MARANATA !!!

MARANATA !!!

Wednesday, October 31, 2018

2018 NOIEMBRIE-4 FELURI DE MEDITATII-CUVINTE DE MANGAIERE,ZIDIRE,IMBARBATARE SI TREZIRE

Christianity can be condensed into four words: Admit, Submit, Commit and Transmit. -Samuel Wilberforce« 


DOMNUL ESTE APROAPE- GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

Joi, 1 Noiembrie 2018

Ochii tăi să fie pe ogorul care se seceră și mergi pe urma lor.

N-am poruncit eu slujitorilor să nu te atingă? Și, dacă-ți

este sete, du-te la vase și bea din ce scot slujitorii.Rut 2.9

Citim că Rut a fost îndemnată de Boaz să meargă la vase și să bea din ce aveau să scoată slujitorii (tinerii). În această scenă deosebit de frumoasă vedem că tinerii scoteau apă din fântână și o turnau în vase. Acești tineri slujitori sunt o imagine a celor care au primit de la Domnul darul de a prezenta Cuvântul lui Dumnezeu pentru înviorarea celor sfinți. Acest lucru s-a întâmplat chiar și literal în istoria Adunării. Apostolii erau aproape toți tineri atunci când Domnul i-a chemat. De asemenea, în timpul marilor treziri, oamenii care au jucat un rol important în aceste mișcări au fost în marea lor majoritate tineri.

Totuși, spiritual vorbind, vârsta naturală nu are importanță, iar tinerii slujitori de aici îi desemnează pe toți aceia care, indiferent de vârstă, fac eforturi pentru a înviora poporul lui Dumnezeu. Ei și-au dedicat viețile rugăciunii și slujirii Cuvântului (Fapte 6.4). Apostolul Ioan descrie ceea ce este caracteristic tinerilor: „V-am scris, tinerilor, pentru că sunteți tari, și Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, și l-ați învins pe cel rău“ (1 Ioan 2.14).

Boaz este stăpânul ogorului și îi distribuie pe tinerii săi în slujire așa cum dorește el. Ce imagine a Domnului nostru înălțat, care a dat oameni ca daruri pentru instruirea și echiparea sfinților (Efeseni 4.12)! Boaz le poruncește tinerilor să n-o înfrunte pe Rut și să n-o certe pentru că strângea spice în urma secerătorilor (versetele 9 și 15). Cât de grijulii și de atenți trebuie să fim atunci când slujim sfinților și când îngrijim de sufletele lor, pentru ca astfel să dăm o bună mărturie despre Stăpânul ogorului!DOMNUL ESTE APROAPE NOIEMBRIE (1)

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Jean Koechlin -Volumul V

http://www.clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/

1 NOIEMBRIE

Iacov 3.1-18

           După cum credinţa, dacă există, se manifestă în mod ne­cesar prin lucrări, tot aşa întinarea se exteriorizează, mai de­vreme sau mai târziu, prin cuvinte. Orice maşină cu aburi are o supapă prin care suprapresiunea răbufneşte irezistibil. Dacă lăsăm să crească această «presiune» fără s-o judecăm, ea se va trăda inevitabil prin cuvinte pe care nu le vom putea stă­pâni. Astfel Domnul ne face să constatăm necurăţia buzelor noastre (Isaia 6.5) şi ne arată sursa interioară: prisosul inimii (Matei 12.34; 15.19; Proverbe 10.20). Prin judecata de sine însă, ne invită să despărţim „ce este de preţ de ce este fără preţ”, pentru a fi precum gura Lui (Ieremia 15.19).

            Există înţelepciune şi înţelepciune. Cea de sus, ca ori­ce dar desăvârşit, coboară de la Tatăl luminilor (cap. 1.17). Trăsăturile ei ne vor face s-o recunoaştem: este mereu curată, fără voinţă proprie, activă în bine.

