MARANATA !!!

MARANATA !!!

Friday, January 1, 2016

MEDITATII CUVINTE DE MANGAIERE,ZIDIRE,IMBARBATARE SI TREZIRE LUNA IANUARIE 2016 (Pot fi descarcate in Word )

Christianity can be condensed into four words: Admit, Submit, Commit and Transmit. -Samuel Wilberforce


1878_898647556899116_5897388806711652148_n1545877_1142950022384526_6924023936458766301_nTOTUL PENTRU GLORIA LUI

de Oswald Chambers

1 IANUARIE

Să-I predăm Lui întreaga noastră fiinţă

Dorința şi nădejdea mea înflăcărate suni să nu mă simt ruşinat niciodată, ci acum, ca întotdeauna, să îi pot aduce cinste lui Cristos în persoana mea, printr-un curaj neînfricat.Filipeni 1:20.

Moffat

Totul pentru glona Lui. „Dorinţa şi nădejdea mea înflăcărate sunt să nu mă simt ruşinat niciodată.” Ne vom simţi cu toţii foarte ruşinaţi dacă nu ne supunem lui Isus în punctul in care El ne-a cerut s-o facem. Pavel spune: „Hotărârea mea este de a face totul pentru gloria Lui”. A ajunge la această stare este o problemă de voinţă; nu de dezbateri şi raţionamente, ci de o predare a voinţei, o predare absolută şi irevocabilă a acesteia. Ceea ce ne opreşte să luăm această decizie este consideraţia prea mare pe care o avem faţă de noi înşine, chiar dacă o ascundem sub pretenţia că dăm importanţă altora. Dacă ne gândim cât de mult îi va costa pe alţii ascultarea noastră de chemarea lui Isus, prin aceasta îi spunem lui Dumnezeu că El nu ştie ce înseamnă ascultarea noastră. Fii liniştit: El ştie. Alungă orice altă idee şi rămâi înaintea lui Dumnezeu doar cu acest gând: „Totul pentru gloria Lui”. Sunt hotărât să fiu absolut cu totul al Lui şi numai al Lui.Hotărârea mea neclintită de a urmări sfinţenia Lui, „fie că aceas­ta înseamnă viaţă sau moarte, nu are importanţă!” (v. 21, Moffat). Pavel era hotărât să nu se lase împiedicat de nimic şi să facă exact ce voia Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să aducă o criză în viaţa noastră, pentru că nu luăm în seamă metodele mai blânde folosite faţă de noi. El ne aduce până în punctul în care ne cere să ne predăm Lui întru totul, şi noi începem să comentam; atunci El produce în viaţa noastră o criză în care trebuie să luăm o hotărâre – pro sau contra. Acel moment devine „marea răscruce” a vieţii noastre.Dacă, în vreun fel, criza a venit şi în viaţa ta, predă-ţi Lui voinţa în mod absolut şi irevocabil.TOATA LUNA AICI:TOTUL PENTRU GLORIA LUI IANUARIE

1003390_1143441699002025_610827516111226233_nMANA DE DIMINEAŢĂ

IANUARIE   1                                  

“… Voi merge Eu însumi cu tine şi îţi voi da odihnă.”EXODUL 33:14

În  inima  lui  Moise era  o  rugăciune,  o  dorinţă  inspirată  de Dumnezeu însuşi. În spatele şi în jurul lui era tulburare şi încurcătură iar înaintea lui era necunoscutul. Poporul lui Dumnezeu era sub teribila ameninţare a consecinţelor necredincioşiei lu, şi în mijlocul unor astfel de împrejurări, din inima aceluia care a rămas credincios, a ieşit un suspin auzit numai de Dumnezeu:“… Arată-mi căile Tale” (vs. 13) şi “Arată-mi slava Ta!”. Şi Domnul i-a răspuns: “… Eu însumi voi merge înaintea ta şi-ţi voi da odihnă”.

