MARANATA !!!

MARANATA !!!

Friday, September 5, 2014

MEDITATII -CUVINTE DE TREZIRE SI IMBARBATARE LUNA SEPTEMBRIE (pot fi descarcate in word )

Christianity can be condensed into four words: Admit, Submit, Commit and Transmit. -Samuel Wilberforce

10689496_787930764602335_1111037962379955351_n

CHARLES H. SPURGEON

MEDITAȚII PENTRU FIECARE ZI A ANULUI

DIMINEAȚA ȘI SEARA
Un classic al literaturii devoționale

1 SEPTEMBRIE -Dimineața
Mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă.
Psalmi 73:24
Psalmistul simte nevoia de călăuzire divină. Tocmai a descoperit nebunia propriei sale inimi şi, ca să nu fie târât de ea, hotărăşte să se lase călăuzit de sfatul lui Dumnezeu de acum înainte. Sentimentul nebuniei noastre este un mare pas către înţelepciune, atunci când acest sentiment ne face să ne încredem în înţelepciunea Domnului. Omul orb se lasă condus de braţul prietenului său şi ajunge acasă în siguranţă. Ca şi el, noi trebuie să ne predăm călăuzirii divine, fără nici o îndoială, siguri că, deşi nu putem vedea, este spre binele nostru să ne încredem în Dumnezeul atotvăzător. „Mă vei” este o expresie de binecuvântată încredere. El era sigur că Domnul nu va refuza această misiune. Acesta este un cuvânt care ţi se adresează ţie, credinciosule; odihneşte-te în el. Fii sigur că Dumnezeu va fi sfătuitorul şi prietenul tău. El te va călăuzi şi îţi va arăta orice drum. In Cuvântul Său scris ai asigurarea aceasta în parte împlinită, fiindcă Sfânta Scriptură este sfatul Său pentru tine. Suntem fericiţi să avem călăuzirea Cuvântului lui Dumnezeu! Ce ar fi marinarul fără busolă? Şi ce ar fi creştinul fără Biblie? Aceasta este graficul de control, harta în care este descris fiecare banc de nisip, şi pe care toate canalele, de la nisipurile mişcătoare ale distrugerii spre limanul salvării, sunt marcate şi însemnate de Cel care cunoaşte tot drumul. Binecuvântat să fii, o Doamne, fiindcă putem crede că ne călăuzeşti acum, şi că ne vei călăuzi până la capăt! După această călăuzire prin viaţă, psalmistul anticipează o primire divină la sfârşit — „apoi mă vei primi în slavă”. Ce gând pentru tine, credinciosule! Dumnezeu însuşi te va primi în glorie — pe tine! Deşi eşti rătăcitor, pribeag şi străin, El te va aduce acasă în siguranţă! Aceasta este partea ta. Trăieşte cu ea astăzi, şi dacă îndoielile te înconjoară, du-te, prin I puterea acestui text, drept la tron.
DESCARCATI TOATA LUNA IN WORD
10669373_787483947980350_5501052672830366487_o
1 SEPTEMBRIE -Seara
În orice vreme, încredeţi-vă în El.
Psalmi 62:8
Credinţa este conducătorul vieţii vremelnice, ca şi al vieţii spirituale. Noi trebuie să avem credinţă în Dumnezeu pentru problemele pământeşti, ca şi pentru grijile cereşti. Doar aşa învăţăm să ne încredem în Dumnezeu ca să împlinească nevoile zilnice, şi să trăim deasupra lumii. Nu trebuie să fim leneşi, fiindcă lenevia arată că nu ne încredem în Dumnezeu, care munceşte mereu, ci în diavol, care este tatăl leneviei. Nu vom fi nechibzuiţi sau risipitori, fiindcă aceasta înseamnă să ne încredem mai degrabă în noroc decât în Dumnezeu cel viu, care este Dumnezeul economiei şi ordinii. Acţionând cu toată prudenţa şi corectitudinea, ne bazăm cu simplitate şi în întregime pe Dumnezeu mereu. Permiteţi-mi să vă recomand o viaţă de încredere în Dumnezeu în lucrurile pământeşti. Crezând în Dumnezeu, nu va trebui să te căieşti fiindcă ai folosit mijloace necurate ca să devii bogat. Slujeşte-L pe Dumnezeu cu integritate. Dacă nu ai nici un succes, măcar nu vei avea nici un păcat pe conştiinţă. Increzându-te în Dumnezeu, nu vei deveni vinovat de afirmaţii contradictorii. Cel care se încrede în propriile abilităţi navighează astăzi într-o direcţie şi mâine în alta, ca o barcă împinsă încoace şi încolo de suflarea vântului. Insă cel care se încrede în Domnul este ca un vapor cu aburi, care despică valurile, înfruntă vânturile şi lasă o urmă dreaptă şi strălucitoare spre limanul dorit Fii o persoană care are principii de viaţă înăuntrul inimii. Nu te lăsa târât de practicile înţelepciunii lumeşti. Umblă pe cărarea integrităţii cu paşi hotărâţi, şi arată că eşti neînvins prin puterea pe care ţi-o dă încrederea în Dumnezeu. Astfel vei fi eliberat de grija poverilor. Nu vei fi tulburat de veşti rele. Inima ta va fi neclintită, „încrezătoare în Domnul” (Psalmi 112:7). Cât de plăcut este să pluteşti dus de curentul providenţei! Nu există nimic mai binecuvântat decât trăirea unei vieţi de dependenţă, întemeiat pe un Dumnezeu al legământului. Nu mai avem nici o grijă, „căci El însuşi îngrijeşte” (1 Petru 5:7) de noi Nu avem necazuri, fiindcă aruncăm poverile asupra Domnului.
DESCARCATI TOATA LUNA IN WORD
10686961_787930224602389_4781734278640082307_n