            Ar trebui să recitim aceste versete ori de câte ori suntem pe cale să ne întrebuinţăm rău limba: pentru ceartă, minciună (v. 14), vorbire de rău (cap. 4.11), lăudăroşenie (cap. 4.16), cârtire (cap. 5.9), jurăminte sau vorbe uşuratice (cap. 5.12; Efeseni 4.29; 5.4). Cu alte cuvinte, de cât de multe ori pe zi!SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI VOLUMUL V- NOIEMBRIE

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

1 NOIEMBRIE_OFERĂ-I LUI DUMNEZEU PRIMELE TALE ROADE

„Cinstește pe Domnul… cu cele dintâi roade din tot venitul tău” (Proverbe 3:9)

Solomon scrie: „Cinstește pe Domnul cu averile tale, și cu cele dintâi roade din tot venitul tău: căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug, și teascurile tale vor geme de must.” (v. 9-10). Oamenii care au auzit aceste cuvinte se întrețineau din munca pământului și din turmele de care aveau grijă. La fiecare recoltă sau de fiecare dată când fătau animalele,  ei duceau la Templu primul snop sau vițelul întâi născut și le ofereau Domnului. Acestea se numeau „cele dintâi roade.” Astfel ei recunoșteau că „tot ce am vine de la Dumnezeu și îi aparține lui Dumnezeu. Si tot ce voi avea nevoie în viitor depinde de bunătatea lui Dumnezeu fața de mine.” Niciodată nu vei auzi un principiu de gestionare a banilor mai important decât acesta: dă-i lui Dumnezeu „cele dintâi roade”, nu resturile! Omul de afaceri Arthur DeMoss a fost un titan al credinței și un om caritabil care a donat milioane lucrării lui Dumnezeu și a lăsat în urma sa o fundație care să-i ducă mai departe moștenirea. Domnul DeMoss a spus că pentru a avea succes trebuie să-i oferi lui Dumnezeu primul cent din fiecare dolar, prima oră din fiecare zi si prima zi din fiecare săptămână. Poate întrebi: „Asta înseamnă că Dumnezeu nu mă iubește dacă nu dau zeciuială?” Nu! Tu nu poți face nimic pentru a câștiga dragostea lui Dumnezeu;  cu toate acestea, faptul că dai zeciuială ele bună voie demonstrează ascultarea și dragostea ta față de Dumnezeu.CUVÂNTULLUI DUMNEZEU PENTRU ASTAZI-NOIEMBRIE 2018

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

SĂMÂNŢA BUNĂ

Joi, 1 Noiembrie 2018

„Nu te chinui ca să te îmbogățești, nu-ți pune priceperea în aceasta.

Abia  ți-ai aruncat ochii spre ea și nu mai este;căci bogăția își face aripi…“ Proverbe 23.4,5

Tunelul fără capăt

Aristoteles Onassis a fost un armator grec renumit, unul dintre cei mai bogați oameni ai timpului său. Fără îndoială, a fost invidiat de mulți. Dar ce i-a rămas din bogăție? În 15 martie 1975, Onassis a murit la 69 de ani în urma unei aprinderi la plămâni. El a rostit propoziția: „Cine afirmă că banii ar fi totul, acela dovedește că nu a avut niciodată bani!“ Pe patul de moarte i-a recunoscut unui prieten: „Am fost doar o mașină de bani. Mi-am petrecut viața într-un tunel de aur, cu privirea îndreptată spre ieșire unde am sperat deplină mulțumire și fericire. Dar tunelul nu ia sfârșit. Nimic nu-mi mai rămâne după moarte.“

Un tunel fără capăt! Intri în el – poate entuziasmat și plin de speranță – dar fără Dumnezeu. Cu cât mergi mai departe, cu atât devine mai întunecos. Cândva se observă că din tunel nu mai este nicio ieșire. Şi atunci? Trebuie să recunoști calea greșită, să te întorci cu 180 de grade, să recunoști înaintea lui Dumnezeu păcatele tale și să te întorci la El. Atunci îți apare lumina de la crucea de la Golgota, unde Isus Hristos a ispășit păcatele acelora care cred în El. Cine se întoarce așa la Dumnezeu, devine într-adevăr bogat, pentru că posedă acum bogății veșnice. Calea sa prin viață este rezumată în Proverbe 4.18: „Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezSĂMÂNŢA BUNĂ NOIEMBRIE

