credinţă, dragostea şi pacea.

Proverbe 1:10 „Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te amăgească, nu te lăsa câştigat de ei!”. Să nu ne lăsăm biruiţi de rău, ci să biruim răul prin bine. Răul din viaţa noastră vine de la Diavol, care luptă să ne câştige pentru el. Şi Biblia ne spune în Efeseni 6:12 „Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti”.

Cum vom birui poftele şi ispitele tinereţii? Fugind şi luptând împotriva lor. Cum putem lupta împotriva Diavolului? Efeseni 6:13-18 „De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea, şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata, deci, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune…”

Fii un tânăr care se fereşte de curvie

Una din cele 10 Porunci ne spune foarte clar, Exodul 20:14 „Să nu preacurveşti”. Oare aceste porunci au fost valabile doar în zilele lui Moise, iar în zilele noastre nu mai au nici o însemnătate? De ce acceptăm atât de uşor păcatul?

Matei 5:27-28 „Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu preacurveşti.” Dar Eu vă spun că ori şi cine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui”.

1 Corinteni 6:12-20 „Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Mâncărurile sunt pentru pântece, şi pântecele este pentru mâncări. Şi Dumnezeu va nimici şi pe unul şi pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie: el este pentru Domnul, şi Domnul este pentru trup. Şi Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va învia şi pe noi cu puterea Sa. Nu ştiţi că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos, şi voi face din ele mădulare ale unei curve? Nicidecum! Nu ştiţi că cine se lipeşte de o curvă, este un singur trup cu ea? Căci este zis: „Cei doi se vor face un singur trup”. Dar cine se lipeşte de Domnul, este un singur duh cu El. Fugiţi de curvie! Orice alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvârşit afară din trup; dar cine curveşte, păcătuieşte împotriva trupului său. Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, deci, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.

Să ne ferim tinereţea de curvie şi preacurvie... este un lucru atât de vital în viaţă ca să fim lumini într-o lume murdară. În jurul nostru lumea trăieşte în păcat, şi este dureros că noi tinerii care cunoaştem Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la curvie şi pofte, acceptăm atât de uşor să ne complăcem în păcat. Când Domnul ne spune că „cine curveşte, păcătuieşte împotriva trupului său” noi de ce nu ascultăm? Suntem chemaţi să fim tineri creştini curaţi într-o lume murdară. Suntem chemaţi să împlinim Legea Domnului, nu să o trecem cu vederea. Suntem chemaţi la o viaţă de sfinţenie. Şi dacă până azi nu am trăit „curat”, mă rog ca Domnul să pună în inimile noastre convingerea că trebuie să luăm o decizie cu privire la viaţa noastră. Fiecare domeniu al vieţii noastre să fie dedicat în totalitate Domnului.

Fii un tânăr care se încrede total în Domnul

Proverbe 16:3 „Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului, şi îţi vor izbuti planurile”. Psalmul 37:5 „ Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, şi El va lucra”. Când va lucra Domnul în viaţa noastră? Atunci când noi ne vom încrede pe deplin în El şi Îl vom lăsa la cârma vieţii noastre.

Suntem tineri, suntem frumoşi, poate nu suferim de nici o boală, poate nu trecem zilnic prin necazuri şi încercări, poate nu ne-a murit cineva drag, poate nu am căzut nici un examen până acum, poate avem o viaţă ”roz”, dar mă macină o întrebare: cum stăm cu viaţa de creştin? Cum suntem noi în relaţia cu Dumnezeu? Vorbim noi în fiecare zi cu Cel ce ne-a creat? Stăm noi oare de vorbă cu Domnul inimii noastre? Trăim noi tinereţea noastră în vorbe şi în fapte exact aşa cum Domnul ne cere? Dedicăm noi viaţa noastră să lucrăm pentru Domnul? Găsim noi plăcere în Legea Domnului? Oare ce zice Domnul despre noi azi? Suntem noi oare tinerii după inima Lui?

Aş dori ca fiecare din noi să cugetăm la aceste întrebări, să ne cercetăm viaţa, să o rupem cu păcatul şi să zicem: Doamne, suntem tineri şi suntem la dispoziţia Ta cu toată viaţa !

Flory Pătru

Sursa: http://www.ciresarii.ro

No comments:

Post a Comment