IZVOARE IN DEŞERT

 1 Septembrie
 Iată, îţi voi împodobi pietrele scumpe cu antimoniu. (Isaia 54:11)
Pietrele din zid au spus: „Noi am venit din munţii îndepărtaţi – din coasta stâncilor colţuroase. Focul şi apa au lucrat asupra noastră timp de veacuri, dar n-au produs decât nişte crăpături. Însă mâinile omeneşti ca ale voastre ne-au transformat în cămine în care copiii rasei voastre nemuritoare se nasc, suferă, se bucură, găsesc odihnă şi adăpost, şi învaţă lecţiile pe care Creatorul nostru şi al vostru ni le predă. Dar ca să ajungem să fim folosite pentru acest scop, am îndurat mult. Dinamita ne-a sfâşiat inima, şi târnăcoapele ne-au spart în bucăţi. Deseori când zăceam deformate şi sparte în carieră, totul părea să fie fără formă sau sens. Dar treptat am fost tăiate în blocuri, şi unele dintre noi am fost cioplite cu instrumente mai ascuţite până am căpătat o muchie fină. Acum suntem desăvârşite, suntem în locurile noastre potrivite şi suntem de folos.Voi, însă, sunteţi încă în cariera voastră. Voi nu sunteţi desăvârşiţi, şi din această cauză, aşa cum a fost odată cazul cu noi, sunt multe lucruri pe care voi nu le înţelegeţi. Dar voi sunteţi destinaţi pentru o clădire mai înaltă, şi într-o zi veţi fi aşezaţi în ea de mâini îngereşti, devenind pietre vii într-un templu ceresc“.
 În aerul nemişcat muzica nu se aude;
  În marmura brută se ascunde o frumuseţe nevăzută;
Ca să iasă muzică şi frumuseţe e nevoie
  De atingerea meşterului, de dalta ascuţită a sculptorului.
 Marele Meşter, ne atinge cu mâinile Lui îndemânatice;
  Nu lăsaţi muzica din noi să moară!
Marele Sculptor, ciopleşte-ne şi şlefuieşte-ne; nu lăsa
Să rămână, ascuns şi pierdut, chipul Tău în noi!
DESCARCAT TOATA LUNA IN WORD
 10655276_787584641303614_7103180799317058746_o

