MARANATA !!!

MARANATA !!!

Wednesday, March 19, 2014

FERESTRE DESCHISE -MEDITATII -T. AUSTIN SPARKS -19 Martie

1185833_562508387180797_1473303201_n

FERESTRE DESCHISE -MEDITATII -T. AUSTIN SPARKS -19 MartieDE LA:FERESTRE DESCHISE

19 Martie


La ce pot nădăjdui cel mai mult este ca cele spuse aici, să se deschidă asemenea unor ferestre și uitându-vă prin ele să vedeți un singur lucru – cât de superior este Isus Cristos față de orice altceva!”

T. Austin-Sparks

Ferestre deschise

Extrase din scrierile lui T. Austin-Sparks


Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. (Efeseni 6:10)

Primul judecător este Otniel, leul lui Dumnezeu. Semnificația lui Otniel și a numelui său este că exista tărie divină pentru oamenii din popor dacă aveau s-o ia în stăpânire. Da, și astăzi toate lucrurile de jur împrejur sunt menite să slăbească copiii Domnului. El cunoaște intensitatea luptei, lungimea drumului, oboseala trupului, căci El Însuși a trecut pe calea aceasta. El cunoaște totul, cauza suferinței, furia asupritorului, subtilitatea atacurilor vrăjmașului. El cunoaște din ce suntem făcuți; El știe că suntem doar țărână. Nu există nimic care să-i spunem Lui și El să nu știe, El știe mult mai mult, căci El a venit și a mers pe această cale. În mod spiritual, în trup omenesc, El a mers pe această cale.

Priviți la Domnul Isus cum călătorește pe acest drum. Observați, El mergea spre plinătatea divină. Această afirmație are nevoie imediat de explicație. El S-a golit de Sine. El avea chip de Dumnezeu. El și-a schimbat înfățișarea și a venit în chip de om și aceasta a însemnat golire de Sine voluntară, nu golire de dumnezeirea Lui, ci de chipul pe care l-a luat. El a venit aici dependent de Tatăl; așa cum și noi suntem dependenți de Tatăl. Aceasta a fost alegerea Lui; aceasta a fost minunea, slava golirii Lui: El a acceptat o viață dependentă de Tatăl, așa că tot ce primea, primea la fel cum primim și noi. Scopul Său era să Se întoarcă la plinătate: nu la dumnezeire, căci era dreptul Lui să o aibe; nici la plinătatea divină deoarece era dreptul Lui veșnic de Fiu, ci să Se întoarcă la plinătatea divină care era plinătatea lui Dumnezeu pentru om. Când Cristos a trecut prin toate, El a fost umplut cu toată plinătatea care reprezenta moștenirea omului în Dumnezeu. Cristos este plinătatea lui Dumnezeu, El este plinătatea noastră, moștenirea noastră. Există o plinătate a lui Dumnezeu care nu ne aparține; este vorba de plinătatea dumnezeirii. Aceasta îi aparține lui Cristos pe partea Dumnezeirii. Dar pe cealaltă parte, exista acea plinătate, moștenire pe care o avea Dumnezeu pentru om, care era intenționată pentru Adam și pe care Adam nu a atins-o niciodată. Cristos a venit să răscumpere terenul, să răscumpere moștenirea și Dumnezeu L-a investit în slavă cu toată moștenirea care este a noastră. Dar a ajunge la plinătate ca Om, pentru El a însemnat un drum lung de dependență, de suferință, extrăgându-Și puterea nu din El ca Om, ci din Dumnezeu.

Din: Credința care atinge puterea Lui


Ferestre deschise” este trimis zilnic, cuprinzând mesaje luate de pe site-ul Austin-Sparks.Net. Vă încurajăm să trimiteți mai departe acest email, să-l tipăriți și să-l împărtășiți cu alții. Respectând dorința lui T. Austin-Sparks ca ceea ce a fost primit gratuit să fie distribuit gratuit, mesajele lui nu dețin copyright. De aceea, dacă alegeți să le împărtășiți cu alții, vă rugăm să respectați dorința lui și să le oferiț
i – nemodificate, fără plată și fără copyright.

Pentru citirea tuturor mesajelor Ferestre deschise accesați: www.ferestredeschise.wordpress.com
Pentru mai multe scrieri în limba română accesați:http://www.austin-sparks.net/romana/index.html
31473_561908073847402_305375267_n

No comments:

Post a Comment