MARANATA !!!

MARANATA !!!

Wednesday, April 29, 2009

EXACT

Clear Day

PANA CAND OCHIUL NU IA FOC ,DUMNEZEU NU POATE FI VAZUT:
PANA CAND URECHEA NU IA FOC, DUMNEZEU NU POATE FI AUZIT;
PANA CAND LIMBA NU IA FOC ,DUMNEZEU NU POATE FI NUMIT;
PANA CAND INIMA NU IA FOC ,DUMNEZEU NU POATE FI IUBIT;
PANA CAND MINTEA NU IA FOC, DUMNEZEU NU POATE FI CUNOSCUT.

Din cartea ,,Miresme de Mirt ''de Lidiana Dan-Cluj
deT.S. Elliot

Thursday, April 23, 2009

You look at me
and see
my flaws;
I look at you
and see
flaws too.
Those who love,
know love
deserves
a second glance:
each failure serves
another chance.
Love looks to see,
Beyond the scars
And flaws,
the cause;
and scars become
an honorable badge
of battles fought
and won--
(or lost)
but fought!
The product ,
not the cost,
is what love sought.
***
God help us see
Beyond the now
To the before,
And note with tenderness
What lies between
-and love the more!

Ruth, Bell Graham

Tuesday, April 21, 2009

ATUNCI" şi „ACOLO"


(Geneza 18,17 şi 22)

Când citeşti Sfânta Scriptură luminat de Duhul Sfânt,
Găseşti taine mari pitite sub câte un mic cuvânt.
Iată unul spre exemplu: Avraam, privind odată
Cum fierbea-n văpaia zilei pustia înfierbântată,
A văzut trecând pe-acolo trei bărbaţi, trei călători,
Exponenţi sfinţi ai puterii, cu un rol executor.
Cum îi vede, li se pleacă şi le cere ca favor
Să îl lase să le facă spălarea picioarelor.
Iar după ce-i ospătează cu ce are şi ce poate,
Să îi lase să-şi urmeze drumul lor pe mai departe,
Îngerii primesc oferta, apoi Avraam grăbit
Pregăteşte iute cina şi începe la servit.
După ce termină masa, îngerii îi spun că vor
Să-şi vadă pe mai departe de călătoria lor.

Aici este punctul unde se consumă actul care
Justifică poezia căreia-i daţi ascultare.

Avraam nu se mulţumeşte doar cu timpul scurt în care
I-a avut părtaşi în casă, la odihnă şi mâncare,
Ci, fără să ia în seamă oboseala din pustie,
Se scoală să îşi petreacă oaspeţii-n călătorie.
Şi ATUNCI - zice Scriptura - când Avraam îi petrecea,
Din dorinţa lui cea sfântă lângă Domnul să mai stea,
ATUNCI îi conferă Domnul cinstea şi onorul care
Şi-azi le are pregătite pentru noi, când fiecare
Clocotim în inimi dorul lui Avraam cel credincios,
De-a petrece cât mai multă vreme cu Domnul Hristos.
ATUNCI când el a fost gata a-şi jertfi confortul său
Pentru câteva momente, să le stea cu Dumnezeu,
Domnul a fost şi El gata cu o dublă cinste, care
Nu fusese cunoscută până-atunci încă sub soare.
Iată-l deci chemat la rangul de înalt consilier,
Discutând cu Domnul planuri, sus alcătuite-n cer.
Iar al doilea har în urmă, la atâta dăruire,
Este sacrul privilegiu de a face mijlocire
Pentru Lot cel lacom care, în goana după avere,
Se-ndeletnicea în viaţă cu ce e pământ şi piere.

O, ce lecţie bogată şi plină de-nvăţăminte
Ne-a pus Duhul Sfânt în faţă, prin textul de mai-nainte!

