MARANATA !!!

MARANATA !!!

Tuesday, September 29, 2015

MEDITATII -CUVINTE DE MANGAIERE,ZIDIRE,IMBARBATARE SI TREZIRE -LUNA OCTOMBRIE -2015 (pot fi descarcate in word )

Christianity can be condensed into four words: Admit, Submit, Commit and Transmit. -Samuel Wilberforce

 1c2d580c4ac14c3c87fd1ace869722f312115737_1003360006392742_7911058939445078347_n


12049540_1506513539669571_6383081604019422473_n

TOTUL PENTRU GLORIA LUI

de Oswald ChambersTOTUL PENTRU GLORIA LUI

de Oswald Chambers
1 OCTOMBRIE
Pe culmi spirituale
  l-a dus singuri de o parte pe un munte înalt. Marcu 9:2
Cu toţii am avut momente de înălţare pe culmi spirituale, când am văzut lucrurile din perspectiva Lui Dumnezeu şi am vrut să rămâ­nem acolo. Dar Dumnezeu nu ne lasă niciodată să rămânem acolo. Testul vieţii noastre spirituale este să avem puterea de a coborî; dacă avem putere doar să urcăm, ceva nu este în ordine. E înălţător să fii pe munte cu Dumnezeu, dar omul ajunge acolo numai pentru ca, după aceea, să coboare în valea celor stăpâniţi de diavol, pentru a-i ridica. Noi nu suntem făcuţi pentru munţi, pentru răsărituri şi pentru lucrurile care încântă ochiul; aceste lucruri sunt menite a fi momente de inspiraţie, doar atât. Suntem făcuţi pentru vale, pentru lucrurile obişnuite ale vieţii, şi aici trebuie să ne dovedim caracterul.  Egoismul spiritual vrea întotdeauna să rămână pe munte. Simţim că am putea să vorbim şi să trăim ca îngerii dacă am putea să rămânem pe munte. Momentele de înălţare sunt excepţionale, ele îşi au semnificaţia lor în viaţa noastră cu Dumnezeu, dar trebuie să fim atenţi ca  nu cumva egoismul nostru spiritual să facă din ele singurele momente valoroase.Noi suntem în stare să credem că tot ce se întâmplă trebuie transformat în învăţături folositoare, dar, de fapt, trebuie transformat în ceva mai bun decât învăţăturile: în caracter Muntele nu este făcut să ne înveţe ceva, ci să facă ceva din noi. Este o mare cursă să întrebi mereu: ,.La ce foloseşte această experienţă?” Nu putem măsura niciodată astfel lucrurile spirituale. Momentele de pe vârful muntelui sunt momente rare şi ele îşi au rostul lor în planul Lui Dumnezeu.TOATA LUNA AICI:TOTUL PENTRU GLORIA LUI de OSWALD CHAMBERS-OCTOMBRIE

 12003961_999674590094617_1066020709716989332_n12034471_1000859006642842_401560889880600611_o

MÂNTUIREA PRIN HRISTOS

de  Fritz BERGER

1 Octombrie
“Iată, Dumnezeul nostru, căruia Ii slujim poate să
 ne scoată din cuptorul aprins, şi ne va scoate
 din  mâna ta, împărate”. Daniel 3:17.
Împăratul Nebucadneţar a făcut un chip mare de aur, care avea înălţimea de 60 de coţi şi avea lăţimea de 6 coţi. Apoi a poruncit să cheme pe satrapi, pe îngrijitori şi pe guvernatori, pe judecători, pe vistiernici, pe legiuitori, pe sfătuitori şi pe toate căpeteniile ţinuturilor, ca să vină la sfinţirea chipului de aur. Și când va suna trâmbiţa, să se arunce cu faţa la pământ şi să se închine statuii. Oricine nu se va arunca cu faţa la pământ, va fi aruncat chiar în clipa aceea, în mijlocul unui cuptor aprins. Erau şi trei iudei acolo, Şadrac, Meşac şi Abed-Nego care nu s-au închinat statuii. Ei au fost aşezaţi să administreze ţinutul Babilonului. Ei nu au ascultat porunca împăratului şi nu s-au închinat dumnezeilor lui. Ei au fost pârâţi şi împăratul i-a chemat la el şi le-a zis: “înadins oare, Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, nu slujiţi voi dumnezeilor mei şi nu vă închinaţi chipului de aur, pe care l-am înălţat? Acum fiţi gata şi în clipa când veţi auzi sunetul trâmbiţei, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirei, cimpoiului şi a tot felul de instrumente, să vă aruncaţi cu faţa la pământ şi să vă închinaţi chipului pe care l-am făcut; dacă nu vă veţi închina lui, veţi fi aruncaţi pe dată în mijlocul unui cuptor aprins. Si care este dumnezeul acela, care vă va scoate din mâna mea?” (vers.14-15). Întotdeauna au fost oameni care s-au închinat unor statui ca şi la Dumnezeu. Şi nu trebuie să fie cineva înţelept pentru ca să vadă, că un astfel de chip, statuie, nu poate ajuta. Trebuie să ne întrebăm: “Oare de ce nu vor oamenii să se închine lui Dumnezeu, Creatorul cerului şi al pământului? Nu putem înţelege, cum poate fi un om aşa de închis la minte. Satana este cel care duce în eroare şi cel care nu se întoarce la Dumnezeu, rămâne sub stăpânirea Satanei.TOATA LUNA AICI:MÂNTUIREA PRIN HRISTOS de Fritz Berger Octombrie (1)

