MARANATA !!!

MARANATA !!!

Wednesday, August 4, 2010

COLEGIUL DUMITRU CORNILESCUCUVÂNT DE SALUT al PREŞEDINTELUI DE ONOARE

CUVÂNT DE SALUT

al PREŞEDINTELUI DE ONOARE

Mă bucură iniţiativa de a se inaugura în Bucureşti un colegiu de instruire doctrinară creştină autentică, de esenţă biblică, pe fundalul nevoilor spirituale atât de mult resimţite în binecuvăntatul spaţiu carpato-danubiano-pontic. Nevoia cunoaşterii Domnului Isus Cristos, a mântuirii Lui, este o nevoie esenţială pentru toţi cei ce populeaza satele şi oraşele Romaniei. În Domnul Isus cel vestit păcătoşilor - crezut şi primit - este o mântuire deplină şi veşnică pentru toţi aceia care, prin pocâinţă şi credinţă, se încred în El, care S-a jertfit pe cruce. Pentru ca toţi câţi cred în El să fie iertaţi deplin şi veşnic de toate păcatele, având la finele călătoriei pe pâmânt ceritudinea mergerii în cer, în casa Tatălui.

În unul din frumoasele imnuri creştine româneşti compuse de Dumitru Cornilescu sunt cuprinse versurile:

Sus, în cer noi avem o casă: Casa Tatălui cel Ceresc,
Ea e plină de mare slavă, Şi de nespuse fericiri!

Instituţiei al cărui web-site se inaugurează astăzi, i s-a atribuit, cu justificată motivaţie, numele unei personalităţi care a jucat un rol esenţial în viaţa spirituală a multor fii ai poporului român: Dumitru Cornilescu - primul traducător al Biblei în limba română modernă, care a efectuat această lucrare monumentală până la atingerea vârstei de triezeci de ani. Această treducere a fost dată într-o limbă română curată, conformă cu textele aramaice, ebraice şi greceşti ale carţilor Bibliei. Cine a citit lucrarea cu caracter autobiografic a lui Dumitru Cornilescu "Cum m-am întors la Dumnezeu şi cum am spus şi altora" realizează cum a izbutit el o asemenea lucrare numai prin ajutorul direct al lui Dumnezeu. Realizarea l-a costat: a trebuit să-şi părăsească parinţii, fraţii, familia, a fost un exilat, dar a rămas un rob al lui Cristos şi un lucrător al adevărului lui Cristos în limba română – spre binele poporului creştin din România.

Biblia în traducerea Cornilescu este cea mai răspândită traducere a Biblei în limba română. Dupa un timp, unii teologi ortodocşi au început să ponegrească traducerea Cornilescu sub pretext ca ar reprezenta, in fapt, o preluare a unei alte versiuni, referindu-se, probabil, la apariţia primei ediţii a Noului Testament 1921. Este de precizat că acestă ediţie a fost tipărită în 1921 de Societatea Biblică pentru Britania şi străinătate, la recomandarea Episcopiei Ortodoxe de Huşi, prin Episcopul Nicodim Munteanu, devenit ulterior Mitropolit al Moldovei şi apoi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Cu alte cuvinte criticile de "devieri protestante" aduse traducerii Cornilescu ulterior nu sunt justificate deoarece iniţial s-a tiparit cu apostila Biericii Ortodoxe Române!

Nu ne ramâne decât să rugăm mai depate pe Domnul să binecuvânteze citirea şi pătrunderea în inimi a textului Bibliei Cornilescu, în vieţile creştine a cât mai multor fii ai României.

Am avut prilejul în 1972 să-l vizitez pe Dumitru Cornilescu timp de cinci ore la Montreux, Elveţia. M-a primit cu multă căldură: am citit Scriptura, ne-am rugat împreună, am cântat imnuri creştine, am făcut o frumoasă plimbare în munţii Alpi. Am putut să constat cât de puternic ataşat era faţă de credincioşii întorşi la Dumnezeu. Am discutat de lucrarea lui Teodor Popescu, a lui Gheorghe Cornilescu, fratele lui, a lui Iosif Trifa.
Pe scurt - ne-am bucurat! Am continuat corespondenţa până în 1975, cand a fost chemat acasă, la Domnul.


Doresc Colegiului “Dumitru Cornilescu” să devină un loc unde cei ce se întâlnesc şi studiază să urmeze exemplul de slujitor credincios, devotat Domnului Isus şi lucrării Lui, aşa cum a fost vrednicul teolog Dumitru Cornilescu.


Şerban E. Constantinescu

01.08.2010, Texas, SUA

http://www.dumitrucornilescu.ro/informatii/felicitari

No comments:

Post a Comment