PÂINEA CE DE TOATE ZILELE

 1 SEPTEMBRIE
 Text: Psalmul 103:1-5  
 PRIVIND ÎN URMĂ
 Binecuvântează, suflete, pe Domnul, şi nu uita nici una din binefacerile Lui.    Psalmul 103:2
 Ai condus maşina vreodată pe serpentinele versantului unui munte şi te-ai oprit în vârf pentru a privi înapoi? Îmi aduc aminte drumul şerpuitor care urca în zig-zag pe unul din vârfurile Munţilor Apalaşi. Câteodată intram în ceaţă atât de densă că şofatul era nesigur. Când am ajuns în vârf, ne-am uitat în jos de unde venisem. Acolo jos erau serpentinele pe care le-am urcat cu aşa mare greutate. Totul era clar acum şi puteam vedea la mari depărtări, chiar şi ceaţa prin care am trecut şi care ne-a îngreunat drumul, dispăruse. Ce panoramă! Uneori, ca buni creştini, trebuie să ne oprim din drumul vieţii şi să privim înapoi. Cu toate că acest drum a fost sinuos şi abrupt, vom putea vedea cum Dumnezeu ne-a călăuzit prin credincioşia Sa. Iată cum descrie F.E. Marsh ceea ce poate vedea creştinul atunci când se uită înapoi:
Eliberarea pe care ne-a adus-o Domnul (Deut. 5:15).
Felul cum ne-a călăuzit (Deut. 8:2).
Binecuvântările pe care ni le-a dăruit (Deut. 32:7-12).
Victoriile pe care le-a câştigat (Deut. 11:2-7).
Încurajările pe care ni le-a dat (Iosua 23:14).
Când suntem faţă în faţă cu dificultăţile, uităm adesea de credincioşia lui Dumnezeu din trecut. Vedem numai rutele ocolitoare şi pericolele drumului. Dar priveşte înapoi şi vei vedea bucuria victoriei, chemarea urcuşului şi prezenţa însoţitorului pe cale, care a promis că nu te va lăsa şi nu te va uita. Ai curaj, prietene. Acela care te-a adus până aici te va călăuzi şi mai departe.  P.R.V.
Cel ce m-a călăuzit cu bine
De-alungul zilelor până acum
Nu mă va conduce oare mâine
Pe al vieţii mele aspru drum?
 Adams
Nu te teme niciodată să încredinţezi viitorul necunoscut în mainile unui Dumnezeu atotştiutor.
DESCARCATI TOATA LUNA IN WORD:
10590421_787930734602338_5379076294764151234_n (1)

 MÂNTUIREA PRIN HRISTOS

de  Fritz BERGER
 1 SEPTEMBRIE
 “Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe sine pentru noi ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu”. Efes. 5:2.
 Ce har mare că Dumnezeu a renunţat la Fiul Său şi ni L-a dat “Ca un prinos şi ca o jertfă”. El însuşi a fost jertfit şi a strigat pe cruce: “S-a isprăvit!” Prin moartea Sa, El a plătit în totalitate orice păcat şi fărădelege şi aceasta are valoare veşnică. Astfel ne-a dăruit iertare pentru fiecare păcat şi a şters zapisul care era împotriva noastră. Dar El ne-a fost dat şi împreună cu El am primit în dar toate lucrurile. Hristos, dacă este în inima noastră ne eliberează de legea păcatului şi a morţii. Satan va trebui să părăsească inima noastră, dar va încerca în repetate rânduri să ocupe loc în inima noastră. Dar când va veni va găsi inima ocupată de Domnul Isus şi va renunţa să intre. Insă niciodată nu va renunţa la luptă, el dă târcoaie şi doreşte să ne umple de nesiguranţă spunând cam în felul următor: “Iţi mai lipseşte una sau alta, tu nu ai dragoste, te rogi prea puţin”. Si dacă îi vom da crezare minciunilor lui vom începe să ne îngrijorăm şi să ne străduim să devenim altfel de oameni prin puterile noastre proprii. Si dacă îi vom da dreptate ne va pretinde tot mai mult. Dar dacă credem că prin jertfa Domnului Isus ne-au fost dăruite toate lucrurile şi le căutăm pe acestea, nu ne poate cauza pierderi. De aceea rugaţi-vă şi vegheaţi ca să nu cădeţi în ispită! Pentru a recunoaşte intenţiile şirete ale Satanei este nevoie ca să fim veghetori şi să ne rugăm. Nu putem să ne împotrivim cu înţelepciunea noastră. Armătura noastră este Cuvântul lui Dumnezeu şi cu acesta putem avea biruinţă, dacă ne bazăm pe harul ce ne este făgăduit. Împotriva acestuia, duşmanul nu are putere. Tată drag, învaţă-mă Tu să lupt, făcând priceperea mea robul ascultării de Tine, bazându-mă pe Cuvântul: “S-a isprăvit”. Amin.
DESCARCATI TOATA LUNA IN WORD :

