MARANATA !!!

MARANATA !!!

Tuesday, August 30, 2011

IN ZIUA ACEEA......

IN ZIUA ACEEA

Timpul este in mana lui Dumnezeu. El este Creatorul timpului si El tine timpul in control. EL cunoaste orice vreme si "toate isi au vremea lor".

Domnul Dumnezeu

În ziua aceea, omul se va uita spre Făcătorul său, şi ochii i se vor întoarce spre Sfîntul lui Israel. Isaia 17:7

În ziua aceea, vor zice: Iată, acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam încredere că ne va mîntui. Acesta este Domnul, în care ne încredeam, acum să ne veselim, şi să ne bucurăm de mîntuirea Lui! Isaia 25:9

În ziua aceea, Domnul oştirilor va fi o cunună strălucitoare şi o podoabă măreaţă pentru rămăşiţa poporului... Isaia 28:5

Şi Domnul va fi împărat peste tot pămîntul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn, şi Numele Lui va fi singurul Nume. Zaharia 14:9

Sa-L cunosti pe Domnul

De aceea poporul Meu va cunoaşte Numele Meu; de aceea va şti, în ziua aceea, că Eu vorbesc şi zic: Iată-Mă! Isaia 52:6

Cei din casa lui Israel vor şti că Eu sînt Domnul, Dumnezeul lor, din ziua aceea şi de atunci înainte. Ezechiel 39:22

Multe neamuri se vor alipi de Domnul, în ziua aceea, şi vor fi poporul Meu. Eu voi locui în mijlocul tău, şi vei şti că Domnul oştirilor m-a trimes la tine. Zaharia 2:11

Promisiune

În ziua aceea, Vlăstarul lui Isai va fi ca un steag pentru popoare ; neamurile se vor întoarce la El, şi slava va fi locuinţa Lui. Isaia 11:10

În ziua aceea, se va deschide casei lui David şi locuitorilor Ierusalimului un izvor, pentru păcat şi necurăţie. Zaharia 13:1

Smerire

Omul va trebui să-şi plece în jos privirea semeaţă şi îngîmfarea lui va fi smerită: numai Domnul va fi înălţat în ziua aceea. Isaia 2:11

Mîndria omului va fi smerită, şi trufia oamenilor va fi plecată; numai Domnul va fi înălţat în ziua aceea. Isaia 2:17

Lauda

În ziua aceea vei zice: Te laud, Doamne, căci ai fost supărat pe mine, dar mînia Ta s-a potolit şi m-ai mîngîiat! Isaia 12:1

Biruinta

În ziua aceea, Domnul va ocroti pe locuitorii Ierusalimului, aşa că cel mai slab dintre ei va fi în ziua aceea ca David; şi casa lui David va fi ca Dumnezeu, ca Îngerul Domnului înaintea lor. Zaharia 12:8

Cunoastere deplina

În ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat, vă spun că, orice veţi cere dela Tatăl, în Numele Meu, vă va da. Ioan 16:23

Incredere si rasplata

...dar nu mi-e ruşine, căci ştiu în cine am crezut. Şi sînt încredinţat că El are putere să păzească ce I-am încredinţat pînă în ziua aceea. 2 Timotei 1:12

Deacum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da, în ziua aceea, Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. 2 Timotei 4:8

Taina venirii Domnului

Cît despre ziua aceea, sau ceasul acela, nu ştie nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Marcu 13:32

...cînd va veni, în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinţii Săi, şi privit cu uimire în toţi ceice vor fi crezut; căci voi aţi crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. 2 Tesaloniceni 1:10

Pentru tine

Dar pe tine te voi izbăvi în ziua aceea, zice Domnul, şi nu vei fi dat în mînile oamenilor de cari temi. Ieremia 39:17

În ziua aceea, zice Domnul oştirilor, pe tine, Zorobabele, fiul lui Şealtiel, robul Meu, - zice Domnul, - te voi lua şi te voi păstra ca pe o pecete; căci Eu te-am ales, zice Domnul oştirilor. Hagai 2:23


No comments:

Post a Comment