Dumnezeu aude astfel de rugăciuni şi vrea să le asculte. Pentru copilul Său, căile Sale sunt pregătite, trasate mai dinainte, deşi în înţelepciunea Lui le descopere una câte una; căci El vrea ca viaţa credincioşilor Lui ascultători să fie condusă de principiul credinţei. Să nu ne mirăm că El ne lasă în neştiinţă în ce priveşte forma pe care o vor lua căile Sale cu privire la noi. Ne este deajuns să ştim că El însuşi va merge înaintea noastră, deschizând drumul. A ne încredinţa căile în mâna Domnului înseamnă a-L slăvi.Dacă ascultăm şi îl urmăm pas cu pas, îi facem bucurie, căci Lui îi este preţioasă credinţa noastră încercată care este mai scumpă decât aurul care piere. El vrea ca astăzi când nu-L vedem, credinţa noastră să-I aducă cinste şi laudă. Dacă El ne cere credinţă, El o însoţeşte cu darul păcii, la care se adaugă nădejdea  care nu înşeală, făcând să strălucească în inimile noastre ca o lumină crescândă.Ne trebuie ceva mai mult decât Prezenta Lui? Ea înţelege absolut tot. Ea este avangarda noastră şi ariergarda noastră. Ea ne asigură direcţia şi protecţia. Ea este înţelepciunea şi pacea noastră. Această Prezenţă slăvită ne este asigurată prin Duhul Sfânt; în mijlocul agitaţiei şi a furtunei, ea ne dă odihnă şi face ca viaţa noastră să fie roditoare şi biruitoare în încercări. Ea ne face să creştem în cunoştinţa lui Dumnezeu şi să ajungem la statura desăvârşită a Domnului Hristos. şi în plus, prin îmbrăcarea noastră cu această Prezenţă divină, viaţă noastră atrage sufletele la El. Să începem anul cu această PREZENŢĂ si s-o menţinem zi de zi.TOATA LUNA AICI:MANA DE DIMINEATA- IANUARIE

1377464_188684418152221_2702665077296410560_nMÂNTUIREA PRIN HRISTOS

de  Fritz BERGER

1 Ianuarie 

“Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa Lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri cu mulţumiri.”Filipeni 4:6

Dacă privim înapoi la anul care a trecut, avem multe motive de a-L slăvi pe Dumnezeu, căci EL ne-a făcut parte de multe binecuvântări şi EL vrea să ne poarte de grijă şi în acest an. El nu ne îndeamnă:”Nu vă faceţi  multe griji!, ci “Nu vă îngrijoraţi de nimic!”, căci îngrijorarea este păcat! În Matei 6 citim că păgânii se îngrijorează, dar Tatăl ceresc ne promite că ne va purta de grijă, căci EL ştie de nevoile noastre.Să privim la corbi şi la vrăbii care n-au gânare şi EL totuşi îi hrăneşte.Noi suntem mult mai de preţ Înaintea Lui.Să căutăm mai întâi împărăţia Lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi nu a noastră, neprhănirea Lui, şi toate aceste lucruri ni se vor da pe deasupra.Iar în versetul de mai sus ni se spune să aducem cererile noastre Înaintea Lui, adică să-I spunem tot ceea ce ne apasă şi să aşteptăm ajutorul de la EL, mulţumind pentru promisiunile Sale.EL a ajutat văduva care mai avea să gătească pentru ultima dată, iar apoi să moară.EL este deci ajutor şi în privinţa hranei.EL l-a ajutat şi pe Ezechia când Sanherib a ocupat oraşul;Iosafat a strigat la Dumnezeu când avea de luptat cu un vrăjmaş numeros.A aşteptat ajutorul de la EL şi  nu s-a ruşinat.Dumnezeu a înfrânt duşmanul astfel încât n-a mai rămas nici unul iar pentru împărţirea prăzii au avut nevoie de trei zile.De aceea să-I predăm şi noi toate grijile noastre, aşteptând rezolvarea de la EL. Astfel putem începe cu curaj noul an cu Cel, fără ştirea căruia nu ne cade nici un fir de păr.TOATA LUNA AICI:MANTUIREA PRIN HRISTOS de FRITZ BERGER- IANUARIE

941018_1652516965014551_1337617331591631648_nTEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU

de Charles H. SPURGEON

1 Ianuarie

CEA DINTÂI FĂGĂDUINŢĂ A BIBLIEI

Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa

ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul,

şi tu îi vei zdrobi călcâiul.  Geneza 3.15

Aşa este prima făgăduinţă făcută omului căzut. Ea conţine întreaga Evanghelie şi arată miezul legământului harului. O vedem împlinită într-o mare măsură; sămânţa femeii a fost rănită la călcâi în persoana lui Isus Cristos, şi ce groaznică zdrobire va fi zdrobirea finală a capului şarpelui! Această profeţie a fost împlinită întâi când Isus a purtat păcatul omenirii, a biruit moartea şi a învins puterea Satanei; ea va fi pe deplin şi definitiv împlinită la cea de a doua venire a Domnului şi în ziua judecăţii de la sfârşit.Dar, de altfel, acest lucru se împlineşte pentru fiecare din noi în parte: răniţi la călcâi, de chinurile pe care ni le pricinuiesc puterile răutăţii în toate zilele, suferinţe pe care totdeauna putem să le biruim în Cristos, care a pus piciorul pe capul şarpelui. În tot timpul acestui an, vom avea de învăţat cea dintâi parte a acestei făgăduinţe, experimentând-o prin ispitele Diavolului şi a loviturilor celor nelegiuiţi care sunt sămânţa lui. Ei ne vor putea răni în aşa fel încât să ne facă să şchiopătăm de durerea de la călcâi; dar să reflectăm bine la cea de a doua parte a textului şi să nu ne îngrozim. Prin credinţă să ne bucurăm că vom şi domni împreună cu Cristos, sămânţa femeii.TOATA LUNA AICI:TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU- IANUARIE