 10557210_787586304636781_5416042665989808041_n
 Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi
 SEPTEMBRIE 2014
 1 SEPTEMBRIE FOLOSEȘTE-ȚI “MASURA DE CREDINȚĂ”
“Potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia” (Romani 12:3)
Măsura de credință pe care ți-a dăruit-o Dumnezeu este egală cu însărcinarea pe care ți-a încredințat-o. Așadar, oricare ar fi situația cu care te confrunți, spune-ți: „Dumnezeu mi-a dat credința necesară pentru a-i face față”. Nimic nu este mai important decât credința. Domnul Isus i-a spus lui Petru: :Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta” (Luca 22:31-32). Credința este mai importantă decât banii, cariera, succesul sau reputația. Și se poate lua totul, dar dacă ai credința, te vei redresa. Credința e ca și cum ai avea linie directă cu Dumnezeu. Pe măsură ce rugăciunea credinței se ridică la cer, puterea lui se revarsă peste tine. Eșecul nu este niciodată punctul final, atâta vreme cât credința ta nu piere. De aceea, Satana va face tot ce-i stă în putință pentru a te împiedica să petreci timp în Scriptură, în fiecare zi. „Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos” (Romani 10:17). Domnul Isus a zis: „dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia; „Mută-te de aici colo” și s-ar muta” (Matei 17:20). În viața ta există obstacole ce nu pot fi îndepărtate decât prin credință. Și nu ai nevoie de credință cât „casa” ci cât un grăunte de muștar. Gândește-te: un grăunte minuscul are puterea de a crește, de a trece peste obstacole și de a deveni un copac mare, Va străpunge țărâna, printre pietre, va ține piept furtunilor, va rezista în fața animalelor și a altor amenințări din viața sa. Nu atât mărimea credinței tale, cât calitatea eu este cea care îți determină biruința. Așa că astăzi, folosește-ți „măsura de credință”.
DESCARCATI TOATA LUNA IN WORD :
 57235_1691679142712_2020938_o

CALENDAR BIBLIC-DOMNUL ESTE APROAPE

 1 SEPTEMBRIE
 Toma, zis Geamăm, unul din cei doisprezece, nu era cu ei
când a venit ISUS. Ceilalţi ucenici i-au zis deci: Am văzut
pe Domnul!                                       
                 loan 20,24.
 Toma nu era prezent în prima adunare după învierea Domnului, fapt care a constituit o mare pierdere pentru el. Câţi sunt şi azi care pierd mult când locurile lor sunt goale în strângerea laolaltă pentru Numele Domnului Isus! Ceilalţi ucenici îi spuneau lui Toma că au văzut pe Domnul. Această binecuvântare o aveau pentrucă erau prezenţi în această adunare. Oare nu se întâmplă aşa şi cu noi adesea? Toma nu vroia să creadă până nu vedea semnele cuielor în mâinile lui Isus şi până când nu punea mâna în coasta Lui. Noi găsim în Toma o pildă a evreilor care nu vor să creadă până când „îl vor vedea şi cei care L-au străpuns.” Dar Domnul nostru se preocupă îndeaproape de Toma într-o atmosferă plină de iubire. Ce har! Isus ştie tot ce ne este necesar, şi ce binecuvântat lucru dacă ne gândim să fim prezenţi în jurul Său pentru a primi tot ce e necesar pentru creşterea noastră duhovnicească. El ştie cum să-l trateze şi să-l ajute pe fiecare dintre ai Săi. „Cine ar putea, să înveţe pe alţii ca El?” (Iov 36.22).De aceea veniţi să stăm mai des la picioarele Sale! Mai ales când suntem adunaţi în jurul scumpului Său Nume unde primim binecuvântările Lui din care apoi putem da şi altora. Dumnezeu spunea lui Avraam: „Eu vreau să te binecuvintez.. .şi tu să fi o binecuvântare pentru alţii.” Ce minunat este pentru un suflet dacă pune în practică toate binecuvântările lui Dumnezeu. El să ne ajute pe toţi ca să putem spune: „Am văzut pe Domnul.” Starea de faţă a Duhului Sfânt în Adunarea lui Dumnezeu e un fapt şi tot ce se face aici trebuie să arate că într-adevăr El este Cel ce călăuzeşte totul. în felul acesta nimeni nu e liber să spună sau să să facă ce vrea. în Adunarea lui Dumnezeu NUMAI Duhul Sfânt e slobod să întrebuinţeze pe cine vrea.
DESCARCATI TOATA LUNA IN WORD
10385561_787929347935810_8040726077688641869_n

TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU

1 SEPTEMBRIE
A RĂMÂNE ÎN ASCULTARE, ÎN DRAGOSTE
Dacă păziţi cuvintele Mele, veţi rămâne în dragostea Mea.Ioan 15.10
 Să rămânem în ascultare şi să rămânem în dragostea Domnului Isus; iată două lucruri care nu pot fi despărţite. Numai o viaţă pusă sub cârmuirea Domnului Cristos poate să dovedească că noi suntem plăcerea Lui. Să păzim cuvintele Lui, ca să putem să fim încălziţi de dragostea Lui. Fără sfinţenie, care singură este plăcută lui Dumnezeu, noi nu putem plăcea Domnului Isus. Cel care nu urmăreşte sfinţenia, nu cunoaşte nimic din dragostea Domnului Cristos.Desfătarea de bună voie în dragostea Domnului nostru, este un lucru din cele mai delicate. Ea este mult mai simţitoare faţă de păcat şi faţă de sfinţenie decât este argintul viu la frig sau la căldură. Dacă suntem cu o inimă simţitoare şi curaţi în gândire, vorbire şi viaţă, ca să-L cinstim pe Domnul Isus, atunci primim dovezi ale dragostei Lui, fără număr. Dacă dorim să avem necurmat o astfel de fericire, ne trebuie o necurmată sfinţenie. Domnul nu-Şi va ascunde faţa Sa de noi, numai noi să nu ne întoarcem faţa de la El. Păcatul este norul care ne întunecă soarele. Dacă ascultarea noastră este atentă şi predarea noastră totală, vom umbla în lumină, după cum Dumnezeu însuşi este în lumină şi vom rămâne astfel în dragostea Domnului Isus, după cum El rămâne în dragostea Tatălui. Dulce făgăduinţă, dar care are înainte un „dacă” foarte serios. Doamne, fă-mă să am acest „dacă” care este cheia care-mi deschide comoara.
 DESCARCATI TOATA LUNA IN WORD:
10636143_787586911303387_3182365866797359089_n

MEDITAŢII ZILNICE WIM MALGO

1 SEPTEMBRIE
«Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi în Numele Domnului Isus Cristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru.» I CORINTENI 6,11
 Omul care L-a primit în inimă pe Domnul Isus este, prin naşterea din nou, sfânt şi curat înaintea lui Dumnezeu. Dar acelaşi apostol Pavel care a scris cuvintele de mai sus, a spus: «Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească» (Rom. 7,18). Nu pare a fi aceasta o contradicţie, un cerc vicios? Nu! Acest adevăr este întărit de Pavel în 2 Corinteni 4,7: «... pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu şi nu de la noi». Ca şi copii ai Săi trăim mereu sub presiune. Pe de-o parte suntem zilnic confruntaţi cu faptul că firea noastră, natura păcătoasă îngrădeşte acţiunea lui Dumnezeu în noi, iar pe de altă parte avem la dispoziţie puterea Sa nesfârşită. Cum poate fi oare activată această putere a Sa în viaţa noastră? Prin ascultare şi credinţă! Cu cât suntem mai puternic ispitiţi şi rezistăm, cu atât Domnul este mai lăudat şi slăvit. Prin aceste încercări noi mărturisim de fapt credinţa, ascultarea şi dependenţa noastră totală de biruinţa Lui. Cum altfel am putea testa realitatea şi adevărul biruinţei lui Isus, dacă păcatul ar fi mereu departe de noi? Dar iată că acum putem fi fericiţi şi biruitori, în ciuda firii păcătoase şi a acţiunii duşmanului: «Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Cristos!» (1 Cor. 15,57). Aceasta este lupta credinţei adevărate; cei ce luptă şi biruie vor fi odată încoronaţi în slava cerească.
 DESCARCATI TOATA LUNA IN WORD:
Ouray,_Colorado

