MARANATA !!!

MARANATA !!!

Wednesday, March 19, 2014

FERESTRE DESCHISE -MEDITATII-T.AUSTIN SPARKS-20 Martie


199703_341445645941941_777261418_n

FERESTRE DESCHISE -MEDITATII-T.AUSTIN.SPARKS-20 Martie

DE LA :FERESTRE DESCHISE
20 Martie
La ce pot nădăjdui cel mai mult este ca cele spuse aici, să se deschidă asemenea unor ferestre și uitându-vă prin ele să vedeți un singur lucru – cât de superior este Isus Cristos față de orice altceva!”
T. Austin-Sparks
Ferestre deschise
Extrase din scrierile lui T. Austin-Sparks
Iată că Leul din seminţia lui Iuda a biruit…” (Apocalipsa 5:5)
Observați cum Domnul Isus își extrăgea puterea de sus. El cunoștea oboseala trupului, a minții, a sufletului și oboseala duhului. El suspina în duhul Lui. ”Isus, ostenit de călătorie, şedea lângă fântână.” (Ioan 4:6). Și totuși, câtă persistență! Ce înaintare! Ce refuzare categorică de a fi abătut prin ademenire, prin promisiuni sau prin încercarea de mângâiere a prietenilor! În El găsiți o stabilitate fermă, o înaintare hotărâtă, cu toată convingerea, neabătându-Se deloc, extrăgând mereu din Tatăl Său puterea necesară, până când El ajunge la final. Slujirea cerească L-a întărit până la capăt. El fusese întărit de cer. Gândiți-vă! chiar Dumnezeu avea nevoie de îngeri ca să-I slujească, ca să-L întărească. Nu este aceasta o dovadă că pentru puțină vreme El a fost făcut mai prejos decât îngerii datorită morții suferite? El nu Se baza pe dumnezeirea Lui. El era ajutat de îngerii pe care îi crease. Esența este că puterea Lui era de sus și datorită acelei puteri, El a putut merge înainte.
Care este natura acestui Leu al lui Dumnezeu? Priviți la El, la fața Lui înaintea lui Dumnezeu, cum cere putere ca să nu cadă, întinzând ambele brațe spre Tatăl pentru a primi putere din El ca să înainteze. Nimic nu-L întoarce din drum; El înaintează cu acea putere. Acest Leu al lui Dumnezeu nu este o ființă măreață, impunătoare pe care ochiul firesc o poate vedea ca atare. Când ne gândim la ”Leul din seminția lui Iuda” imediat ne gândim la ceva îngrozitor, teribil, izbitor, ceva ce este rezultatul măreț al demonstrării puterii, tăriei, măreției. Dacă vă uitați la Leul seminției lui Iuda de aici, nu vedeți nimic asemănător cu El. Trebuie să priviți în interior pentru a vedea natura Leului; puterea este spirituală, nu firească; este de sus, nu de jos. Dar este o putere reală, minunată, o putere care la final nu va fi învinsă de toată puterea iadului combinată cu puterea omului, ci care mai degrabă va nimici toate forțele din acest univers care se concentrează asupra Lui. Voi și eu știm atât de puțin despre puterea vrăjmașului, dar toată puterea și tot ce a avut vrăjmașul la porunca lui, a fost purtat de Fiul lui Dumnezeu, de Fiul Omului pentru a-L nimici; cu toate acestea, în El s-a găsit o putere care a frânt acea forță unită a împărăției și puterii lui Satan. Prin puterea spirituală El a ajuns să cunoască plinătatea pentru noi ca și Om.
Din: Credința care atinge puterea Lui
Ferestre deschise” este trimis zilnic, cuprinzând mesaje luate de pe site-ul Austin-Sparks.Net. Vă încurajăm să trimiteți mai departe acest email, să-l tipăriți și să-l împărtășiți cu alții. Respectând dorința lui T. Austin-Sparks ca ceea ce a fost primit gratuit să fie distribuit gratuit, mesajele lui nu dețin copyright. De aceea, dacă alegeți să le împărtășiți cu alții, vă rugăm să respectați dorința lui și să le oferiți – nemodificate, fără plată și fără copyright.
Pentru citirea tuturor mesajelor Ferestre deschise accesați:www.ferestredeschise.wordpress.com
Pentru mai multe scrieri în limba română accesați:http://www.austin-sparks.net/romana/index.html
166915_165995466832290_988968931_n

No comments:

Post a Comment