MARANATA !!!

MARANATA !!!

Monday, December 27, 2010

IZVOARE IN DESERT 366 lecturi devotionale zilnice

IZVOARE IN DESERT

366 lecturi devotionale

zilnice

27 Decembrie

L-au pus în fiare. (Psalmul 105:18)

Fiarele necazurilor şi ale pierderilor, poverile purtate în tinereţe, şi lupta sufletului împotriva păcatului, toate contribuie la dezvoltarea unei tenacităţi de fier şi a unei puteri bine direcţionate, precum şi a răbdării şi a tăriei de caracter. Şi aceste trăsături formează temelia indispensabilă şi structura unui caracter nobil.

Nu fugi niciodată de suferinţă, ci rabd-o în tăcere, cu răbdare şi cu supunere, având siguranţa că aceasta este calea lui Dumnezeu de a turna picătură cu picătură fier în viaţa ta spirituală. Lumea caută lideri de fier, armate de fier, tendoane de fier şi muşchi de oţel. Dar Dumnezeu caută sfinţi de fier, şi întrucât nu există altă cale de a da fier naturii morale a poporului Său decât lăsându-i să sufere, El îi lasă să sufere.

Vezi cum se duc cei mai buni ani din viaţa ta în timp ce tu suferi de monotonie forţată? Eşti supărat din cauza împotrivirii, din cauză că nu eşti înţeles şi din cauză că eşti dispreţuit de ceilalţi? Suferinţele tale par la fel de dense ca subarboretul cu care se confruntă cineva care străbate o junglă? Atunci fii tare! Timpul tău nu este irosit, pentru că Dumnezeu pur şi simplu te pune la regimul Său de fier. Coroana ta de fier a suferinţei precede coroana ta de aur a gloriei, şi fierul intră în sufletul tău ca să-l facă tare şi curajos. F.B. Meyer

Dar tu nu te supăra dacă ţi-e calea aspră şi râpoasă,

Nici dacă dimineaţa e rece şi neliniştită, nici dacă amiaza e fierbinte;

Şi să nu te abaţi nici la stânga nici la dreapta,

Ci mergi drept înainte, şi nu tremura la venirea nopţii,

Pentru că drumul acesta te duce acasă.

L.B. COWMAN

EDITATE DE JAMES REIMANN

T R A D U C E R E A

ANA SI DANIELA DOMAINSCH I

No comments:

Post a Comment