CELELALTE 10 MEDITATII CLASICE- SE GASESC  POSTATE  IN TOATE LUNILE ANULUI  2016 LA ADRESELE URMATOARE

https://ioan17.wordpress.com/

https://ioan17.wordpress.com/2016/01/02/meditatii-cuvinte-demangaierezidireimbarbatare-si-trezire-luna-ianuarie-2016-pot-fi-descarcate-in-word/

 http://nowheresoonthere.blogspot.com/

http://nowheresoonthere.blogspot.com/2016/01/meditatii-cuvinte-de.html

POT FI DESCARCATE  DEPOZITATE SI RETRIMISE DE ORICINE .

 NIMIC NU E COPYRIGHT, DACA LE PASTRATI ASA CUM LE LUATI  NEMODIFICATE SI CU  ADRESELE PROVINIENTEI LOR ORIGINALE,


Saturday, October 6, 2018

CE DULCE-I CANTAREA ! de LUCICA BOLTASU

Christianity can be condensed into four words: Admit, Submit, Commit and Transmit. -Samuel Wilberforce


Ce dulce-i cântarea Din neguri de timp ai venit într-o zi,
Din spații celeste, Rabuni,
Să mori pentru mine! De-atuncea, să ştii,
Nostalgic privesc mantia lunii!
Când noaptea se-aşterne pe lacul tăcut,
Străluce în taină, selena,
În suflet răsună un dor mai acut,
Ea-mi lasă pe brațe doar trena!
Sideful mă umple mai mult de mister,
Caut imnuri de slavă în umbre,
Cu cât mă afund, cu atât mai mult pier
Şi toate viziunile-s sumbre!
Dar zorii mă caută în bobii zglobii
De rouă căzută şi fină,
M-adună-n izvoarele Apelor Vii
Şi pune în mine Lumină!
Ce dulce-i cântarea ce vine de sus,
Când îngeri deschid partitura, 
Atuncea şi eu Îți dau slavă, Isus,
Căci mută nu poate fi gura!
Luceferi tresaltă pe bolta de-azur,
Dar Tu, Soare Sfânt, ești mai mare,
Ești Mielul din slavă și făr’ de cusur,
Ce dai lumii-ntregi vindecare!
Și eu, gârbovit de păcate, poveri,
Strigat-am plângând către Tine,
Isus, Adonai, Tu mi-ai dat noi puteri,
Ai pus duh statornic în mine!
De-atunci, când privesc răsărituri şi sori,
Văd haina cea albă de nuntă,
Pe Mirele Sfânt care vine pe nori
Şi îngeri în juru-I ce cântă!
Credința mă face să caut zi de zi,
S-ascult ce Cuvântul vorbește,
Să știți, taina vieții, sintagma “a fii”,
În Dragoste doar, se-mplineşte!

06/09/18, Deva- Lucica Boltasu

AMIR TSARFATI-Bible Bite: God Loves To Declare His Plans

Christianity can be condensed into four words: Admit, Submit, Commit and Transmit. -Samuel Wilberforce