Sunt creştini cari plâng cu jale că nu pot să înţeleagă
Voia Domnului în viaţă şi deci nu pot s-o aleagă.
Tu acel care eşti sincer şi cu-adevărat doreşti
Să cunoşti voinţa sfântă, pentru ca s-o împlineşti,
Află că de multă vreme chiar Domnul Se străduieşte
Să-ţi arate, însă, vezi tu, El nu Se dezvăluieşte
Decât să-ţi incendieze inima cu-n foc nestins
De-al cuprinde-n timp şi spaţiu pe Cel veşnic necuprins.
Dup-aceea însă pleacă, iar tu trebuie la fel
Ca Avram să ieşi cu Domnul şi să zăboveşti cu El.

Ziua când întâia oară ţi-a luat foc în suflet dorul
Să cunoşti în viaţă voia cum o vrea Mântuitorul,
Este ziua ta în care Domnul Cel de altădată
Vine să te viziteze, ca pe Avraam odată.
Dacă deci vine la tine, ca la Avraam la fel,
îl petreci şi tu pe Domnul? Faci şi tu ce-a făcut el?
Despre Avraam ne-arată Cuvântul că şi-a lăsat
Umbra rece şi plăcută şi cu Domnul a plecat;
Şi-abia numai în pustie, unde dogorea cuptorul,
Domnul Se destăinuieşte şi-Şi ridică slujitorul
La un rang ce până-atuncea nu fusese niciodată
Cunoscut aici pe Terra, după ce-a fost blestemată.

Cum stau lucrurile pare când e vorba despre mine:
Am lăsat şi eu ce-mi place şi ce-mi face mie bine,
Ca să pot rămâne singur cu Domnul ca în pustie
Şi să mi Se reveleze, ca lui Avraam, şi mie?
Aş vrea să mai spun o dată că în ceea ce priveşte
Cunoaşterea voii sfinte, faptul principal nu este
Să ştii pe de rost Scriptura, nici doar să fii credincios,
Ci să ieşi din tine-afară şi să stai lângă Hristos.
Căci precum se vede-n textul din Scriptura arătată,
Domnul nu a stat de vorbă cu Avram de prima dată,
Ci ATUNCI - spune Cuvântul - când Avram a părăsit
Umbra lui dulce de-acasă şi cu Domnul s-a-nsoţit,
ATUNCI îi împărtăşeşte Domnul voia Lui cerească
Şi ACOLO îl învaţă şi arta să mijlocească.

Aş vrea să revin acuma cu-ntrebarea de mai sus:
Cum stai tu când este vorba de rămasul cu Isus?
Să zicem că dimineaţa ai citit tu în Cuvânt
Că-i ferice credinciosul care-n viaţă pe pământ
Hrăneşte şi vizitează un sărac neputincios,
Că prin asta el petrece direct cu Domnul Hristos.
Mai târziu, înspre amiază, Hristos vrea să îţi vorbească
Indicându-ţi o adresă, unde vrea să te-ntâlnească.
Însă la adresa-aceea nu e cerul de cleştar,
Ci-i un Lazăr plin de bube, ce stă-ntr-un bordei murdar.
N-are bani nici pentru pâine şi mai şi miroase greu,
Că-i bolnav şi n-are cine să-l ducă nici la WC-eu.
Vai, cât de neprimitoare e pustia cea fierbinte,
Locu-n care însă Domnul vrea să-ţi spună taine sfinte!
Dar cât de ispititoare e şi umbra cea stufoasă
De-a rămâne să vezi meciul la televizor acasă!
Sau te-aşteaptă şi vecinul, să câştigi dolari la el...
Lasă-L pe Isus săracul, ai să-L vezi când mergi în cer.
Vizitându-L azi pe Domnul, sărac şi paralizat,
Pierzi venitul şi dolarul din pământul blestemat.

Iată, două voci te cheamă; însă tu să ştii, creştine:
Numai prima-i de la Domnul, cealaltă din iad îţi vine.
Rămâi astăzi lângă Domnul, cel bolnav şi-n sărăcie,
Ca să stea şi El cu tine în eterna veşnicie,
Căci numai „ATUNCI" şi-„ACOLO", lângă Domnul de petreci,

Vei cunoaşte fericirea, de acum şi până-n veci!