 12015074_992810950780981_6409345068363579914_o1525382_1001028729959203_5933756208944661984_n

DOMNUL ESTE APROAPE

CALENDAR BIBLIC

1 OCTOMBRIE
Și s-a umplut casa de mirosul mirului. loan 12,3
Casa din Betania era pentru Domnul Isus ca o oază în pustie. În această casă El a găsit pe cele două surori și pe fratele lor a căror inimi îl iubeau și îl recunoșteau pe Domnul. Desigur că Maria l-a recunoscut cel mai bine deoarece când venea la ei, ea își lua locul la picioarele Lui pentru a-l asculta. Celelalte lucruri pământești rămâneau pe urmă. In aceste situații ea putea spune ca mireasa din Cântarea Cântărilor: „Cu așa drag stau la umbra Lui și rodul Lui este dulce pentru cerul gurii mele.” (Cânt. Cânt. 2.3); sau: „Când am primit cuvintele Tale, le-am înghițit, cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele.” (Ier. 15.16). Această „parte bună” i-a dat Măriei mai multă înțelepciune pricepere și cunoștință despre Domnul decât umblarea zilnică a celor doisprezece ucenici cu El. În loan 12 o găsim iarăși pe Maria la picioarele lui Isus, dar de data aceasta nu ca să primească ceva, ci pentru a-I dărui ceva Mântuitorului. Numai șase zile mai erau până la Paște, ultimele zile pe care Domnul le mai sărbătorea cu ucenicii, apoi trebuia să moară ca adevăratul Miel Pascal. Maria plină de înțelepciunea duhovnicească pe care a dobândit-o în decursul șederii ei la picioarele Domnului, a folosit ultimul prilej și L-a uns pe Domnul înaintea morții Lui. Prețul acestui mir curat a fost de trei sute de dinari, aceasta fiind plata unui ziler pe un an, după Matei 20.2. Toată casa s-a umplut de acest mir curat și a fost o mare îmbărbătare pentru inima Domnului. Prețul Persoanei lui Isus era pentru inima acestei ucenice atât de mare, încât a dat TOTUL pentru El. Oare să fie adorarea noastră mai mică la Masa Domnului decât umplerea casei cu mirul cel curat?
Dacă sufletele noastre se varsă în jertfe de laudă și de mulțumire „de bună voie”, s-o facă prin puterea Duhului Sfânt. în felul acesta adorarea noastră va avea frumusețea mirosul, adâncimea și înălțimea care vin din cer.TOATA LUNA AICI:DOMNUL ESTE APROAPE-CALENDAR BIBLIC – OCTOMBRIE12019963_992793274116082_5433779554305003042_n

12017649_999605263434883_4837262691895166249_o

OSWALD CHAMBERS

BĂTÂND LA UŞA LUI DUMNEZEU

1 OCTOMBRIE
Doamne, ia-mă în planurile Tale şi foloseşte-mă pentru slava Ta. Cu privire la Colegiul acesta, fie ca nici o exaltare a noastră să nu împiedice ceea ce lucrezi Tu. Corectează-ne măsura şi sensibilitatea până va fi uşor să-Ţi împlineşti planurile prin noi.TOATA LUNA AICI:BĂTÂND LA UŞA LUI DUMNEZEU-OSWALD CHAMBERS+OCTOMBRIE12027153_997823766946366_3918201877192982559_o