TOTUL PENTRU GLORIA LUI

 SEPTEMBRIE
Destinat pentru a fi sfânt
 „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt.” 1 Petru 1:16
 Aminteşte-ţi permanent care este scopul vieţii tale. Destinul omului nu este nici fericirea, nici sănătatea, ci sfinţenia. In zilele de astăzi avem mult prea multe dorinţe şi ne risipim în ele; dorinţe bune, nobile şi drepte care poate îşi vor găsi împlinirea, dar pe care Dumnezeu trebuie să le facă să nu mai aibă o aşa mare importanţă pentru noi. Singurul lucru care contează cu adevărat este dacă omul vrea să-L accepte pe Dumnezeul care-1 va face sfânt. Oricare ar fi preţul, omul trebuie să aibă o relaţie bună cu Dumnezeu.Cred eu că trebuie să fiu sfânt? Cred că Dumnezeu poate să vină în inima mea şi să mă facă sfânt? Dacă, prin predica ta, mă convingi că nu sunt sfânt, voi fi indignat de această predică. Vestirea Evangheliei trezeşte resentimente puternice, deoarece Evanghelia îmi dezvăluie că nu sunt sfânt; dar, de asemenea, ea trezeşte în mine o dorinţă intensă. ‘ Dumnezeu are un singur scop pentru om, şi anume sfinţirea. Singurul Său scop este crearea de sfinţi. Dumnezeu nu e o maşină eternă de binecuvântat oameni; El n-a venit să mântuiască oamenii din milă; El a venit să-i mântuiască, deoarece i-a creat ca să fie sfinţi. Ispăşirea înseamnă că Dumnezeu mă poate aduce înapoi la unitate perfectă cu El prin moartea lui Isus Cristos. fără să rămână nici o umbră între noi.Nu tolera niciodată, din compasiune faţă de tine sau faţă de alţii, vreun obicei care nu este după voia unui Dumnezeu sfânt. Sfinţenia înseamnă puritate în umblarea ta, în cuvintele care-ţi ies din gură, în gândurile pe care le nutreşti – orice detaliu al vieţii să fie sub privirea lui Dumnezeu. Sfinţenia nu este numai ceea ce-mi dă Dumnezeu, ci şi ceea ce manifest eu din ce mi-a dat Dumnezeu.
 DESCARCATI TOATA LUNA IN WORD:TOTUL PENTRU GLORIA LUI -SEPTEMBRIE
51795_1691682942807_8012558_o

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

 1 SEPTEMBRIE
Coloseni 2.6-19
         Preocuparea cu gloriile Domnului Isus este mijlocul de a fi zidiţi şiînrădăcinaţi în El (v. 7). Rădăcinile unui arbore îi asigură deopotrivă hrana şistabilitatea (Proverbe 12.3). Creştinul, dacă nu este întărit în credinţă (cap. 1.23), riscă să fie antrenat de „orice vânt de învăţătură” (Efeseni 4.14; comp. cu Matei 13.21). Şi tocmai asemenea vânturi periculoase bă­teau la Colose: filosofia (v. 8), tradiţia, închinarea la îngeri (v. 18), rânduieli religioase (v. 22),… tot ceea ce versetul 8 numeşte „amăgire deşartă”. Cu o nu mai mică imaginaţie, as­tăzi sunt inventate şi răspândite doctrine şi teze. Să ne ferim să ne plecăm urechea la vreo învăţătură care se depărtează de Cuvântul lui Dumnezeu! Vrăjmaşul sufletelor noastre, prin agenţii pe care-i foloseşte, voia să ne înşele (v. 4), să ne transforme în prada sa (v. 8), să ne facă în mod fraudulos să pierdem premiul alergării (v. 18). Lupta cea mare însă a fost purtată şi câştigată de Altul. Crucea, locul unde Satan pentru o clipă s-a crezut triumfător, a marcat înfrângerea lui totală şi în public (v. 15), el însuşi fiind dezbrăcat de armura în care se încrezuse şi de bunurile lui (citiţi Luca 11.21,22). Să nu ne lăsăm răpiţi, sau mai degrabă să nu-I răpim noi Domnului ceea ce Ii aparţine, orice-ar fi!
 DESCARCATI TOATA LUNA IN WORD:SCRIPTURILE_IN_FIECARE_ZI SEPTEMBRIE_10402548_787587067970038_7663585339417205790_n