Valdi Herman

Thursday, April 16, 2009

Incurajare de la un frate drag in Domnul Christos si prieten,SERBAN CONSTANTINESCU-15 Aprilie 2009Experimentarea Psalmului 115.

Unii comentataori ai Psalmului 115 considerå cå referirile la Israel,
la casa lui Aron. la cei ce tem de Domnul din acest Psalm, desemneazå
atitudinea råmåsitei credimcioase a poporului Israel fatå de Dumnezeu
adevårat. Altii cred cå expresia din versetul 1: "Nu nouå, Doamne, nu
nouå, ci Numelui Tåu då slavå, pentru bunåtatea Ta si pentru
credinciosia Ta"
îi caracterizeazå pe toti adevåratii credinciosi, în
general, înclusiv pe credinciosii din dispensatia Harului;. Intreit
Unicul Dumnezeu lucreazå pentru slåvirea Lui Insusi, a lui Dumnezeu
Tatål si a Fiului, prin Duhul Sfânt. Poporul ales al lui Dumnezeu,
cei ce sunt o preotie sfântå pentru Dumnezeu cei care, temându-se de
Dumnezeu tråiesc o viatå de evlavie, de închinare adevåratå, så se
uneascå cu Psalmistul în laudå cåtre Dumnezeu. "Nu nouå" înseamnå:
Doamne, prin tot ce suntem si prin tot ce facem, dorim så nu ne
glorificåm pe noi însine, ci så fii numai Tu glorificat. Când cu 53 de
ani în urmå, fratele Horen a trecut de partea Domnului Isus, la 14 ani ,a trecut
în rândul celor care sunt datori så dea slavå numai lui Dumnezeu.

Versetul. 2 aratå ce zic "neamurile" (cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu). Ei
zic: "Unde este Dumnezeul tåu?". Ei nu-I recunosc omniprezenta, îi
neagå exsitenta. Când a venit la Domnul Isus Christos. Horen a iesit
din rândul Neamurilor, a ajuns un slujitor al celor ce dau slavå lui
Dumnezeu, educând pentru multi ani copiii în scoala duminicalå a
Adunårii Carol Davial din Bucuresti
Raspunsul la întrebarea formulatå de "Neamuri" este forte conluziv:
"Dumnezeul nostru este în cer; El face tot ce vrea". Credinciosii
stiu cå cerul este o realitate: o realitate infinitå ca ìntindere, dar
si infinitå ca semnificatie.
 

 Titul acestu blog este ,,AICISIACUMACOLOCURAND"ACOLO îN CURAND desemneazå locul prezentei aevea a lui Dumnezeu împreunå cu mântuitii Såi. Mântuitii prin Christos Il contempleazå prin credintå pe Christosul înåltat, asteptå venirea lui pentru Råpirea Bisericii (= Acolo, în curând). 
Fratele Horen are aceastå "fericita nådejde" (Tit 2) "El face tot ce vrea, spune despre suveranitatea lui Dumnezeu, tot ce vrea. Ståpânirea supremå a lui
Dumnezeu se exercitå în asa fel încât nu se întâmplå nimic în Univers
fårå stirea, fårå controlul lui Dumnezeu.

Ce mângâietor poate fi pentru familia Brasov acest gånd! Cât de bine consunå el cu Romani 8:28
"Pe de altå parte, stim cå toate lucrurile lucrezå împreunå spre
binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, adicå a celor chemati dupå planul
Såu."

Inchei cu o urare pentru Virginia. Horen si famila:
MULTI ANI INAINTE CU DOMNUL ISUS!