12017652_548324401986892_6842105084507704136_o

CHARLES H. SPURGEONMEDITAŢII PENTRU FIECARE ZI A ANULUI
Diminea
ţa şi Seara

1 OCTOMBRIE
Dimineața
Roade bune, noi şi vechi, pe care, pentru tine, iubitule, le-am păstrat. Cântarea Cântărilor 7:13
Soţia doreşte să-i dăruiască Lui Isus tot ce produce. Inimile noastre au „tot felul de roade” (Cânt 7:13), „noi şi vechi”, pregătite pentru Prea Iubitul nostru. In toamna aceasta bogată în roade, să ne păzim recoltele. Avem roade „noi”. Dorim să simţim viaţă nouă, bucurie nouă, recunoştinţă nouă. Dorim să luăm noi hotărâri şi să îndeplinim lucrări noi. Inimile noastre înmuguresc de rugăciuni noi, şi sufletele noastre se angajează în eforturi noi. Dar avem şi roade „vechi”. Una este dragostea dintâi. Ce fruct ales! Isus se desfată în el. Apoi este prima noastră credinţă. Este credinţa simplă prin care, neavând nimic, am ajuns să avem totul. Este bucuria momentului în care L-am cunoscut pe Domnul; să o readucem la viaţă. Avem apoi amintirile făgăduinţelor. Cât de credincios a fost Dumnezeu! Pe timp de boală, El ne-a vegheat la căpătâi cu blândeţe! Când am trecut prin ape adânci, El ne-a ridicat deasupra! Din cuptorul de foc, El ne-a scos cu îndurare. Roade vechi, într-adevăr! Avem multe roade vechi, fiindcă îndurările Lui au fost mai multe decât perii capului nostru. Trebuie să regretăm vechile păcate, dar am avut vremuri de căinţă date de El, vremuri în care am plâns la piciorul crucii şi am învăţat meritele sângelui Său. Avem roade în dimineaţa aceasta, roade vechi şi roade noi; dar principalul este că ele sunt pregătite pentru Isus. Într-adevăr, aceasta este cea mai bună şi mai primită slujbă, în care Isus este sprijinul sufletului, iar slava Sa este sfârşitul tuturor eforturilor noastre. Să ne pregătim roadele numai pentru Isus. Să le scoatem la iveală atunci când El este cu noi, şi să nu le lăsăm Ia vederea oamenilor. Isuse, vom răsuci cheia de la poarta grădinii noastre, şi nimeni nu va intra să fure roadele bune care au crescut pe pământul udat de sângele Tău. Tot ce este al nostru va fi al Tău şi numai al Tău, Isuse, Prea Iubitul nostru.12006301_993503167378426_7412899330121264078_n

12030375_1001005653294844_3131215923943506682_o
1 OCTOMBRIE
Seara
Domnul dă îndurare şi slavă.Psalmi 84:11
Bunătatea este înscrisă în natura Lui Iehova. El găseşte plăcere în a dărui. Darurile Sale sunt extrem de valoroase, şi gratuite ca şi lumina soarelui. El dă har aleşilor Săi pentru că vrea, celor răscumpăraţi din cauza legământului Său, celor chemaţi din cauza făgăduinţei, credincioşilor fiindcă îl caută, păcătoşilor fiindcă au nevoie. El ne dă har din belşug, la timp, constant, repede, cu putere – dublând valoarea binecuvântării prin modul în care este oferită. El oferă har gratis, în toate formele, poporului Său. El le toarnă mereu şi din belşug în suflete har mângâietor, păstrător, sfinţitor, conducător, instructiv şi ajutător. El ne va da întotdeauna har îmbelşugat, orice ni s-ar întâmpla. Chiar dacă ne îmbolnăvim, Domnul ne dă har. Chiar dacă trecem prin sărăcie, harul ne este asigurat. Chiar dacă vine moartea, harul luminează ca o candelă în cele mai întunecoase momente. Cititorule, ce binecuvântare mare ţi-a dat Dumnezeu, acum când frunzele toamnei ruginesc pe cărări şi anotimpurile trec şi vin, să te bucuri de o făgăduinţă care nu piere: „Domnul dă îndurare si slavă”. Conjuncţia „si” este ca un piron de diamant care leagă prezentul de viitor, fiindcă îndurarea şi slava merg întotdeauna împreună. Dumnezeu le-a căsătorit, şi nici una nu poate divorţa. Domnul nu va refuza slava cuiva atunci când i-a garantat acelei persoane dreptul de a trăi în îndurarea Sa. Într-adevăr, slava nu este altceva decât harul în haine de duminică, harul în plină floare, harul asemeni fructelor de toamnă – coapte și desăvârşite. Nimeni nu poate spune cât de curând vom ajunge în slavă! S-ar putea să vedem Cetatea Sfântă înainte de sfârşitul lui octombrie. Oricum, fie că este vorba de un interval lung sau de unul scurt, vom fi slăviţi peste putin timp. Domnul va oferi slavă aleşilor Săi – slava cerului, slava veşniciei, slava lui Isus, slava Tatălui. Slăvi este făgăduinţa de excepţie a unui Dumnezeu credincios!
Două inele aurite într-un lanţ ceresc, din veşnicii:
Cei ce trăiesc prin har, curând şi slavă vor primi.TOATA LUNA AICI:CHARLES H. SPURGEON- Meditatii de dimineata si seara-OCTOMBRIE12011121_991566544238755_5801558796635490789_n