10391969_939374916150776_1164786859136479773_nDOMNUL ESTE APROAPE!

CALENDAR BIBLIC

1 IANUARIE

El Şi-a pus mâna dreaptă peste mine, şi a zis: Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.Apocalipsa 1.17-18

Am trecut pragul unui an nou. Şi ştim cât de importantă este această trecere pentru noi. Ne stau în faţă evenimente a căror împlinire este inevitabilă. Isus Cristos însă este acelaşi, El ţine în mâinile Lui toate lucrurile, toate problemele întregii lumi şi mai cu seamă problemele noastre personale, cele care adesea ne înfricoşează. El îngăduie unele situaţii pentru a ne arăta puterea şi fiinţa Lui minunata. Ioan se afla în exil pe insula Patmos, departe de prietenii lui, în mijlocul unor situaţii grele, având înainte necunoscutul. Dar tocmai în această stare a venit la el Domnul Isus Hristos Cel înălţat de Dumnezeu, încoronat cu cinste, slavă, putere şi autoritate, aşa cum îl vom vedea cu toţii atunci când va veni ca Judecător. El îşi pune mâna pe ucenicul Lui iubit şi-i spune: „NU TE TEME!”Domnul Isus este Cel viu care era mort şi iată că trăieşte în vecii vecilor, Ce minunat că avem un astfel de Mântuitor viu, care a primit o înviere atât de glorioasă şi căruia I s-a dat toată puterea în cer şi pe pământ! Să ne înfricoşeze acest lucru, sau să avem o perspectivă sumbră despre viitor? NU, El vrea să rămână în toate zilele cu noi. Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip NU te voi PĂRĂSI. Ar fi de dorit să simţim şi noi mâna Lui când ne spune: „Nu te teme! Poate mai sunt numai câteva clipe până la venirea Lui din nou ca să-i înalţe pe ai Săi în măreţia lui Dumnezeu. Până atunci însă, să-L urmăm cu toată nădejdea şi despărţiţi de toate lucrurile care Lui nu-I plac.„Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta:„întăreşte-te şi îmbărbătează-te. NU te înspăimânta şi nu teîngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face?” (Ios. 1.9).TOATA LUNA AICI:DOMNUL ESTE APROAPE-CALENDAR BIBLIC) IANUARIE

1935627_879891582145495_599655442923644083_n

OSWALD CHAMBERS

BĂTÂND LA UŞA LUI DUMNEZEU

1 IANUARIE

Doamne, Te slăvesc pentru revelarea Paternităţii Tale supreme care mi se descoperă prin harul Domnului Isus Cristos. O, să pot fi copilul Tatălui din cer!

TOATA LUNA AICI:BĂTÂND LA UŞA LUI DUMNEZEU- IANUARIE-Oswald Chambers

12463863_1543681282612367_663742706_n

MEDITAŢII ZILNICE

WIM MALGO

1 IANUARIE

«Până la bătrâneţea voastră Eu voi fi Acelaşi, până la cărunteţele voastre vă voi sprijini. V-am purtat şi tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc si să vă mântuiesc.» Isaia 46,4

Cât de incert este acest an care îţi stă înainte! Nesigu­ranţa generează nelinişte şi nervozitate. Câte lucruri rele nu ţi se pot întâmpla? Vrei să fii însă sigur de veşnicie? Atunci fii gata să accepţi cele două condiţii pe care le pune Biblia. Prima este aceasta:«Dar cel ce m-ascultă va locui fară grijă, va trăi liniştit şi fără să se teamă de vreun rău» (Prov. 1,33) şi cealaltă: «Domnul dă izbândă celor fără pri­hană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăţie» (Prov. 2,7). Eşti ascultător doar când eşti gata să plăteşti preţul pentru a-L urma pe Domnul Isus. Eşti neprihănit în ochii lui Dumnezeu când crezi în puterea de curăţire a sângelui lui Isus şi te căieşti sincer în inima ta de păcatele tale.Poate te întrebi cu teamă: «Prin câte încercări va tre­bui să mai trec şi în acest an?» Imediat însă ce începi să ex­perimentezi puterea ocrotitoare a lui Isus în viaţa ta, toa­te ridurile îngrijorării vor dispărea. Ce a purtat El? O co­roană de spini, crucea şi păcatele lumii. Ce susţine acum? Întregul univers, chiar pe umerii Săi. Ce altceva mai poartă? Pe tine! Chiar pe tine te poartă pe braţele Lui! De ce te mai îngrijorezi?