MANA DE DIMINEAŢĂ

 1 SEPTEMBRIE  
 “Mijlocul să vă fie încins şi făcliile aprinse. Să fiţi ca nişte oameni care aşteaptă pe stăpînul lor…” LUCA 12:35,36
 Ce înştiinţare solemnă ne dă Domnul Isus prin cuvintele acestea! În vechime aceasta era înfăţişarea unei persoane care era gata de plecare. Aşa trebuiau să fie israeliţii în ziua cînd Domnul avea să-i scoată din Egipt, în orient, brîul cu care se încingeau oamenii avea scopul să le ridice tunica pentru ca să nu fie împiedicaţi la mers. Cuvintele textului nostru sînt adresate credincioşilor care trebuie să fie gata de a pleca pe drumul spre Canaanul nostru veşnic. Pentru unii drumul poale fi mai scurt, pentru alţii mai lung, dar este neapărat necesar ca şi unii şi ceilalţi să aibă mijlocul încins. Apostolul Pavel la Efeseni 6:14 ne spune clar cu ce trebuie să fim încinşi. Centura care trebuie să ne susţină bine este Adevărul şi să fim bine încredinţaţi că pentru noi, Adevărul este Domnul Isus. Încinşi cu El, vom fi siguri de mersul nostru pe drumul de care am vorbit. Cuvîntul însuşi de adevăr exclude cu desăvîrşire orice duplicitate, îndoială, nesiguranţă, viaţă dublă şi orice ar fi incompatibil cu Desăvîrşitul nostru Adevăr. Dacă nu avem o astfel de centură, atunci nu sîntem pe drumul spre cer! Al doilea element care caracterizează pe cel care e gata de plecare, este “făclia aprinsă”. Expresia aceasta ne face imediat să ne gîndim la solemnul adevăr biblic cu privire la întunericul veacului de acum. Dumnezeu ne-a dat marea cinste dar şi imensa răspundere de a fi nişte lumini în lume. A avea făcliile aprinse înseamnă a menţine o mărturie inalterabilă care să lucreze cu eficacitate în întunericul de acum, iar Domnul Isus spune: “Tot aşa, lumina voastră să lumineze înaintea oamenilor ca ei să vadă faptele voastre drepte şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.” Iată două lucruri simple şi precise care nu necesită o interpretare filozofică şi complicată: Adevăr şi Lumină, dar care sînt neapărat necesare să le avem ca să ajungem la capătul drumului pe care am pornit. Ele sînt Domnul Isus. “Eu sînt… Adevărul”. “Eu sînt… Lumina…” Lumina care este în noi să fie în adevăr lumină, pentru că Domnul nostru a avut grijă să mai spună: “Dacă lumina care este în tine este întuneric, cît de mari trebuie să fie întunecimile”. Versetul de astăzi se încheie cu o comparaţie cum nu se poate mai potrivită pentru noi astăzi:”Să fiţi ca unii care aşteaptă pe stăpînul lor.” Aceasta trebuie să fie şi atitudinea fiecărui credincios: o permanentă aşteptare, ca mireasa care aşteaptă cu nerăbdare pe mirele ei şi care nu se mai încurcă cu lucrurile inutile ale vieţii acesteia. Singura ei dorinţă este să-l vadă venind mai repede. Să fim gata ca să putem spune: Vino Doamne Isuse!
DESCARCATI TOATA LUNA IN WORD: Mana de dimineata-SEPTEMBRIE
10533326_787929744602437_7056762146793463363_n
DOMNUL ESTE APROAPE-GBV
 Luni 1 SEPTEMBRIE  
Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care întotdeauna ne conduce la victorie în Hristos şi descoperă prin noi în orice loc parfumul cunoştinţei Lui. Pentru că noi suntem o mireasmă a lui Hristos către Dumnezeu.                                       2 Corinteni 2.14,15
Remediul lui Dumnezeu pentru problemele noastre (1)
Caracterul primei şi celei de‑a doua Epistole către Corinteni: cele două epistole ale lui Pavel către Corinteni sunt epistolele pustiei. Sfinţii sunt priviţi ca fiind puşi deoparte din această lume, pentru o chemare cerească. Această lume, devenită o pustie pentru ochii credinţei, nu poate oferi credinţei nimic care s‑o susţină. Trecând prin această lume, credinciosul trebuie să trăiască o viaţă de dependenţă deplină şi de ascultare totală faţă de Domnul. Eşecul în a trăi o astfel de viaţă este cauza tuturor despărţirilor şi a rupturilor în mărturia ca familie şi ca adunare. Dumnezeu îngăduie această vreme de încercare prin pustie, pentru a afla ce este în inimile noastre. Dar, lucru mult mai preţios, aflăm ce este în inima lui Dumnezeu, şi anume Hristos. Apoi, pe măsură ce aflăm acest lucru, ne întoarcem dinspre noi înşine spre Hristos, pentru a găsi soluţia oricărei nevoi.Apostolul Pavel lucrase optsprezece luni în Corint. Domnul avea multe suflete în acea cetate şi mulţi s‑au întors la El. Dar, în timpul absenţei apostolului, lucrurile nu au mers bine în Corint. El a auzit de la ai Cloei că erau certuri între ei. Erau într‑o stare firească, iar, dacă semănăm în carne, din carne vom secera putrezirea. Acest lucru era evident între ei, iar apostolul Pavel abordează aceste probleme în prima sa epistolă.Un an mai târziu, Pavel le‑a scris cea de‑a doua epistolă, după ce auzise de pocăinţa sinceră pe care prima sa epistolă o lucrase în ei. Bucuria îi umplea inima pe când călătorea peste tot, pentru a‑L face cunoscut pe Hristos. Oriunde Hristos este făcut cunoscut prin cuvânt sau faptă, mireasma plăcută a cunoştinţei lui Hristos se va înălţa către Dumnezeu. Aceasta doreşte Dumnezeu de la fiecare copil al Său.                             J. Redekop
DESCARCATI TOATA LUNA IN WORD :
10353115_785660094829402_8129276266120972343_n