 12009797_1000011860060890_632925721249074566_n

TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU

de Charles H. SPURGEON

1 OCTOMBRIE
UN LEGĂMÂNT DE CARE EL ÎŞI ADUCE AMINTE
El a dat hrană celor ce se tem de El; El îşi aduce aminte pururea de legământul Lui.  Psalmul 111.5
Cei ce se tem de Dumnezeu, nu se tem de lipsuri. Ani îndelungaţi Dumnezeu a găsit totdeauna cu ce să îi hrănească pe copiii Săi, fie în pustie, fie la pârâul Cherit sau în timpul robiei, ca şi în timpul foametei. Până acum Domnul ne-a dat zi de zi pâinea noastră cea de toate zilele şi noi nu ne îndoim că El va continua să ne hrănească până când nu va mai fi nevoie.Chiar cele mai mari şi mai înalte binecuvântări din Legământul Harului, El nu va înceta să le răspândească peste noi, după nevoile noastre. El îşi aduce aminte de legământul pe care l-a încheiat cu noi şi nu lucrează niciodată ca şi cum I-ar părea rău că l-a încheiat. El îşi aduce aminte de acest legământ chiar când noi îl ispitim ca să ne nimicească. El nu uită să ne iubească, să ne păzească şi să ne încurajeze, aşa cum a făgăduit. Toate făgăduinţele din legământul Său, le are mereu sub ochi, şi El nu va îngădui ca vreun cuvânt al Său să cadă la pământ. Iată că noi îl uităm prea adesea pe Dumnezeul nostru, pe când El Se gândeşte mereu la noi cu dragoste. El nu poate să uite pe Fiul Său, care este chezaşul Legământului Său, nici pe Duhul Sfânt, care este elementul de legătură al Legământului, nici slava Sa care este legată de acest Legământ. „De aceea temelia lui Dumnezeu rămâne tare” şi nici un credincios nu poate pierde moştenirea dumnezeiască la care are drept prin acest legământ.TOATA LUNA AICI:TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU- OCTOMBRIE12002501_997850446943698_5750620886262000108_o

 12038572_1000097423385667_4456904125151323828_o

CUVÂNTUL Lui DUMNEZEU

pentru astăzi-OCTOMBRIE 2015

1 OCTOMBRIE. LUPTĂ-TE PENTRU CĂSNICIA TA (1)
„Dacă nu zideşte Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc” (Psalmul 127:1)
E simplu să ţii minte locul şi data în care te-ai căsătorit, dar uneori trecem cu vederea motivul. Dumnezeu a creat-o pe Eva deoarece ştia că Adam se simţea singur şi incomplet. Prin urmare, dacă scopul căsniciei este apropierea dintre doi oameni, duşmanul căsniciei este depărtarea. Dar problemele se ivesc atunci când te aştepţi ca partenerul/a tău/ta să împlinească până şi cea mai mică nevoie a ta. Numai Dumnezeu poate face asta! Un bărbat şi-a întrebat prietenul: „Cum se face că nu te-ai căsătorit niciodată?” Acesta a răspuns: „Pentru că am căutat femeia perfectă”. „Şi nu ai găsit-o?” l-a întrebat prietenul. „Ba da, cum să nu, dar ghinionul meu – ea căuta bărbatul perfect”. Biblia spune: „Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea” (Efeseni 5:25). E posibil să găsim o căsnicie desăvârşită? Nu, însă când doi oameni se învoiesc să se dăruiască în întregime unul altuia, se pot apropia destul de mult de acest ideal. Dintr-un sondaj de opinie efectuat pe o mie de cupluri căsătorite, se desprind zece motive pentru care oamenii au spus că sunt nefericiţi. 1) Nu gândeau la fel în multe domenii. 2) Ştiau foarte puţine lucruri despre sentimentele celuilalt. 3) Şi-au spus lucruri jignitoare unul altuia. 4) S-au simţit neiubiţi. 5) S-au simţit subapreciaţi. 6) N-au avut cui se cofensa. 7) Fiecare avea impresia că dăruia mai mult decât celălalt. 8) Rareori îşi făceau complimente unul altuia. 9) Aveau nevoie de mai multă afecţiune. 10) Nu puteau discuta unul cu celălalt. Întrucât Dumnezeu a încheiat prima căsătorie, ai putea începe prin a discuta cu El despre căsnicia ta.TOATA LUNA AICI:CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI-OCTOMBRIE 2015