TOATA LUNA AICI:WIM MALGO-MEDITATII ZILNICE-IANUARIE

10152594_1143341099012085_3429274873729459998_nCHARLES H. SPURGEONMEDITAŢII PENTRU FIECARE ZI A ANULUI
Dimineaţa şi Seara

1 IANUARIE

Dimineaţa

Au mâncat din roadele ţării Canaanului în anul acela,

 Iosua 5:12

Călătoriile obositoare se terminaseră pentru Israel, fiindcă ajunsese la odihna făgăduită. Nu mai erau corturi de aşezat, “nici şerpi înfocaţi, nici Amaleciţi războinici, nici pustiu arzător. Israelita ajunseseră în ţara în care curgea lapte şi miere, şi acum mâncau din roadele ţării. Poate că în anul care începe acum, iubite cititor creştin, se va întâmpla la fel cu tine sau cu mine. Perspectiva aceasta este îmbucurătoare şi, dacă ne ţinem credinţa trează, se va împlini. Să fii cu Isus în odihna făgăduită poporului lui Dumnezeu este într-adevăr o speranţă măreaţă, şi să aştepţi gloria aceasta atât de curând este o dublă binecuvântare. Necredincioşii şovăie în faţa Iordanului, care ne desparte şi acum de ţara promisă, dar să ne întemeiem nădejdea pe faptul că am înfruntat deja toate relele, şi că nici măcar moartea nu ne mai poate înfricoşa. Să alungăm orice gând de teamă şi să ne bucurăm la gândul că din anul acesta vom începe să fim „întotdeauna cu Domnul” (1 Tesaloniceni 4:17). Mulţi vor rămâne pe pământ ca să facă lucrarea pe care Domnul le-a încredinţat-o. Dacă aceasta va fi şi partea noastră, nu există nici un motiv pentru care textul de Anul Nou să nu fie adevărat. „Noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihnă” (Evrei 4:3). Duhul Sfânt este garanţia moştenirii noastre. El ne dă „mai mult decât cerem”. Cei care sunt în cer sunt în siguranţă; tot astfel noi, care suntem pe pământ, suntem siguri în Christos Isus. Cei de sus şi-au învins duşmanii; noi avem şi noi victoriile noastre. Ostile cereşti se bucură împreună cu Domnul lor; privilegiul acesta ne este îngăduit şi nouă. Ei se odihnesc în dragostea Lui; noi avem pace prin EL. Ei cântă spre lauda Lui; noi avem privilegiul să-L binecuvântăm. In anul care începe vom aduna roadele acestui pământ pustiu, pe care credinţa şi speranţa îl pot transforma într-o gradină a Domnului. La început, omul mânca hrana îngerilor; de ce nu ar face-o şi acum? O, ce privilegiu să ne bucurăm în Isus şi să mâncăm din roadele ţării anul acesta!

10574430_1143614425651419_4016810106854572319_nSeara

Ne vom veseli şi ne vom bucura de tine.