AMIR TSARFATI-

September 30, 2018

Behold Israel

God created peace and man rebelled and violated this peace, thus war has entered our history. Man ever since has been trying to achieve peace. But can he do it apart from God? What can the Bible tell us about the future? Will it be with peace or war? Amir identifies peace and war in a cycle of 4. Which will be the one God intended us to have? Amir gave this teaching at the Understanding the Times Conference.
Bible Bite: God Loves To Declare His Plans
The Apostle Paul gave us a wonderful reminder in the book of Romans that needs to be recognized today…
Romans 15:4
For whatever things were written before were written for our learning, that we through the patience and comfort of the Scriptures might have hope.
If we were to paraphrase Paul’s statement we could well say; the Old Testament (the things written before) was written for our learning, patience, comfort and hope. Yet sadly, many in the church today minimize or marginalize the Old Testament to some sort of secondary status even though it’s content is just as inspired as every word of the New Testament.
Today, some say only read the red letters, pointing to the Words of Jesus printed in red in many Bibles. There are two major problems with such thinking. The first is there were no red letters in the Greek manuscripts. The second is such statements deny the inspiration of the rest of the Bible and are an insult to the third member of the Triune Godhead, the Holy Spirit, who inspired all that is written in the Scriptures, including the New Testament.
Genesis 18:17-18
And the Lord said, “Shall I hide from Abraham what I am doing, since Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him?”
It is the Lord’s desire to make His plans known to His people. Through the ages He has continually revealed what His will is for the present and what awaits us in the future. For some He revealed the near future, like with Abram and Sarai having a child. For others, and in some instances for all, He has revealed the distant future like with Daniel when he was told of things that would happen “many days from now.”
The point is this;
2 Peter 1:2-4
Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord, as His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us by glory and virtue, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust.
In his opening greeting and remarks in his second epistle, Peter gives God’s will for us in the present, being partakers of the divine nature and by that living in godliness. Then he tells us of our future through the exceedingly great and precious promises of escaping the corruption that is in this lustful world. He prefaces these two things by stating that God’s divine power has given us “all things” that pertain to life and godliness.
That means we don’t need to try and create sensational things that aren’t found in Scripture in order to live or have a more fulfilling or exciting Christian life. God has given us all we need in order to live godly and He has told us all we need to know in order to live in anticipation of escaping this lustful world.
Daniel 12:4
“But you, Daniel, shut up the words, and seal the book until the time of the end; many shall run to and fro, and knowledge shall increase.”
There are things in Scripture that will only be fully understood by the generation that sees them unfold. The Bible often refers to them as “mysteries”. That doesn’t mean that we will need a bible code to decipher them, it simply means the mysterious will become obvious in its time. For example, the church is referred to as a “mystery” in Ephesians 5:32 and it was hidden, or a mystery, in the Old Testament. But now God’s love and desire to save the Gentiles is no longer a mystery through the reality of the predominantly Gentile church. Babylon is called “mystery Babylon” in Revelation 17:5 and the fullness of the meaning is hidden from us and will only be completely understood when the events concerning mystery Babylon occur or are fulfilled.
Deuteronomy 29:29
“The secret things belong to the Lord our God, but those things which are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of this law.”
With all the wonderful “secret things” God has revealed to His people through His word we need to recognize that there are still things that are known only to Him, such as the day and hour of Christ’s return. Yet the fact remains that through His divine power and the revelation of His word we have been given all the things we need to live a godly life in expectancy of His return. We are, however, fortunate to live in the time Daniel wrote of that was sealed to previous generations as we live in the “time of the end.” Therefore we don’t need to force anything in to any given text to make it more sensational nor do we need to search for secret or coded meanings of various prophetic passages.
Let the Bible speak for itself and let Scripture interpret Scripture recognizing the most reliable means of prophetic interpretation is fulfillment. Some things we don’t know and others we can and do know and the things we can and do know are sensational enough without forcing anything on to them for the sake of creating excitement or selling books.
Here is something sensational we know for sure yet “when” it happens remains a mystery and that is; Jesus is coming soon! And until He does, His divine power has given all things pertaining to life and godliness as we live in expectancy of His sensational return. Maranatha!
September 30, 2018
Our mailing address is:
Behold Israel
P.O. Box 689
Monument, CO 80132

60 DE ANI DE HAR -5 OCTOMBRIE 1958 -2018

Christianity can be condensed into four words: Admit, Submit, Commit and Transmit. -Samuel Wilberforce
60 ANI IN URMA 5 OCTOMBRIE 1958 LA 14 ANI AM FACUT ACEST LUCRU PRIN CREDINTA IN JERTFA DOMNULUI ISUS SI POCAINTA ,SI NU M-A DEZAMAGIT NICIODATA !LAUDAT SI SLAVIT SA FIE NUMELE LUI !