 11947706_992408710821205_590801517614923972_ounnamed (10)

MEDITAŢII ZILNICE

WIM MALGO

1 OCTOMBRIE
«Dar Dumnezeu îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.» ROMANI 5,8
Duhul Sfânt ne îndreaptă mereu cu faţa spre Isus, dovada vie a dragostei lui Dumnezeu revărsate din cer pentru noi. Când Iosif, fiul preferat al lui Iacov, a fost vândut de fraţii săi geloşi unei caravane de ismaeliţi care se îndrepta spre Egipt, el nu ştia că Dumnezeu avea planuri mari şi pline de binecuvântare pentru viaţa lui. Mai mult chiar, în Iosif (care a fost vândut la sugestia fratelui său Iuda pentru 20 de arginţi Dumnezeu L-a prefigurat în mod profetic pe Isus Hristos care, secole mai târziu, a fost vândut de Iuda Iscarioteanul pentru 30 de arginţi. Ce dragoste nemărginită şi primitoare! «Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică» (loan 3,16). Acceptă dragostea şi voia lui Dumnezeu pentru viaţa ta! El vrea ca Domnul Isus Hristos să Se reflecte prin viaţa ta şi astfel dragostea Sa nesfârşită să-ţi inunde inima. Acest lucru intenţiona apostolul Pavel să zică când a exclamat: «Copilaşii mei, pentru care iarăşi simt durerile naşterii până ce va lua Cristos chip în voii» (Gal. 4,19). El ne-a atras atenţia că trebuie să devenim una cu Isus Hristos într-o asemenea măsură încât să fim gata să acceptăm cu bucurie şi încredere orice cale pe care Dumnezeu în dragostea Sa doreşte ca noi să o urmăm TOATA LUNA AICI:WIM MALGO-MEDITAŢII ZILNICE OCTOMBRIE12004128_992846327444110_6140856719849554392_n
 12028638_1000137543381655_1631010786964888895_o

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV-CORECTATA

Joi  1   Octombrie
Şi, ieşind, El a văzut o mare mulţime şi I s‑a făcut milă de ei şi a vindecat pe bolnavii lor …Şi, poruncind mulţimilor să stea jos pe iarbă şi luând cele cinci pâini şi cei doi peşti, privind spre cer,   a binecuvântat şi, frângând pâinile, le‑a dat ucenicilor, şi ucenicii mulţimilor.        Matei 14.14,19
Minunat Mântuitor! Deşi fusese lepădat ca Împărat de către cei din poporul Său, totuşi, în marea Sa îndurare, a continuat să le poarte de grijă în multe feluri. Mai întâi i‑a vindecat pe cei bolnavi; apoi le‑a dat să mănânce. Să remarcăm că le‑a spus mai întâi să stea jos. Adesea noi ne grăbim prea mult, însă Domnul doreşte să fim într‑o stare de odihnă, pentru a putea, din punct de vedere spiritual, mânca şi digera (vedeţi Psalmul 23). De asemenea, Domnul Îşi îndreaptă privirile către Dumnezeu; El, Omul dependent, priveşte spre cer şi Îl binecuvântează pe Dumnezeu. Ce lecţie pentru noi, de a ne baza pe Dumnezeu şi de a‑I da, prin credinţă, locul şi gloria pe care le merită!Înmulţirea pâinilor şi a peştilor reprezintă mai mult decât satisfacerea nevoilor fizice, deşi Domnul Se îngrijea şi de aceste nevoi. În Scriptură, a mânca reprezintă un proces de formare. Mai întâi vine apetitul – suntem atraşi de hrana Sa. Apoi, înainte de a ne hrăni, El frânge pâinile; poate că aceasta semnifică faptul că S‑a oferit pe Sine Însuşi. Domnul ia cantitatea de hrană care ne stă la dispoziţie în Scriptură şi o „frânge“, pentru a o aduce la nivelul nostru şi pentru ca noi să o putem digera. Cele cinci pâini pot semnifica ceea ce omul poate face în responsabilitatea sa, iar cei doi peşti pot ilustra ceea ce doar Dumnezeu poate face, pregătind peştii şi aducându‑i în năvod. Acestea nu pot fi făcute decât de El, însă Domnul îi implică şi pe ucenicii Săi aici.Astăzi, cei credincioşi sunt ucenicii Săi. Ei Îl reprezintă pe Împăratul lepădat de oameni. El doreşte ca ei să se implice în ceea ce este folositor pentru alţii. După ce i‑a trimis pe ucenici pe malul celălalt şi după ce a dat drumul mulţimilor, Domnul a rămas pe munte pentru a Se ruga pentru ei (Matei 14.23).A. E. BouterTOATA LUNA AICI:DOMNUL ESTE APROAPE – GBV-OCTOMBRIE 12032224_1002719023123507_3587303626113213904_n
11224459_10153018966907041_6765742098031371571_n