   Cântarea Cântărilor 1:4

Ne vom veseli şi ne vom bucura de tine. ” Nu vom deschide porţile noului an în note jalnice de trombon, ci în sunete dulci de harpă şi în bucuria răsunătoare a chimvalelor. „Veniţi să cântăm cu veselie Domnului, şi să strigăm de bucurie către Stânca mântuirii noastre” (Psalmi 95:1). Noi, cei chemaţi şi credincioşi şi aleşi, vom uita orice durere şi ne vom întemeia credinţa pe numele lui Dumnezeu. Lăsaţi-i pe ceilalţi să-şi plângă necazurile; noi, cei care avem lemnul dulce pe care să-l aruncăm în apele amare de la Mara (vezi Exod 15:23) vom lăuda cu bucurie pe Domnul. Duh prea Sfânt, Sprijinitorul nostru preţios, noi, templul în care locuieşti, nu vom înceta niciodată să slăvim şi să binecuvântăm numele lui Isus. „Ne vom” — suntem hotărâţi s-o facem. Isus trebuie să fie încoronat prin bucuria din inimile noastre. Nu ne vom dezonora Mirele jelind în prezenţa Lui. Noi suntem hirotoniţi ca soli ai cerului; să repetăm mereu imnul veşnic de slavă pe care îl vom cânta pe străzile Noului Ierusalim. „Ne vom veseli şi ne vom bucura”. Aceste cuvinte au un dublu înţeles: o îndoită fericire, binecuvântare peste binecuvântare. Există vreo limită la bucuria noastră în Domnul? Oare oamenii lui Dumnezeu L-au simţit vreodată mai aproape ca acum? Ce bucurie mai mare ar putea să aibă, chiar şi în cer? „Ne vom veseli şi ne vom bucura în tine. “ Ultimul cuvânt este sarea din mâncare, miezul nucii, sufletul textului. Ce binecuvântaţi suntem în Isus! Ce râuri de binecuvântări infinite izvorăsc din El, da, şi fiecare picătură este plină de har, prin El! De vreme ce Tu, Scumpul nostru Domn Isus, eşti partea de moştenire a poporului Tău, revarsă în anul acesta asupra noastră o asemenea bogăţie de har încât, din cea dintâi până în cea din urmă zi, să ne veselim şi să ne bucurăm în Tine. Să deschidem porţile veseliei în ianuarie, şi să le închidem cu bucurie în decembrie, prin Isus.TOATA LUNA AICI:CHARLES H.SPURGEON-Dimineata si seara-IANUARIE

1919541_1143623582317170_5741975460707367404_nDOMNUL ESTE APROAPE-GBV

Vineri, 1 Ianuarie 2016

Pentru că voi nu ați primit un duh de robie, din nou spre frică, ci ați primit un duh de înfiere, prin care strigăm: „Ava, Tată!“.Romani 8.15

La început de an, să medităm din nou la acest cuvânt, „Ava“, care, cu adevărat, reprezintă începutul limbajului oricărui creștin. „Ava“este limbajul specific copilului, însă are o semnificație pe care nici măcar cel mai în vârstă creștin nu o poate înțelege în întregime. Este remarcabil faptul că acest cuvânt a rămas netradus în multe versiuni ale Scripturii. A fost lăsat acolo așa cum Domnul Însuși l-a folosit, atunci când, fiind în luptă grea, S-a plecat în rugăciune, în grădina Ghetsimani (Marcu 14.36). Ne-a fost dat și nouă harul să folosim același cuvânt pe care l-au rostit buzele Sale, atunci când S-a adresat Tatălui (Galateni 4.6).Am fost aduși, potrivit unui har de neconceput, în această relație binecuvântată, iar cuvântul „Ava“poate fi rostit de buzele noastre atunci când ne adresăm lui Dumnezeu în rugăciune. Acest cuvânt descrie pentru noi caracterul relației în care ne aflăm. Ea nu este o relație de robie, nici de frică. Nu stăm la distanță, ci ne apropiem. Ea implică o intimitate sfântă, cuplată cu cel mai adânc respect, și descrie o dragoste și o grijă manifestate față de noi, care ne atrag și ne leagă strâns de Cel care poartă acest Nume, „Ava“ – o dragoste și o grijă care creează în noi o încredere și o supunere crescânde.În vederea suferințelor din timpul prezent, despre care vorbește Romani 8 și pe care mulți dintre copiii lui Dumnezeu le simt adânc, acest cuvânt are o dulceață deosebită, plină de binecuvântare. Cu acest simțământ putem spune cu adevărat: „Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre bine pentru cei care Îl iubesc pe Dumnezeu“.Cunoscând dragostea Sa perfectă pentru noi, ne vom odihni inimile și, indiferent de ce ne rezervă viitorul, supunerea față de voia Sa și încrederea în dragostea Sa ne vor umple ființa, până când suferințele din timpul acesta vor face loc gloriei care va fi descoperită în noi, în cei care suntem copii preaiubiți și moștenitori ai lui Dumnezeu.              J.T. Mawson

1454640_1143624018983793_3665249102734061130_nIZVOARE IN DEŞERT

1 Ianuarie

Tara pe care o veti stapani este o tara  cu munti si vai care se adapa din ploaia cerului este o tara de care ingrijesteDomnul Dumnezeul Tau si asupra careia Domnul Dumnezeul tau are neincetat ochii de la inceputul pina la sfirsitul anului.(Deutoronom 11:11-12)