SĂMÂNŢA BUNĂ

Luni, 1 SEPTEMBRIE 2014
Să nu vă duceţi … la vrăjitori: să nu-i întrebaţi, ca să nu vă spurcaţi cu ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.
Levitic 19.31
O doamnă binecunoscută, chiar proeminentă, era foarte nefericită. Însăşi presa serioasă s-a ocupat de cazul ei. Astfel, cititorii au aflat că renumita doamnă a lăsat să i se ghicească în cărţi. Ferm convinsă că aceste cărţi îi vor spune adevărul, a crezut că va putea afla soarta ei viitoare.Oamenii timpului nostru citesc aşa ceva cu atenţie. Seducţia este tot mai cuprinzătoare. Nu este de mirare, că nu au citit în Biblie despre porunca fără echivoc a lui Dumnezeu. Fiindcă popoarele antice au urmat acest fel de vrăjitorii şi au crezut mai mult în stele decât în Dumnezeu, El Şi-a pronunţat sentinţa asupra acestor naţiuni şi a executat-o. În loc să ne plângem de judecata lui Dumnezeu, este mai prudent să cercetăm cauzele acţiunii Sale.Biblia, această carte interesantă, are însă multe de spus. Deci, cine caută declaraţii în legătură cu viitorul, găseşte în Biblie un izvor adevărat. Toate prezicerile înscrise de oameni conduşi de Duhul Sfânt în Biblie se vor împlini. De aceea creştinii credincioşi au încredere în toate prezicerile lui Dumnezeu. Recomandăm şi cititorului acelaşi lucru. Trecutul, prezentul şi viitorul nostru se găsesc scrise în această carte, Biblia.
DESCARCATI TOATA LUNA IN WORD: SĂMÂNŢA BUNĂ SEPTEMBRIE 2014
1548031_785641144831297_4411755774114041368_o

10349219_340218482803888_5265360666043591368_nAbout these ads
Occasionally, some of your visitors may see an advertisement here.

No comments:

Post a Comment