10353554_992846227444120_1478503500861004513_nMANA DE DIMINEAŢĂ

OCTOMBRIE   1
Şi Cel care ne întăreşte împreună cu voi, în Hristos, şi care ne-a uns, este Dumnezeu, care ne-a şi pecetluit şi ne-a pus în inimi arvuna Duhului”.          2 CORINTENI 1:21-22
Care este această ungere a Duhului Sfînt şi pentru ce avem nevoie de ea? Ungerea ne dă posibilitatea de a pătrunde lucrurile duhovniceşti. Una din lipsurile tragice ale Adunării Lui Dumnezeu, este lipsa de discernământ a puterilor spirituale care lucrează în lume. Rezultatul este că mulţi credincioşi trăiesc într-o nepăsare uimitoare, fără să deosebească în ceea ce văd, aud şi citesc duhurile premergătoare ale lui Anticrist. De aceea, cînd Domnul face să fie auzit Cuvântul Său, ei dau adeseori dovadă de lipsă de înţelegere şi se împotrivesc mesajului Său. Rezultă din aceasta o întunecime spirituală de care ei adesea nu-şi dau seama.Ungerea ne face să pricepem vremurile, lucrurile şi valorile spirituale, divine sau satanice pentru ca, prin credinţă să ştim să vedem biruinţa finală a Domnului Hristos în luptele care se pregătesc. Ea ne smulge din toropeală şi deseori din voia noastră rea. Totuşi Dumnezeu nu ne-o impune; El, uneori, ne lasă să facem experienţe neplăcute. Dar dacă venim smeriţi la cruce ca să mărturisim atâtea întinări şi întunecimi spirituale, şi cerem curăţirea prin sîngele scump al Domnului Isus, El va răspunde dorinţei noastre de a primi această ungere.Ungerea protejează pe copilul lui Dumnezeu. Duhul Sfînt ne spune că sîngele lui Isus Hristos ne acoperă şi ne curăţeşte zi după zi. Dacă rămînem în părtăşie cu El, ungerea Lui ne apără de pericole. Atunci vom veghea la tot ce facem, ascultăm sau citim; prin ascultare de Tatăl nostru ceresc, ungerea Duhului Sfînt ne va impune o disciplină strictă. O viaţă creştină   uşoară   îi   face   pe   credincioşi   superficiali,   nedisciplinaţi   şi sentimentali.Ungerea dă celui credincios posibilitatea de a împlini slujba lui Dumnezeu aşa cum trebuie. Slujirea aceasta emană din Locul Preasfânt, unde noi primim tot ce ne trebuie direct din mâna Sa. Să ne cercetăm inimile şi cugetele pentru a vedea dacă avem această ungere a Duhului sau n-o avem, şi să ne rugăm ca Domnul să ne arate realitatea.Să nu confundăm ungerea cu Duhul Sfânt cu pecetluirea cu Duhul Sfânt. Aceasta din urmă o primeşte oricine se întoarce la Dumnezeu prin credinţa în Domnul Isus (Ef. 1:13) pe când ungerea cu Duhul Sfînt este plinătatea Lui. “Fiţi plini de Duhul” (Ef. 5:18).TOATA LUNA AICI:MANA DE DIMINEATA_OCTOMBRIE (1)vodopad-1-1024