Astazi sintem in pragul necunoscutului.Inaintea noastra avem un an nou si vom intra in posesia lui. Cine stie de ce vom da? Ce experiente noi ne vor iesi in cale? Ce nevoi vor mai aparea? In ciuda nesigurantei ce ne sta in fata avem un mesaj care ne mâingâie si ne înveseleste de la Tatal nostru ceresc de care ingrijeste Domnul Dumnezeul tau;si asupra careia Domnul are neincetat ochii de la inceputul pâna la sfârsitul anului.Domnul este sursa noastra de aprovizionare.In El sint izvoare ,fântâni si râuri care nu pot fi oprite si nu vor seca niciodata. Celor care sint ingrijorati Tatal ceresc le face o promisiune plina de indurare:daca El este Sursa noastra de indurari indurare nu ne va parasi niciodata Nicio arsita sau seceta nu pot seca râul ale carei izvoare inveselesc cetatea lui Dumnezeu(Psalmul 46.4). Totusi tara pe care o vom lua in stapinire este o tara plina cu văi si cu munti.Nu este peste tot şes si peste tot vale. Daca viata ar fi mereu linistita si regulata, plictisitorul banal ne-ar trage in jos Avem nevoie de văi si de munti. Munţii colectează apa de ploaie pentru sute de văi roditoare. Şi la fel este şi cu noi! Greutăţile pe care le întâmpinăm pe munţi ne conduc la tronul de har şi aduc ploi de binecuvântare. Da, munţii, munţii reci şi aparent neroditori ai vieţii, de care ne mirăm şi ne plângem, ei aduc ploile. Câţi oameni n-au pierit în valea pustiului, îngropaţi sub nisipul lui auriu, oameni care ar fi trăit bine pe munţi? Şi câţi n-ar fi fost ucişi de frig, distruşi de vânt şi devastaţi de roadele lor, dacă n-ar fi fost munţii – impetuoşi, abrupţi, colţuroşi şi atât de greu de urcat? Munţii lui Dumnezeu sunt o protecţie binecuvântată pentru poporul Său împotriva vrăjmaşilor lor! Nu putem vedea ce pierdere, ce necaz şi ce încercări au loc. Trebuie doar să ne încredem. Tatăl vine aproape ca să ne ia de mână şi să ne conducă astăzi pe drumul nostru. Va fi un An Nou bun şi binecuvântat!

 El ne duce pe drumuri necunoscute;

El ne duce în sus, deşi păşim cu greu,

Deşi adesea leşinăm sau şovăim pe cale,

Deşi furtuni şi întuneric adesea acoperă ziua;

   Totuşi, când norii se duc,

       Ştim că El ne conduce mai departe.

El ne conduce prin toţi anii de îngrijorări;

Dincolo de speranţele noastre deşarte, de îndoieli şi de temeri,

El ne îndrumă paşii prin încâlceala labirintului

Plin de pierderi, de necazuri şi de zile înnourate;

   Ştim că voia Lui se face;

   Şi El ne conduce mai departe.                                         

                                        Nicholaus Ludwig Zinzendorf

TOATA LUNA AICI:IZVOARE IN DESERT IANUARIE

996701_1143615698984625_7713365836475337550_n

CUVÂNTUL Lui DUMNEZEU

pentru astăzi – IANUARIE  2016

1 IANUARIE. CUM SĂ AJUNGI SĂ-L CUNOŞTI PE DUMNEZEU ANUL ACESTA

„Cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi ca Ma cunoaşte” (Ieremia 9:24)

Dumnezeu spune: „Înţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăţia lui. Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că Mă cunoaşte” (v. 23-24). Dacă nu-L cunoşti pe Dumnezeu, nu contează câţi bani ai în cont, câte diplome îţi atârnă pe perete sau ce funcţie deţii într-o firmă. Până nu ai o relaţie cu Dumnezeu, nu ai început să trăieşti cu adevărat! Cunoaşterea Lui presupune, în parte, să ajungi să cunoşti adevărul despre tine însuţi. După ce a fost martorul puterii făcătoare de minuni a lui Hristos, Petru a recunoscut: „Sunt un om păcătos” (Luca 5:8). Când proorocul Isaia l-a văzut pe Domnul stând pe tron, El a strigat „vai de mine!” (Isaia 6:5). Dar Dumnezeu nu-ţi spune adevărul despre tine însuţi şi să te lase aşa. Nu, asemenea unui medic bun, El îţi spune că eşti bolnav ca să poţi lua tratamentul adecvat. Tratamentul adecvat contra păcatului este mântuirea prin sângele Domnului Isus. Nu-l vei cunoaşte niciodată pe Dumnezeu până nu intri în relaţie cu El prin Isus Hristos. Aşadar, dacă nu L-ai primit niciodată ca Mântuitor, începe acest An Nou rugându-te astfel: „Doamne, mă căiesc de păcatul meu şi renunţ la el. Îmi aşez viaţa în mâinile Tale şi mă încred în Tine ca Domn şi Mântuitor al meu. Prin credinţă primesc darul vieţii veşnice, începând de astăzi, Te rog să mă conduci, să mă călăuzeşti şi să-ţi împlineşti voia Ta prin mine. Mă rog în Numele lui Isus, Amin”.