Serban Constantinesu, 15 Aprilie 2009
Sconsta133@gmail.comWednesday, April 15, 2009

-->
HELLO!
EU SANT AICI SI ACUM SI VOI FI ACOLO CURAND:
BLOGUL VA FI BILINGUAL DECI IN ROMANA SI ENGLEZA, DUPA CUM VA FI CAZUL FARA TRADUCERE OBLIGATORIE.
POATE FI CITIT DE ORICINE CARE CUNOSTE UNA SAU AMANDOUA LIMBILE.
THE BLOG WILL BE BILINGUAL: ROMANIAN AND ENGLISH, COULD BE RED BY EVERYONE WHO KNOWS ONE OR TWO LANGUAGES.

15 APRILIE 2009
UN INCEPUT TIMID INTR-O ZI DE BUCURIE
ACUM 53 DE ANI SOTUL MEU DE 43 DE ANI ,HOREN BRASOV SI-A DAT INIMA DOMNULUI ISUS LA VARSTA 14 ANI!ACUM ARE 67ANI .
SLAVA SI LAUDA E NUMAI A DOMNULUI!
PSALMUL 115
1Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioşia Ta!
2Pentruce că zică neamurile: ,,Unde este Dumnezeul lor?``
3Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea.
4Idolii lor sînt argint şi aur, făcuţi de mîni omeneşti.
5Au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar nu văd,
6au urechi, dar n'aud, au nas, dar nu miroase,
7au mîni, dar nu pipăie, picioare, dar nu merg; nu scot niciun sunet din gîtlejul lor.
8Ca ei sînt cei ce -i fac; toţi cei ce se încred în ei.
9Israele, încrede-te în Domnul! El este ajutorul şi scutul lor.
10Casa lui Aaron, încrede-te în Domnul! El este ajutorul şi scutul lor.
11Cei ce vă temeţi de Domnul, încredeţi-vă în Domnul! El este ajutorul şi scutul lor.
12Domnul Şi-aduce aminte de noi: El va binecuvînta, va binecuvînta casa lui Israel, va binecuvînta casa lui Aaron,
13va binecuvînta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici şi pe cei mari.
14Domnul să vă înmulţească tot mai mult, pe voi şi pe copiii voştri!
15Fiţi binecuvîntaţi de Domnul, care a făcut cerurile şi pămîntul!
16Cerurile sînt ale Domnului, dar pămîntul l -a dat fiilor oamenilor.
17Nu morţii laudă pe Domnul, şi nici vreunul din cei ce se pogoară în locul tăcerii,
18ci noi, noi vom binecuvînta pe Domnul, deacum şi pînă în veac.
Lăudaţi pe Domnul!
PSALM 115
1 Not unto us, O LORD, not unto us,
But to Your name give glory,
Because of Your mercy,
Because of Your truth.
2 Why should the Gentiles say,
“So where is their God?”

3 But our God is in heaven;
He does whatever He pleases.
4 Their idols are silver and gold,
The work of men’s hands.
5 They have mouths, but they do not speak;
Eyes they have, but they do not see;
6 They have ears, but they do not hear;
Noses they have, but they do not smell;
7 They have hands, but they do not handle;
Feet they have, but they do not walk;
Nor do they mutter through their throat.
8 Those who make them are like them;
So is everyone who trusts in them.

--> 9 O Israel, trust in the LORD;
He is their help and their shield.
10 O house of Aaron, trust in the LORD;
He is their help and their shield.
11 You who fear the LORD, trust in the LORD;
He is their help and their shield.

12 The LORD has been mindful of us;
He will bless us;
He will bless the house of Israel;
He will bless the house of Aaron.
13 He will bless those who fear the LORD,
Both small and great.

14 May the LORD give you increase more and more,
You and your children.
15 May you be blessed by the LORD,
Who made heaven and earth.
16 The heaven, even the heavens, are the LORD’s;
But the earth He has given to the children of men.
17 The dead do not praise the LORD,
Nor any who go down into silence.
18 But we will bless the LORD
From this time forth and forevermore.

Praise the LORD