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

VOLUMUL 2

1 Octombrie
2 Cronici 7.11-22
Casa a fost terminată şi inaugurată. În răspunsul pe care i-l dă lui Solomon, Domnul declară că a sfinţit-o pentru ca Numele Lui să rămână în ea pe vecie (v. 16,20). Binecuvântată asigurare! Ceea ce caracterizează astăzi reuniunea credincioşilor în mijlocul cărora Domnul Isus a promis să fie prezent este faptul că ei se adună în Numele Domnului (Matei 18.20). In consecinţă, vine şi responsabilitatea serioasă de a nu tolera aici nimic care să dezonoreze acest Nume şi această prezenţă. Tocmai în acest sens îl avertizează Domnul pe Solomon, începând cu v. 19.În acelaşi timp, prezenţa Domnului în mijlocul alor Săi le garantează tot ceea ce sufletele lor au nevoie. Cum se face atunci că unele strângeri laolaltă se desfăşoară ca pe un drum bătătorit, lâncezind în rutină? Cu siguranţă le lipseşte ceva şi este evident că nu mai reprezintă împli­nirea promisiunii Domnului. Ne întristează s-o spunem, ceea ce lipseşte este credinţa, încrederea mea în prezenţa Lui, care este suficientă ca să mă binecuvânteze din abundenţă şi să mă binecuvânteze acolo.Să remarcăm cum răspunsul divin urmează în detaliu rugăciunea împăratului din capitolul precedent. Compa­raţi, de exemplu, v. 15 din cap. 7 cu v. 40 din cap. 6. Da, să aşteptăm din partea lui Dumnezeu binecuvântări sigure. Lui îi face plăcere să ni le acorde.TOATA LUNA AICI:SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

12027283_548324091986923_440820724802550569_o

Flames from the Butte fire rise over a pasture in Mountain Ranch, California September 11, 2015. Evacuation orders were expanded to thousands of homes in northern California's Sierras on Friday as the rapidly spreading wildfire roared for a third day through drought-parched timber and brush, threatening mountain communities.  REUTERS/Noah Berger      TPX IMAGES OF THE DAY      - RTSQBE
IZVOARE ÎN DEŞERT
1 Octombrie
Este spre binele meu că m-ai smerit.
(Psalmul 119:71)
Este un eveniment remarcabil al naturii că cele mai splendide culori de plante se găsesc pe cei mai înalţi munţi, în locurile cele mai expuse la intemperii. Cei mai minunaţi licheni şi muşchi, precum şi cele mai frumoase flori sălbatice, abundă sus pe piscurile bătute de vânt şi devastate de furtună.Una din cele mai minunate game de culori vii pe care am văzut-o vreodată a fost mai sus de marele Saint Bernard Hospice (Hanul Sfântului Bernard) lângă vârful de zece mii de picioare al Muntelui Cenis din Alpii francezi. Toată faţa unei stânci masive era acoperită cu licheni de un galben viu uimitor, care străluceau în lumina soarelui ca un zid auriu care protejează un castel încântător. În mijlocul singurătăţii şi aridităţii acelei mari altitudini şi expuşi celor mai puternice vânturi ale cerului, aceşti licheni etalau o culoare glorioasă pe care niciodată n-au avut-o la adăpost în vale.Când scriu aceste cuvinte, am două exemplare din acelaşi tip de licheni înaintea mea. Unul este din această zonă Saint Bernard, şi celălalt este de pe zidul unui castel scoţian, care este înconjurat de platani. Diferenţa dintre formele şi coloritul lor este de-a dreptul izbitoare. Cel crescut în mijlocul furtunilor puternice de pe piscul muntelui are o culoare galbenă minunată ca a unei primule, este lucios şi are o formă bine definită. Dar cel cultivat în mijlocul aerului cald şi al ploilor blânde din valea joasă are o culoare ştearsă, ruginie, nu este lucios şi are o formă indistinctă şi spartă.Nu este la fel cu un creştin care este necăjit, bătut de furtună şi lipsit de confort? Atât timp cât furtunile şi dificultăţile îngăduite de providenţa lui Dumnezeu nu bat asupra unui credincios iar şi iar, caracterul lui apare cu pete şi cu defecte. Însă încercările alungă efectiv norii şi umbrele, desăvârşesc forma caracterului său, şi dau strălucire şi binecuvântare vieţii lui.
În mijlocul listei mele de binecuvântări infinite
Stă aceasta cel mai în faţă, pentru care inima mea a sângerat;
Pentru toate Te binecuvântez, dar cel mai mult pentru cele grele.
                                                                                                 Hugh MacmillanTOATA LUNA AICI:IZVOARE IN DEŞERT- OCTOMBRIE (1)12001073_950824521654044_1888492885530613041_o