An Nou binecuvântat pentru toţi cei care L-aţi cunoscut pe Domnul!

TOATA LUNA AICI:CUVÂNTUL Lui DUMNEZEU pentru ASTAZI-IANUARIE 2016

1918435_1143467195666142_7751400041187614696_nSCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul III

Jean Koechlin


Iov; Psalmii 1-41; Proverbe 1-15; Isaia; Matei; Ieremia; Plângerile lui Ieremia; Marcu
Prefaţă
Acest al treilea volum este structurat în alt mod decât ce­lelalte două precedente („De la Geneza la Iosua" şi „De la Judecători la Estera").
Pentru a nu obosi atenţia tinerilor noştri cititori, nu ni s-a părut de dorit să continuăm urmărind ordinea exactă a cărţilor din Biblie, ceea ce ar fi condus la citirea unul după altul a tu­turor Psalmilor, apoi a Proverbelor. Cărţile rămase de parcurs au fost repartizate potrivit schemei: „Parcurgerea Bibliei în cinci ani". Potrivit aceloraşi motive, unele pasaje nu au fost comentate (din Iov şi din Profeţi), deşi citirea lor a fost, bine­înţeles, recomandată.Reamintim că această lucrare nu constituie un „studiu", ci mai degrabă un buchet de gânduri vizând creşterea zilnică prin intermediul Cuvântului lui Dumnezeu.Să nu uităm niciodată că „toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi folositoare pentru învăţătură, pentru mustra­re, pentru îndreptare, pentru instruire în dreptate, ca omul lui Dumnezeu să fie împlinit, deplin pregătit pentru orice lucrare bună" (2 Timotei 3.16,17).
Domnul să ne ajute ca, citind Cuvântul Său, să facem îm­preună cu El aceste experienţe şi aceste progrese.
Parcurgerea Bibliei în cinci ani «Scripturile în fiecare zi»

În primul an       :   de la Geneza la Iosua.
În al doilea an    :   de la Judecători la Estera.
În al treilea an    :   Iov; Psalmii 1-41; Proverbe 1-15; Isaia; Matei; Ieremia;                Plângerile lui Ieremia; Marcu.
În al patrulea an :   Psalmii 42-89; Ezechiel. de la Luca la 2 Corinteni.
în al cincilea an  :   Psalmii 90-150; Proverbe 16 - Cântarea Cântărilor; de la Daniel la              Maleahi; de la Galateni la Apocalipsa.
IANUARIE

1 Ianuarie

Iov 1.1-12

Cartea Iov se distinge prin trăsături care o fac să fie diferită de cele dinaintea ei: este o carte poetică, abordează episoade din timpuri foarte îndepărtate, iar personajele ei sunt alese din afara poporului Israel, ceea ce ne ajută să-i înţelegem deschiderea, în ce priveşte învăţătura, nu numai spre familia lui Avraam, ci şi spre naţiuni (spre întreaga făptură).Să-I cerem lui Dumnezeu ajutor ca, în timp ce-1 vom privi pe Iov însuşindu-şi lecţiile, acestea să ne înveţe şi pe noi.«Duhul Sfânt nu a considerat necesar să ne relateze pe larg prosperitatea lui Iov; dimpotrivă, găseşte potrivit să ne povestească în detaliu tot ce s-a petrecut în timpul încercărilor lui. Merită oste­neala să parcurgem atent această istorisire: ea va fi benefică tuturor copiilor lui Dumnezeu, până la sfârşitul timpului!» (J.N.D.).In timp ce primele versete (1-5) ne comunică pe scurt cine este acest om, posesiunile sale, precum şi ce preocupări are pentru ai săi, următoarele ne deschid voalul din ceruri pentru a vedea ce ho­tărâri se iau acolo cu privire la Iov. Intră în scenă temutul Acuzator (Apocalipsa 12.10), dar să remarcăm şi două adevăruri care ne liniştesc: Cel care angajează cel dintâi acţiunea este Dumnezeu, iar permisiunea pe care El i-o acordă lui Satan este strict limita­tă. Să nu uităm niciodată de întrebarea din Romani 8.33, nici de Romani 8.28. Vom vedea cum „toate lucrurile” (încercările de după prosperitate) „lucrează împreună spre bine”, pentru cel care se teme de Dumnezeu.TOATA LUNA AICI:SCRIPTURILE_ÎN_FIECARE_ZI IANUARIE-VOLUMUL III