12027516_548324311986901_4411163854927382225_n

PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE

1 octombrie
Text: Psalmul 119:49-56   

MUZICĂ BUNĂ

Orânduielile Tale sunt prilejul cântărilor mele,
 în casa pribegiei mele. Psalmul 119:54
Să cânţi bine nu înseamnă numai să loveşti notele corect şi la timpul potrivit. H.V. Morton a descoperit acest lucru în catedrala  engleză Winchester. Împreună cu un grup de turişti, a urcat în turn ca să vadă clopotele. Ghidul le-a spus să ia fiecare câte una din frânghiile clopotelor şi să tragă de ele atunci când el va face un semn. Făcând astfel, fiecare la rândul lui, s-a produs melodia cântării: „Fii cu mine”. Ei au fost uimiţi, dar atât a fost totul. Ei au recunoscut melodia, dar nu se putea zice că au produs o muzica melodioasă.
Viaţa creştină trebuie să producă muzică. Dar ea nu va reuşi numai prin respectarea în mod mecanic a unor anumite reguli. Ştim cu toţii că este bine să mergem la biserică, să dăm bani, să ne ferim de ucidere, adulter, furt, minciună, pentru că este mult mai bine decât să le facem. Trebuie să ascultăm de Dumnezeu, chiar şi atunci când nu am vrea s-o facem. Dar atunci când creştem în aprecierea pentru înţelepciunea standardelor lui Dumnezeu şi în dragoste pentru Mântuitorul nostru, vom descoperi tot mai mult că respectarea legilor Lui aduce bucurie, pace, şi un sentiment de
mare înălţare.
Putem avea acelaşi sentiment pe care îl are un bun instrumentist într-o orchestră bună atunci când cântă o simfonie de Beethoven. Plăcerea noastră devine împlinirea voii lui Dumnezeu. Când se întâmplă acest lucru, putem spune împreună cu psalmistul: „Orânduielile Tale sunt prilejul cântărilor mele, în casa pribegiei mele”. Vieţile noastre vor face o muzică minunată.                 H.V.L.
S-ascult de Domnul, la-nceput e greu,
Până-oi ajunge ca să am lumină;
Că tot ce cere-i spre binele meu,
Să-mi facă viaţa liberă, senină.       – D.J.D-
Nu poate exista o armonie a inimii fără notele vesele ale ascultării.TOATA LUNA AICI:PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE Octombrie (1)

 12002501_997850446943698_5750620886262000108_o11942174_992831244112285_8612455168476962368_o

SĂMÂNŢA BUNĂ

Joi, 1 Octombrie 2015
 … plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru.Romani 6.23
Deși sunt destul de răspândite în unele părți ale lumii, plantele carnivore sunt puțin cunoscute. Cu frunzele sau cu florile lor, prind insecta, care s-a așezat pe ele, și literalmente o mistuie. O specie din aceste plante are flori, care sunt adevărate capcane. O corolă atrăgătoare și cu un miros de violete sau de miere este momeala înșelătoare, cu care planta atrage insectele imprudente. Insecta care se apropie, atrasă irezistibil către fundul corolei în formă de crin, nu mai poate ieși: niște peri rigizi îi barează ieșirea. Parfumul plăcut o atrage și insecta continuă să înainteze, până când cade într-un lichid acid, unde moare și după aceasta este mistuită.Avem în fața noastră o mare învățătură. Vrăjmașul sufletelor noastre, Satan, știe să-și înfrumusețeze cursele cu un farmec deosebit. Ca insectele imprudente care doresc să guste nectarul ucigător al plantei carnivore, unii oameni, atrași de plăcerile păcatului, cad în cursa lui Satan. Da, cititorule, Satan vrea să ne ducă pe toți în pierzare. Dar Mântuitorul ne aduce vestea bună a iertării și dorește să ne împace cu Tatăl ceresc. Datoria noastră este să acceptăm această împăcare chiar acum.TOATA LUNA AICI:SĂMÂNŢA BUNĂ-OCTOMBRIE

 11951319_438470986342207_7542139530285634498_n12034166_903039896444346_8506419822530621313_o
11950329_992814400780636_129090773747223350_o11928712_948303491906147_46046524731502377_o

No comments:

Post a Comment