10383549_10205212155404135_1226770268918616403_nPÂINEA CEA DE TOATE ZILELE

1 Ianuarie                          

Text: 1 Timotei 4:11-16     

CITEŞTE BIBLIA ÎNTR-UN SINGUR AN

Pînă voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare fi la

învăţătura pe care o dai altora. Timotei 4:13

Într-o zi am vizitat pe un bătrîn de 92 de ani ce trăia într-o casă de pensionari. L-am găsit îmbrăcat în cel mai bun costum, stînd pe pat şi citind Biblia. După ce am intrat, a continuat să citească fără a întoarce capul, ca şi cum n-ar fi fost nimeni de faţă. După cîteva clipe, am spus: „Cartea ce-o citeşti este o carte bună.” „Cea mai bună”, a răspuns el. Apoi, recunoscîndu-mi vocea, a lăsat Biblia în jos şi mi-a spus: „Frate Pavel, o citesc acum a paisprezecea oară, şi e mai bună ca oricînd!”Martin Luther a spus: „De cîţiva ani citesc Biblia în întregime de două ori în 12 luni. Este ca un copac uriaş, fiecare cuvînt al ei este o ramură puternică. Am scuturat fiecare din aceste ramuri, atît de dornic am fost să văd ce poartă în ele şi ce îmi vor dărui. Niciodată scuturatul lor nu m-a dezamăgit.”Cînd citim Cuvîntul lui Dumnezeu cu dorinţa şi nesaţul celor doi oameni, vom experimenta şi noi aceleaşi măreţe rezultate. Vom petrece ore minunate meditînd la această hrană săţioasă pentru suflet. Eforturile vor fi răsplătite în timp ce Duhul Sfînt va face ca acest Cuvînt sâ devină o parte din noi – întărindu-ne fiinţa interioară.Pentru a vă ajuta să începeţi, am inclus în „Pîinea noastră cea de toate zilele” o programare pentru citirea Bibliei într-un an de zile.De ce să nu începeţi chiar acum citirea Cărţii Cărţilor într-un singur an. Acest lucru va face din tine un creştin mai matur. Şi, la fel ca şi prietenul meu, vei descoperi că „este mai bună ca oricînd.”P.R.V.

Biblia-i bogată, sfîntă visterie
Şi-alături de comoara de cuvinte
Scot zilnic bogăţii nepieritoare
Pentru suflet, inimă şi minte.  Anonim

O Biblie uzată de mult citit
este semnul unui suflet bine hrănit.TOATA LUNA AICI:PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE – IANUARIE

10401033_1143623255650536_6230049161310979802_nSĂMÂNŢA BUNĂ

Vineri, 1 Ianuarie 2016

Nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru …Isaia 59.2

Țeluri, intenții, dorințe

Multor angajați li se stabilesc țeluri de către șeful lor, pe care trebuie să le îndeplinească în anul următor. Vor atinge oare aceste țeluri?La început de an avem intenții bune. Cineva vrea să renunțe la fumat, un altul să practice mai mult sport. Vom putea pune în practică aceste intenții?În pragul unui an nou avem dorințe. Dorim să rămânem sănătoși, să avem mai mult timp pentru noi și să fim fericiți. Care vise se vor împlini?Multe intenții și dorințe rămân în necunoscut. Doar când se încheie anul, știm dacă a adus ce ne-am propus și am sperat. Trebuie să începem așa de nesiguri noul an? Nu! Dumnezeu cunoaște viitorul nostru. El știe ce va veni asupra noastră. Cu El putem merge bucuroși și siguri în anul următor. Dacă până acum am trăit fără El, legătura noastră cu El poate fi reglementată. Cum?Mai întâi trebuie să fim conștienți de următoarea problemă: există o despărțire între noi și Dumnezeu. Așa este? Din nefericire, da! Cine ar putea să afirme că până acum nu a făcut niciodată ceva rău? Dumnezeu numește fiecare greșeală, păcat. Și păcatul ne desparte de El, pentru că El este sfânt. Din fericire, această problemă poate fi rezolvată.TOATA LUNA AICI:SĂMÂNŢA BUNĂ IANUARIE 2016

 10401044_1143623882317140_2579955286710452739_n10991153_897549386932334_8815324437479021790_n


No comments:

Post a Comment